Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

' The Postage on the ÊsjaILL when scnt singly, or to differeuí,addreäees, is ẁ: mitiper (iiiaríer ; bi.íí Or more copies, sent to one addbess, the postage is only six ants a year, tö be pâid in advance. pacfeagas oí fou* "DARLLENA, COFIA, YSTYRlA.' A Welsh Newspapeb. 1 Issued Semi-Monthly. j Rhif. 330.] Edited hy Wm. Bowlands, ÎTtica, N. Y. EBllILL 1, 1865. | Pbice Two Doi.labs a Yeab. "Ctf. XXVIII. CYNNW Gwbeiddiol a Detholedig .—Aaron yn tewi............ °7 YMessiah......................................... 99 Crist Croeshoeliedig...........................___100 Yr Iawn........................................... 101 Yniddiried yn Nuw.................................101 Dyben Cerydd.................................... 101 Sefydliad Cymreig Newydd Illinois................. 102 DADLEUOL.—Atteb i'r "Hen Fethodist"—Yr Hen Fethod- iatiaid.......___,...........t................... 103 Babddoniaeth.-—Yr Iesn yn Marw.....................104 Y Cxmey yn Ameeica.—Anrbegiad y Pareh. John Jones, Middle Granvüle, N. Y............................a 105 Eglwys Goldsmith, Yt., a'í Parch. W. J. Jones......105 Anrhegiad i Weinidog yn Judson, Minnesota....... 106 YSIAI): Beibl Gynideithas Caledonia a Portaga Oiiy......... 106 Beibl Gymdeithas Newburgh, Ohio..........___... 108 Ganwyd...........................................106 Priodwyd.....,................................... 107 Bu Farw......................___................ 107 Ceynodeb o Newyddion x Byd.—Y Ehyfel—Y Cadf. Sheridan—Mobile — Oddiwrth y Câdf. Sherman — Sheridan eto—Wilmington......................... 109 ẅeeeedinol—LHfogydd y Gwanwyn—Y Pab a Masìmil- ian—Nicholas Smith....'............................ 110 Hanesiaeth Bellenig.—Anüodd o'r G ogledd.......... 111 Manion............................................111 Marwclaethau.....................................111 Bwedd s Golygydd.— Diweddaraf, &e., &c.............. 112 (êforabbíd a g^%IẃÌ0+ AARON YN TEWI. > "Athewiawnaeth Aaron."—Lep. 10; 3. Y mae '; amser i clewi, a.c amser i ddywedyd." Ar ryw adegau mae yn ddoetliach siarad na thewi. Gwel 2 Bren. 7:9; Esther 4: 14 ; a Luc 19 : 40. Yn y ddwy enghraifft gyntaf, dangosir dyledswydd dyn i fod yn ddyngarwr, í amddiffyn hawliau y ddynol- iaeth, i weinyddu i'w hangenion, ac i fod yn bleidiol ì gyd-genedl, iaith, a gwlad ; ac yn yr olaf, dangosir dyledswydd y Cristion i lefaru o blaid ei Geidwad a'i achos, a bod y llefaru hyny mor angenrheidiol, fel os na wna dynioa ayny, fod yn rhaid troi y "cer- yg i lefaru yn y faa." Àr adegau ereill, doethach tewi na siarad. Gwel Diar. 11: 12 ; Galar. 3: 28; a Mat. 26: 63. Yn yr enghraifft gyntaf, gwelir y syn- wyrol yn tewi, pan yn clywed ereill yn diystyru cynieriad eu cymyddgion, a byddai yn dda gwneyd hyn eto, os na fydd genym ddim da i ddyweyd am ein gilydd. Yn yr ail, dangosir tawelwch" duwiol dan oruehwyliaethau chwerwon rkagluniaeth; ac yQ yr olaf, ein dyledswydd î dewi pan ofynir cwest- iynau ffol a diamcan, fel y gwnaeth ein Gwaredwr. Ac yn aml dangosir mwy o synwyr, meddwl, a grâs, wrth dewi, na thrwy siarad. Mae llawer yn gynnwysedìg yn y tewi o eîddo Aaron—tawodd am na allai wneyd dim oedd well ar y pryd. Difäodd Duw ei ddau fab, Nadab ac Abihu, ar unwaith â thân o'r nefoedd, a hyny pan oeddynt ar y weithred o bechu yn ei erbyn, trwy gymeryd tân naturiol i losgi yr arogl-darth, yn lle y tân oedd bob amser ar allor y poeth-offtwm. Yr oedd pob peth yn yr amgylchiad yn ei wneyd ya dro galarus ; a diamheu pe byddaî nŵtur yn cael eì ffordd gan Aaron, mai grwgnach a wnelai ar y prydL Ond y mae ei dewi yn cynnwys iddo feeicüo grwg- nach. Efallai ei fod yn cynnwys hefyd na alarodd ryw ìawer. oblegid caforîd orchymyn ya fuan g&n