Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

The Postage on the Cyfaill wîieu sent singîy, or to difíerent addresses, is six cents per (juàrter ; but in paetages or more copies, sent to one addbess, the postage is only six cents a year, to be paid in advance. ÚU "DARLLENA, OOFIA, YSTYRlA." A Welsh Newspapee. \ Issued Semi-Monthly. j Edited by Wm. Bmlands, TJtica. H. Y. { Peioe Two Pollatîs a Yeab. Rhif. 329.] MAWETH 15, 1865, [Cyf. XXVIII. CYNNWÎS1AI3: Gwbeiddiol a Detholedig .—John Calvin........... • • • # Crist Croeshoeliedig, &c..........................','• || Chwe' diwrnod y Greadigaeth...................... 8S Gohebiaeth o Galiffornia............................ 86 Holiadau ac Atebion.—Gofyniad—Priee, o Missouri— "Caru yn fwy na'r rhai hyn "—Cerydd Eglwysig-.. 87-8 Eglcrhadaeth Ysgbythyiìol.—Marwolaeth Jezebel— y Bugail a'i Ddiadelli—Mafcthew yn eistedd wrth y dollfa—Y cibau a fwytâi y moch—Symbylau Bugail 8S-9 Bakddoxiaeth.—Myfyrdodau Nosawl, ar ol darllen rhan- au o Lyfr y Proffwyd Jeremiah—Proflad Mam—Nid marw wnaeth—Bliigwm o Bittsburgh.............. 89 Adolygiad y Wasg.—" Y Peaîiod o Esgeuluso Moddion Grâs"—"Sunday Cheese Malring."................. 90 Y Cymry yn Ambbica.—Cyfarfod dyddorol yn Cincinnati 90 CymanfayT. C.ynEome, N. Y.................... 90 Beibl Gymde^thas Eacine a'i chyffiniau........ ... 91 Beibl Gymdeithas Pittsburgh, Pa................... Ol Ganwyd.......................................... 02 Priodwyd ......................................... ÿ'i Bu Farw.........................................92-3 Cbynodeb o Newyddion ŷ Byd.—Y Ehyfeî—Cynieriad Georgetown—Buddugoiiaeth Sheridau — Gwarchae- Eedegyddion—Mobüc.............................*_93-Av Cyfebedinol—Anerchiad y Llywydd—Ý Ddrafft—Hir- hoedledd Nodedig—Defaid yn bwyta Tybacco—Ad- fywiad Crefyddol—Arfogi y Negroaid—Pris yr.Aur 94-5 Manion.................................. -,...."•..... 05 Hanesiaeth Bellenig.-—Llythyr oddiwrth eii Goheb- ydd Sefydlog....................................... 95 Marwolaethau.................•-•ŵ...........■ • - ö5 Bwbdd y Golyoydd.—Diweddaraf, &c., &c. .. v-........ 96 oicri k ìá^àM^ JOIIN CALYIN. " Meddyliwch ani eich blaenoriaid, y rhai a draethasant i chwi air Duw: ffydd y rhai dilynwch, gan ystyricd diwedd eu hymarweddiad hwynt."—Heb. 13: 7. Un o'r pothau cyntaf bron a allaf gofio ydyw clyw- ed ein tadau yn son am John Çalvin, a!i ddaliadau, &c. Ond cr ymwrandaw â hwy bron ar hyd fy oes, ni chefais ganddynt ond rhyw syniadau lied ang- hywir am y gŵr, a'i olygiadau. Oad ychydig flynyddau yn ol cefaîs afael ar gyfrol daìfyredig o'i weithiau ar Dduwinyddiaeth Gristion- ogcl, a ysgrifenẅyd yn wreiddiol ganddo ef ei hun ; a gasglwyd, ac a gyflewyd yn wyddorol i'r Saeson- aeg, gyda hanes bywyd yr awdwr, gan y Parch. Sam- uel Dnnn, ac a Gymre'giwyd gan Evan Meredith (Ieuan Gryg.) Wrth ystyried mai ein Harwr cyntef- ig ydoedd Calvin, a bod n3ÌIoedd o'n ccnedl Gymreig yn America yn profFesu bocl ya olynwyr iddo meẃä crefydd, ac nas gellir gwadu nad oes 19 o bob 20, os nad 99 o bob 100, yn dra anwybodas o'ì ddaliadau a'i weithiau: ac hefyd cofio ei fod yn nghanol rhaî tra gelynol i bob diwygiad, pa rai a lunient 'bob math o chwedlau celwyddog am dano, yn gymhwysî; fel y gwneid â'i Flaenor mawr o'i flaen, gan ddywe<& yd, " Wele ddyn glwth, ac yfwr gwin," &c, a botí mwy o*r cyfryw chweálau wedi cyrhaedd cenedi y Cyrnry nag sydd o'i hanes gwírionedäol—ac at yr oll, bod ei enw a'i weithiau mewn parch a bri mor fawr, üjd y dydd hwn, yn mysg gwahanol ieithoedd ar Gy- fandir Ewrop, y mae ystyriaeth o hyn oll braidd ya anoddefol, a diau ei fod yn hollol anesgusodol dros ei adael, beb dreio gwneyd rhyw beth gyda golwg ar hyn. Wrih sylẅi yn hanes Calvin ar yr holl amgylch,- iadau yr aeth trwyddynt, pan yn dwyn y DlwygiaoT"' Protegtanaidd i mcwn i'reglwys, yn ngwyneb' gwfth- wyneb.iadau coel-grefyddöl ae èrledigaettíus yr ua Babaidd—■ cofio. mai dyn ise! o rao êl arngylchiad-ag'