Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CYFAILL. Cj'írol XXXIII. I03STA.WR, 1870. Rliifyn 3Ö6. ■rfoeiitiül. EDEYCH AR IESÜ. "Gan edrych ar Iesu."—Heb. 12 . 1. Edryc.ua y teithiwr, ar yr ucheldiroedd, ar y bwlch draw; edrycha y ffoadur negroaidd ar fynyddoedd Canada ; edrycha y morwr ar y cefnfor ar y seren begynol; edrycha y rhedegydd buan ar flag diwedduod ei yrfa; ond, edrycha y pechadur argyhoeddedig ar Iesu. Adeiladu tyrau byth»l-barhaol, acberf- io delwau nas gallasai ewiuedd amser eu rhychu ydoedd cyfeirinod yr Aiphtiaid ; dar- ostwng yr holl fyd dan ei awdurdod ydoedd «eanwyll llygad Alexander; dawnsio yn fudd- ugoliaethus ar gopa rhewllyd yr Alpau yd- oedd uchel-nod Napoleon; ond, y mae ed- rychiad y pechadur mewn llwch, yn nghanol mwg a thân argyhoeddiad prydlon, o ganol ystorm edifeirwch efengylaidd, yn ymsaethu dros eu penau oll; ydyw, y mae yn edrych dros ben pigdyrau yr Aipht—heibio i fawr- edd Alexander—tu draw i frigau yr Alpau— tu hwnt i'r Seren Begynol—" ar Iesu yn eis- tedd ar ddeheulaw gorseddfainc Duw." Dy- chryna fy enaid drwyddo wrth edrych ar gol- ofnau duon mwg Sina—-treiddia dychryn trwy fy nghyfansoddiad wrth edrych ar Sina yn berwi; ond, wrth " edrych ar Iesu" ar Gal- faria, llenwir yr un enaid a llawenydd; try y colofnau mwg bygythiol yn golofnau o fen- dithion achubol—try eirias tân melldith Sina yn eirias o gariad wrth edrych ar Iesu ar Galfaria. "Qan edrych ar Iesu." )J)ywedir na welem ddim ar y ddaiar yn ei brydferthwch a'i hynodrwydd prioiol oni buasai i Dduw greu awyrgylch am y cwbl— cylch o awyr am y blodau-am yr ardd a'r ddol—cylch o awyr am y bryniau a'r myn' yddoedd, am bob peth; a thrwy yr awyr hwn y mae i ni gael golwg ar y ddaiar a'i gwrthddì-ychau yn eu gogoniaut; yr haul yn tywynu trwy'r awyr sydd yn amlygu tlysni y naill, ac yn dadguddio aruthredd y llall. Ed- rych arnynt trwy yr awyr wedi ei goleuo a'u dengj-s yn eu cymeriad priodol. Awyrgylch yr " iachawdwriaeth dragywyddol" ydyw cariad Duw ; mae cariad yn gyleh o awyr am edifeirwch i fywyd—am ffydd i'r gwirionedd; mae cariad yn cylehu holl ranau yr iachawd- wríaeth fawr—o'i chynlluniad ei phortread, ei gweithiad hyd ei chymhwysiad ; a'r Haul dysglaèr sydd yn lluchio ei belydron trwy yr awyr ;ylch hwn yw Ie?u. Iesu sydd yn llucb- io dysgleirdeb trwy ffurfafen gras; goleu.i Haul cyfiawnder—yr Iesu—sydd yn amlygu gogoni nt holl wythddrychau y drefn fawr; ac os dewiswn weled cwbl bywyd pechadur yn eu prydferthwch,eu mawredd. a'u hurdd- as priodol, edrychwn ar Ie»u—Haul cyfiawn- der yn nghanoî ffurfafen cariad Duw, yn gwasgaru goleuni a gwres ar, athrwy y cwbl. "Gan edrych ar Iesu." Y ffordd feraf i ddyfod yn uaturiaethwr da ydyw efrydu natur ei hun; felly hefyd y dull mwyaf effcithiol i ddyfod yn Gristion da ydyw efrydu Crist ei hun. Yn Nghrist y mae Duw a dyn yn cydgyfarfod—ynddo Ef y mae Intcrest y Creawdwr ac Jìtterest y cre- adur gwrthryfelgar yn cael eu dal y naill ar gyfer y llall. Ceir y nefoedd a'r ddaiar yn Nghrist. Edrych ar Iesu, ynte, yw edrjreh ar y nefoedd yn ymddiricd ei gogoniant dros- odd i Grist, ac ed/ych ar Grist yn bachtt ŵd- feriad a dyrchafìad y ddaiar wrth ogoniant ac anrhydedd y nefoedd. Nyni a drown, gan hyny, ac a edrychwn ar y weledigaeth fawr hen—"Gan edrych ar Iesu." Yh I. Trwy edrych ar Iesu y gwelwn eìthaf- oedd drwg pechoä. MieDuw wediargraffu traethawdarddrwg