Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

HYDREF, 1881. ^x\îM ^ «*>~ ««"*"• I OCTOBER. ISÇSfáSr. ]«****<*>*-. ¥ €T9JL1Ii&» NEU GYLCHGRAWN MISOL Y ]VIetl\odi^tiàid dàlfinaidd yr\ S*m,efióà D A N O L Y G 1 A E T H Y PARCH. WILLIAM ROBERTS, D. D., UTICA, N. Y. CYNWYSIAD. ARWEINIOL- Pechod a'i Haeddiant...... ............,.... 369 TRAETHODAETH— Agwedd Foesol a Chrefyddol y Byd ar Ddyfod- iad lesu Grist iddo...................... 374 Caniadaeth a Cherddoriaeth y Cysegr......... 377 AMRYWIAETHAU- Cymeriadau Hynod yn mhlith y M. C.......... 379 Yr Amseryn Fyr.............................. 3S7 Iawn-ymddygiad tuag atyr Efengyl a'i Hordin- hadau.................................... 382 Callineb Cath............................... 383 NefacUffern................................ 384 Y Swydd Ddiaconaidd......................... 384 B ÌRDDONIAETH— Penillion Cydymdeimlad a Mr. Richard a Mar garet Prichard, Racine, Wis., &c...... 386 Llinellau ar Farwolaeth Mrs. Catherine Jones.. 386 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG- Y Diweddar Mr. Jonah Lewis, Plymouth, Pa.. 387 Mr. Thotnas A. Rees....................... 389 Y CYMRY YN AMERICA— Ganwyd—Priodwyd—Bu Farw............390—393 HENADURIAETHOL— Cymanfa Gerddorol Swydd Oneida............ 393 Cyfarfod Dau-Fisol Swydd Oneida, yn Orislcany 394 Ystadegau Cymanfa y M. C. yn Wisconsin am y Flwyddyn 1880..................... 390—398 Cyfarfod Dosbarth Salem, Gogledd Ebensburgh. 399 YR YSGOL SABBOTHOL- Cymanfa Ysgolion Dosbarth Utiea............. 399 BWRDD Y GOLYGYDD- Y Wraîg Ardderchog, Mrs. Garfield............ 40« Marwolaeth yr Arlywydd Garfìeld.............. 401 Cymdeithasfa Dowlais, Merthyr, D. C......... 402 Cymdeithasfa Caernarfon, G. C.......... ___ 402 Marwolaeth a Chladdedigaeth y Parch. William Griffith, Caergybi, Môn, G. C.............ÎV 404 Marwolaeth Mrs. Evans, Diweddar Cotton Haíl, Dinbych, G. C. ............................. 404 DOSRAN Y PLANT- Penderfyniadau Da................. .......... 405 Müeisiwch Iesu Grist yn Foreu ;............. 405 Atebion—Y Feirniadaeth—Y Wers.........405,406 HANESIAETH BELLENIG- Amledd yn Gryno............................ 406 CRONICL Y MI*..........................407-408 UTICA, N. Y. T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, EXCHANGE BUILDINGS.