Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

"DARLLENA, COFIA, YSTYRIA.' PCBLISHED SEMI-MONTHLY. } Edited by Wm. Bowlands, Utica, N. Y. JPrice Two í)OLLAKS A Yeae. Ähip. 326.] CHWEFEOE 1, 1865. [Cyf. XXVIII. ^"Darllenwch ar y tu daìen olafy rhesicm dros y cyfnewidiad yn arddidl y "OyfaW—Gol. CYNNWYSIAD: Gwbeiddiol a. Detholediö .—John Evans, Llwynffortun, mewn Cyrnanfa..........................tu dal. 33 Lluestu tua Soaoni—Pregeth—gan y Parch. Edw. T. Evans, Newark, Oliio............................ 34 Y Messiah......................................... 36 Dwyfol Darddiad vr Ysgrythyrau................... JJ Llythyr at filwr o Eglwys Horeb, Swydd Jacfeson, O. ö» Caerludd y (Dwyraln............................... da ECtI.UKhadaeth Ysgeythyboí,. — Arddodiad Dwylaw— Mur o dân—Asenod Gwynion..................... 40 Babddoniaeth —Trugaredd Duw...................... 41 'Hen Air y llŵ'..................................... 41 Antrchiad i fy chwaer.............................. 41 Holiadau ac Atebion.—Yffurf o weinyddu Bedydd Crist- ionogol—Y Dinasoedd Nodàfa—Proffwydoliaeth.. 42 Y Cymby yn Aìíhbica.—Anrheg Eglwys Utica........... 42 Caretìigrwydd i Weinidog yn Golumbus, Ohio...... 42 Casgliad i'r Christian Commission.................. 43 Çasgliad i'r Negröaid Bhyddion.................... 43 Cyfarfod Blynyddol Beibl Gymdeithas Utica, &c___ 43 Hysbysiad oddiwrtb Eglwys y Cynull. yn Columbia. 44 Dychweliad Carcharor............................. 44 Marwolaeth druenus Cymro meddw................ 44 Nadoligyn Minersyille, Obio....................... 44 Priodwyd......................................... 44 Bu Farw.......................................... 45 Crynodeb o Newyddion y Byd.—Y Ehyfel—Methiant yr anturiaeth yn erbyn Wilmington—Cymeriad Caerfa Etòher—Llwyddiant arall........................... 46 Cyefbedinol—Trychineb alaethus ar y môr........... 47 Hanesiaeth Bellenig.—Pen-y-cae, Mynwy—Y Gym- deithas Wrthgaethiwol Brydeinig................. 4? Marwolaethau ....___............................. 47 Marwolaath Tegai.................................. 47 Bwbdd y Golygydd.—Y Cyfnewidiad, &c.............. 43 JOHN EVANS, LLWYNFFORTUN, MEWN C.YM- ANFA. ^yMa ddydd' y Gymanfa wedi dyfod—y mae cae cyf- leus yn ymyl y dreflan lle y cedwir y cyfarfod— rûodd rhyw foneddig haelfrydig yn y gymydogaeth ~~yno y mae esgynlawr wedi ei adeiladu—mewn cy- syütiad â hwn, bob ochr iddo, y mae pedeirolfeni a eherbyciau_a?r cwfei yn gWneyd i fyny gylch tebyg 1 naner Ueuad. Oddi yma ac oddi draw fe welir y mi oedd yn dyfod yn nghyd : rhai möwn cerbydau, rhai ar feirch; a llawer ar draed—y llwybrau oddi amgylch wedi eu duo, a'r holl flyrdd wedi eu britho gan ddyeithriau a paeref%ìon. Dyma y cwrdd yn myned i ddechreu am 10 ar gloch y dydd olaf: rhyw trawd anwyl yn rhoddi emyn allan i'w ganu, yn aarllen rhanau 0'r gair santaidd, ac yn myned i weddi; yn y cyfamser dyma Mr. Evans, Llwynffort- un, yn dyfod tua'r cae, hyd y bwlch, os mor bell; y mae yn mraich rhyw gyfaill; ond wrth ei ddyfodiad dyma y dyrfa yn ymagor ac yn ymranu yn ddwy linell; erbyn hyn, bydd yr holl seremon'iau, "Pa sut yr ydych chwi, a pha fodd yr ydyeh chwithau," yn eu llawn ogoniant; y mae yn rhaid i'r ddwy law gael eu rhoi, ac y mae yn rhaid gwneyd yn fawr o'r rhai hyny hefyd : hwyrach na wasanaethir pedwar neu bump ar unwaith, trwy ranu y bysedd—fe rodd- ir hyn a hyn i hwn, ac felly i'r llall hefyd. Fe oblyg- ir y pen ar un draw, fe wênir yn siriol ar yr un acw; siaradir hefyd gymaint ag a ellir trwy ofyn hynt y perthynasau, y teuluoedd, yn nghyd a'r cymydogion preswyliedig yn yr ardaloedd o ba rai y mae y per- Sonan yr ymddyddenir â hwy yn dyfod. Eir fel hyn 0 gam i gam trwy y dyrfa, hyd nes y byddir wrth y.v esgynlawr—yna dringir i fyny. Yn ol myned i fyny y mae yn rhaid rhoi rhyw dro apostolaidd, gyd ag edrychiad difrifol ar y gwyddfodolion ; yna. a'i wy-