Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

"DARLLENA, OOFIA, YSTYRIA." A Welsh Newspapeb, > Issued Semi-Monthly. / Edlteá bý Wm. Bowlands, Utíca, S. Y. {peics Two Dollahs a Ybab Rhif. 328.1 MAWRTH 1, 1865. [Gyf.. XXVIII. OYNNW-YSIAD: Gwbeiddiol a Detholediö.—üniad Gogledd a Deheudir Cyinru.......................................... Crist Croeshoeliedig, &e............................ Y Messiah......................................:... Gair i Bregethwyr. s................*.............. Llythyr o gydymdeimlad â'r brawd Jonah Lewia — Hichard Jones, o Länfair........................... Babddoniaeth.—Difrodwaith y Cleddyf................ Pennillion i Ebenezer, addoldy y T. C. yn Hyde Park Llinellau er coffadwriaeth arn Mrs. Elizabeth Davies Holiadau ac Atebion.—Hawl aelodau cglwysig i gael amddifi'yniad—Dirwestiaeth...................... Y Cymby yn Amebica.—Y Cyfaill yn ei arddull newydd Anrheg i'r Parch. H. Roberts, Eadnor, O........... Donation y Parch. G-. Jones, Dodgcville, Wis....... Anrhegiad........................................ Beibl Gymdeithas Columbus, Wis.................. gf/ Beibl Gynideithas Wauhesha, Wis.................. Bu Farw.......................................... Cbynodeb o Newyddion y Byd.—Y Cadf Shcrman ya fuddugoliaethus—Branchville. Columbia a Charles- ton yn eiddom ni—Oddiwrth Fyddin y Cadf. Grant— Syrthio i'w magl eu hunain—Enciliadau o Fyddin y Gwrthryfèlwyr—Chwedlau Pwysig ar daen—Gwag- had Charleston—Hysbysiad Swyddogawl..........60—7 Cyffbedisol—Bounty Talaethol—Effaith yr Hedd-gyn- nadledd ddiweddar ar y Dê—Ni feiddient ei wnéyd —Pregethwyr o Liw yn'y Capitol—Tân mawr yn Phil- adelphia—Kentucky— Carcharorion y Gwrthryfolwyr yn anfoddlawn i gael eu cyfnewid—Pwynt Da..... 77- 8 Haîîjìsiaeth Bellesig.— Llythyr oddiwríh eia Goheb- ydd Sefydlog....................................... 78 Dyn wedi marw yn w eira...................... 79 Marwolaeth y Parctí. Joseph Boberts.............. 79 Marwolaethau..................................... 79 Bwbdd y Golygydd.-Y Fuddugoiiaeẅ olaf gerlIaw-Caer Stimtèr wedi ei chymeryd, &c., kc-................ 80 UNIAD DEÍIEUDIR A GOGLEDD CYMítTJ {TriCí/ lleilŷordd) Y mak un peth yn neillduol, yn ei pherẅyaftà â Chyniru. a hyiioda y ftwyddya sydd yn bresonol wedi terfynn uwehìaw un ö'i ehwiorydd a íu o!i blaen : sef, mai yn 1864 y dygwyd oddiamgylch am y tro cyntaf, yr auturiaeth fawr o uniad Deheuêir a <togledd Cymru. Clywsoru lawer o soa o bryd i.bryd am uniad Gog- Içdd a Dé'—am eu priodi yn eistaddfodol,. ya sás- siwnol, yn golegawl, ac yn y blaen. 'Doedd dim pall am resymau i brofi mai felly y dylasai pethau •iod. Nid ydym ni hefo'n gilydd, yn Ogleddwyr a Dèheuwyr. ond rhyw lonaid het go fawr:—'dyw'r ddwy dalaeth ar fap Prydain ond rhyw led llaw ! a phan eir i ranu hyayŵjârachefn yn ddwy, y mae ya myned yn íÿeban-druenu*, ■* Ond ymresymech a í'ynech, öwy oeddynt er gwaeth- af pawb. Yn ddwy y mynent fod. Y í;nhw'r Hwnt- ws yna, í'ei ar fèì," meddai-r Gogíeddwyr ; "Y chwi, poboì y North acw. feî hÿn ac fel araìl," meddai'r Deheuwyr bwythau—•däu bobl—dwy wlad — dwy dafodiaeth, dwy bron yn mhob peth. A'r rhesw.ni arn hyny oedd, y pellder dirfawr rhwng y ddẁy dal- aeth. Gẃir, mewn ystyr ddaiaryddol, íel yr awgrym- ẃyd ýr| barod, nad oedd y ddwy yn rjghyd ar y Map of England ond megys Hed dau fys, na phoblogaeth y ddwy gyd'a'u gilydd ddim agos cymaint a phobl- ogaeth SẀydd York éi hnn—ond 'roedd rhyw an- ferth bellder er hyny rhwng Môn a Brycheiniog'— rhwng Meirionydd a gwlad Morgan—rhwng Dinbych Dyffryn Ciwyd a Dinbych y Pysgod : ac yr Cfedd y pellder hwn o hyd yn cadw corff pobiogaeth y ddwy dalaeth bron ỳn hollol ddyeithr y naill i'r llall, ao ar wahâa oddiwrth eu gilydd gymaint bron a phe buasent ddwy genedl—os nad yn wir ya fwy felly. Èýd y ftwyadýa y llynedà-^y fyth-gofladẃÿ 1864