Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

DARLLENA. COFIA. YSTYRîA," Püblisred Semi-Mosthia. .; Editeá foy Wm. Rowlands. Utica, If. Y. JPbicis Iwo Dollabs a Ybsb. Rhif. 3*2ì.î OHẂÉFROR 15, 1805. ' [Cyf. XXVIII ÖYNNW OwbetodiolaDethoìediu.—YPugoîliaeíh Eglwysig— j _ iraetüawör-gan y Parch. L. Edwards, D D., tu dal. ií! ^iuestu tua Sodom—Pregeth-gan y Parch. Edw. T. Evans, Newark, Ohio—Parhad.................... 52 Dwyfol Darddiad vr Ysgrythyrau................... 54 «OUJEHADAETh YsGRYTHysoi,.--Brenmes Seba—Corff y , farwolaeth....................................... 55 Barddoniaeth —Galar-gân ar farwolaeíh John 1>, Jones 56 Hiraeth am burdeb a gogosti&nt..................... 56 • Pennillion ar farwolaeth John Huglies ............. 56 IIomadatj ac Atebiok.—Y Dinasoedd Noddfa yn gysgôd o Grist—Efrydu'r Gyfraith—Prioe o Missòuri..... 5? Y Cymey yn Ambbica.—At y Dysteb Genedlaethol i Olyg- ydd y Cyfaill................................... 57 Beibl Gymdeithas Rome N. Y...................... 57 Beibl Gymdeithas Waterville, &c., &c............... 57 Beibl Gymdeithas Gymreig Swydd Catíaraugus..... 58 Cyfarfod Chwarterol y T. C. yn PottsYille, Pa....... 58 Damwain alarus yn Middle Granville, N. Y.......... 58 Damwain alarus yn Mhenygraig, N. Y.............. 58 YSÌA D = Ganwy d.....................................• ..... 58 Priodwyd.......................,................. 68 Bu Parw.......................................... 68 Orynobeb o Newtdwon y Byd.—Y Bhyfel—Yr Hedd- Gynnadledd—Ymosodiad sydyn ar City Point—Syrn- udiad gan Fyddin y Potomac—O Borthladd Wilming. ton....................... ,___................. 63-1 Oy.fí'bedimol—Mabwysiad y Gwelliant—-Arferìad y Lly w- ydd—Y Dreth ar Wirodydd—Y" Telegraph Traws-At- lantaidd-r-Oyfarfodydd ündebawl yn Georgia—Hen» aduriaeth Utica ar wneuthuriad Caws ar y Sabboth— Pris yr Aur—öryfder y Gogledd—Celaneddu gan ys íadiaid—Anrheg i wraig y Cadf. Grant—Marwolaeth yr Anrh. Edward Everett—Tonnessee--~Missouri ya Dalaethllydd.................................... 61-2 Manion......„.......... ...................... 69 Hasesiaeth BeÌlenig.—Dynladdiad neu 'hunaniaddiaä yn Nhrawsfynydd—Cenedl flewog, &c., &c...... ô»-3 Marwolaethau..................................... 68 Bwedd x Golygydd . —Y Rhagargoelion am heddwch, &c. U ëforábbioi it $ktl)0lŵig, 1—' o M. Y FüGEILIAETH EGLWYSIG. Traethawd a ddarllenwj/d yan y I'arch. L. Edwards, •Ö._Ä, Bala, yn NghyrMnfa Gyffredinol y Mcihod- istiaid Calftnaidd, yrhon a aynnaliwud vn Aberiàioe, Medi 3, 4, 5, 1864; ." Pan ddygir unrhyw achos ger brou y wlad, y peth cyntaf gydd yn angenrheidiol yw golwg gywir ar natur yr achos hwnw. Gyn ei wrthod na'i dderbyn, dyle'm fod yn sicr ein bod yn deall yn eglur pa beth Jdyw yr amean : ac yn Fỳnych arbedrd llawer o tldadleuon auorphen pe telid sylw priodol i'r gofyn- lad symì— pa beth ydyw tegtun yr yraddyddan ? Feliÿ gyda golwg ar Pu^iüaeth Egìwysig, y mae lluaws o gamgyitìériadau wedi ymgasglu o am!îvlch y pwnc, y rhai sydd yu tuëddu i'w guddio, a'r 'rhai o ganlyniad y byddai yü fuddiol cü hysgubo ym- aith: oblegid y fíbrdd gyífredùî a gymerir i wrth- wynebu y mater hwn yw trwy ei ddaugos yn rhyw beth nad ydyw, ac nid oes dim a fyddai yn fwy èff- eithiol í ennill yr egìwysi i'w dderbyn nag atebiad nniongyrchol i'r gofyniad, Pa beth ydyw ? Tybir gan rai, a chyhoeddwyd trwy y WasgGyi»- reig, mai yr amcan yw gwneuthur y M'ethodistiaid yn Annibynwyr. Mae yn anhawdd rneddwl y gelì- id cael Goîygwyr umiiyw gyhoeddiadau, pa mor wael bynag y byddont. yn ddigon anwybodus i gj- hoeddi y cyfryw ffolineb mewn un wlad ond yn Nghymru. Nid öes grym nac ystyr yn y dywedîad hwn, hyd yn nod pe byddaî yn wir ; oblegid gellîr gobeithio nad ydym eto mor blentynaidd a gwrthod dim sydd yn fuddioì am ei fod yn cael ei arfer gan ein brodyr yr Annibynwyr. Ond y mae yn hysbys i bawb sydd yn gwybod dim am elfenaa Hanesiaetli Eglwysìg, nad yw hyn yn perthyn i Annibyniaeth mwy na Henaduriaeth neu Esgobyddiaeth. Felly nîd yw yr wrthddadl hon o un pwys pe buasai yn wîî', ac nid yw ya wir, pe buasai o ryw bwys. Ae nid hyny yn unig, ond yr ydym mor bell odàl