Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

The Postage on the Ûti'àill when sent singiy, or to diû'erent addsesess, is six cents per cuiaríer ; but in package§ oí' four or more oopies, sent to one addbess, the postage is only six cents a year, to be paid in advance. DARLLENA, COFIA, YSTYRIA.' A "Welsh Newspapee. ì Issued Semi-Monthlt. j Rhif. 334.] Edited by Wm. Rowlands, Utica, N. Y. (Peice Two Dollaes a Yeab. MEHEFIN 1, 1865. [Otp. XXVIII. CYNNWYSUD Gwreiddiol aDetholedig.—-Marwolaeth Abraham Lin- coln.............................................. 161 YMessiah.......................................... 163 Goruchwyliaeth Sinai yn ei dybenion (Parhad)......165 Arwyddion Cysurlawn yr Amserau................. 167 Babddoniaeth.—Pennillion ar farwolaeth Mr. T. Alban 167 Myrddin Wyllt (Parhad)........................... 168 "Cofiafi".................................,........ 167 Y OtmbtynAmebica.—Cydnabyddiaeth o Garedigrwydd 169 Profedigaeth chwerw yn Newburgh, O.............. 169 Cydnabyddiaeth o Rome, N. Y...................... 169 Cymdeithas Feiblaidd Cincinnati, Ohio..............169 New Cambria a Gomeria........................... 169 Ganwyd..................................... Coflantau a Marwolaethau.................. Cbtnodeb o Newtddion t Byd. — Ameeioanaidd.—Jeff. Davis—Y Talaethau Deheuol— Prawf y Brad-lofrudd- wyr—Gorchymyn Pwysig—Masnach y Dê—North Car- olina—Bhyddhad y Carcharorion Undebawl— Angen 170 170-1 yn Georgia—Virginia—Yr Echwyn 7.30—Y Cylchwyl- iau............7................................. 171-2 Manion........................................... 173 tIìnbsiaeth Bellenig.—Llythyr oddiwrth eia Goheb- a ydd Sefydlog....................................... 172 Ffrainc—Ymgais i lofruddio Llysgenadwr Rwssia yn Paris............................................ 174 y Pab a Brenin Italy...............................174 Darganfyddiad hynodo lofrudd.................... 174 Hunan-gyfaddeflad o lofruddiaeth.................. 174 Cenadaeth Zulu, Affrica Ddeheuol................t 174 Cenadaeth China ................................ 174 Cehadaeth Madagascar............................. 174 Ymfudiaeth 0 Gaerfyrddin.......................... 175 •'Stocts" mewn arferiad yn Nghastellnedd.......... 175 Manion.........................................175 Marwolaeth y Parch. T. Davies, Bodffordd, Môn.... 175 Marwolaethau...................................... *75 BwEDDTGoLTGTDD.-Diweddaraf-YBhyfeldrosodd,&c. 176 ëtombbicrl u §átykìnÿ. MARWOLAETH ABRAHAM LINCOLN. fi.^JchIaifJfinfllai1 isod a gyfansoddwyd ar yr achlysur o aEÄf*tbraham Lincoto. Llywydd Talaethau Unedig ™Mm™,5yn a gymerodd le dydd Sadwrn, Ebrül 15,1865, f^ael eTSÜŴ S?th ar glocn * 0OT6u, mewn canlyniad i^gael ei saethu yn fradwrus, tuaio ar gloch y noson flaenor- '«Canys Dafydd wedi iddo^asanaethu ei genedlaeth ei Llepabwyd geiriau ein testun gan Paul. yn synagog yr Iuddewon, yn ninas Antiochia,. yr hon oedd brif ddinas, (ond nid yr m Antiochia a enwir yn adnod laf.) Yr adeg ar yr hon y'u llefarwyd ganddo yd- oedd y dydd Sabboth ; a gwnaeth hyny trwy gym- helliad o eiddo llywodraethwr y synagog.—Adn. 15. Yrydym ninau wedi ei darllen yn bresenol er man- tais i wneyd ychydig sylwadau ar yr achlysur o far- ^olaeth ein diweddar Lywydd. Nid ydym un amser yn hofíì pregethu am, neu alw sylw neb mewn dull o bregethu at neb ond y " dyn Crist lesu," ond yn unig mor bell ag y bydd hyny yn rhoddi mantais i rybuddio ereill, i ddyrchafu gras y Nef, neu i ddwyn i sylw ryw wirionedd neill- duol, megys doethineb, daioni, a thostur yr Anfeid- rol, fel un ag sydd yn gwir, "barotoi ei orseddfa yn y nefoedd, a'i freniniaeth yn llywodraethu ar bob peth." Ac er a wn i nad yw y testun a ddarllenwyd mor briodol ag unrhyw destun arall a allesid medd- wl am dano, er rhoddi mantais i wneyd ychydig syl- wadau ar yr amgylchiad gorbwysig, ag sydd wedi, ac yn tynu sylw ein gwlad y dyddiau hyn. Nid wyf yn meddwl ychwaith y gellir cyferbynu Dafydd î Abraham Lincoln a'i lywyddiaeth yn mhob llinelî ac amgylchiad, eto yr ydym yn meddwl fod digon o debygolrwydd rhyngddynt i fod yn rheswm i ni ddeall y priodoldeb i ddarllen y test-un hwn ar yr achlysur presenol, oblegid, yn I. Yr oedd y naill a'r llall o honynfc yn díodion o ran amgylcuiadau bydol. Bugail defaid oedd Da^