Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

The Postage on the Cyfaill when sent eingly, or to different addresses, ís six c&tts per quarter ; but ìn paŵages oî íour, or more copies, sent to one addbess, the postage is only sie cents a year, to be paid in advance. A Welsh Newspapee. ì Issüed Semi-Monthly. j Edited by Wm. Bowlands, Utica, N. T. { Pbice Two Dollabs á Yeab, Rhif. 332.] MAI 1, 1865. [Cyf. XXVIII OYNNW Gwreidbtol a Detholedig.—Goruchwyliaeth Sinai.... Y Mesîiah.......... ............................. "A'i phreswylwyr yr unmodd a fyddant feirw"---- Credu, ond heb ddeall............................. Medda Nhw....................................... Yr Ymrwymiad Dirwestol........................ Minnesota ...................................... Babddontaeth.—Crist y Bugail da............. ....... Dylanwad v Ehyfel ................................ Galar-gân ar farwolaeth Robert Prichard........---- Llinellau ar farwolaeth dau o fabanod.............. Y Cymby y* Amebica —Y Parch. Wm. C. Eoberts, M. A. J. M. a Wm. B. Jones.............................. Ironton yn Ddinas.......... —................... Cyfarfod Pregethu yn Ironton Ohio................ Adar y Nos........................................ Califfornia.......................................... Cyfarfod Tri-misol y T C. \n Minneso'a........... Caredigrwydd Cristionogol yn Pittsburgh, Pa....... Ganwyd........................................ 129 132 134 134 135 135 135 135 136 136 137 137 137 137 137 137 138 138 138 13 i YSIAD: Priodwyd................................... ......138 Bu Farw..........................................138 Cbynodeb o Newyddion y Byd.—Ameeicanaidd.—New- yddion Dycbrynliyd—Brâd-laddiad y Llywydd Lin-- coln !—Cynygiad am fywyd yr Ysgrifenýdd' Seward, ac ereill—Y Galar............................. 139 Y Rhyfel.—Cymeriad Mobile—-Dinasoedd ereill wedi ei* cymeryd Byddin Johnston—Cvflegrau agymerwyd oddiar y rebels—TJn fyddin o rebels eo........... . 141 Cypebedinol—Y Llywydd Johnson—Gorchymyn Pwys- ig—North Caroliná—'eff. Davis — Gwobrwvau ara * ddal y llofruddion diweddar—Byddin y Cadf. Lee~~ Gweddillion y Llywydd Lincolu—George Andrew At- zerot—Maximilian—-Cydymdeimlad yn Canada . ... 141 Hanesiaeth Bellenig.—Llythyr oddiwrth ein Goheb- yddSefydlog...................................,. 141 Yr Hwrddlestr «•Stonewair*....................... 142 Marwolaeth Mr. Cobden, &o., &c.................. m Mì Marwolaethau................................... Ml Bwbdd y Golygydd —Ein Llywydd wedi ei ferthyru! *C 145 Ŵmbírid k §e%lẃig* GORUCHWYLIAETH SÍNAI YN EI DYBENION. Wrth oruchwyliaeth neu gyfammod Sinai yr ydym yn deall, yr oruchwyliaeth neu y cyfansoddiad aj wnaeth Duw âg Israel, er eu neillduo i fod yn bobl briodol iddo ei hun wedi eu dwyn allan o'r Aifft. Yn gyffredin gelwir yr oruchwyliaeth gan dduwîn- yddion, " Cyfammod Sinai." Cyfammod am ei fod yn cyanwys addewidion o dti Duw fel Penarglwydd a Gwaredwr, ac ammodau o du'r bobl fel deiliaid a gwaredigion, a chyaawniad yr ammodau o du'r bobl ya rhoddi hawl i gynnwys yr addewidion o du Duw. "Cyfammod Sinai." am mai wrth droedmynyddSinai yn Arabia y gwnaed y cyfamtnod. Yr ymofyniad y dymnnem ei wneyd mewn per- thynas iddo yw hyn—A oedd bywyd yn ystyr hel- aethaf y gair i'w gael trwy gydymfftiríìad â'i am- wodau ? A fwriadwyd y cyfammod hwnw i fod ya I ail argraffiad o'r cyfammod cyntaf a wnaeth Duw & I dyn, telerau yr hwn oedd, 'Gwna hyn, a byw 1^^041' 1- Nid cyfammod o weithredoedd oedd, oblegid fod y cyfammod hwnw wedi ei dori gan Addafe' pen-cynddrychiolwr ei holl bâd, a thrwy ei dori aeth ef a'i holl hâd o dan felldith." í; Canys cynifo ag sydd o weithredoedd y ddeddf, dan felldith 3 jmaent." Daeth marwolaeth ar bob dyn trwy ub dyn, yn gymaint a phechu 0 bawb. Cyfammod eyí- addas i ddyn mewn ystâd 0 berífeithrwydd oed<î hwnw, níd oerld yn ei natur yn cyfateb i amgylcîs- iadau pechadur ; ac wedi ei dori, cauwyd drws go- | baith yn ei erbyn. Gosodwyd " cleddyfau tanllŷd ysgwydedig i gadw ffordd pren y bywyd," rfiag iddo estyn ei law a chymeryd hefyd 0 bren y byw- yd, a byw yn dragywydd. Nis gallasai Duw yn gy- son â phurdeb a snnteiddrwydd hanfodol ei natur corfforedig yn ei gyfraith, roddi unrhyw amlygiad I o'i ffafr i ddyn ar dir y cyfammod hwnw mwy. Yjr oedd anufudd-dod dyn i'r gorohymyn pendant am Ibyth yn dybemi yr ymdrafodaeth rhwng cîyn â>î