Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

______________MEDI, 1881.________________ SBftâS.1' }•» «*- «—u. | SEPTEMBER |%&•£&. }«•- «.» m. ¥ €Y'f JLtll» NEU GYLCHGRAWN MISOL Y >íeti|od^tiàid Càlfir\àidd yq ^erióà. DAN OLYGIAETH Y PARCH. WILLIAM ROBERTS, D. D., ÜTIOA, N. Y. CYNWYSIAD. ARWEINIOL— Sylwedd Pregeth ........................... 329 Goruchafîaeth Marwolaeth................. . 330 TRAETHODAETH— Agwedd Foesol a Chreiŷddol y Byd ar Ddyfod- iad Iesu Grist iddo..................... ... 335 Caniadaeth a Cherddoriaeth y Cysegr.......... 338 AMRYWIAETHAU- Cymeriadau Hynod yn mhlith y M. C. yn Amer ica........................................ 340 Pwy yw fy Nghymydog ?..................... 342 Y Modd i Wybod Rhagfwriadau Duw......... 342 Diolch an y Gemau........................... 343 Cyfochredd Ysgrythyrol...................... 343 BARDDONIAETH— Y Diwygiad Methodistaidd................... 345 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG- Mr. Rowland V. Roberts, Randolph, Wis..... 346 Mr. Robert W. Boberts........................ 346 Y CYMRY YN AMERICA— Priodwyd—Bu Farw___ ...............347—351 HENADURIAETHOL- Ystadegau y M. C. yn Nghymanfa Efrog New- ydd am y Flwyddyn 1880..................342 Cyfarfod Dosbarth Cyntaf y M. C, Kansas.... Cymanfa y T. C. yn Minnesota, yn Jerusalem. Cyfarfod Dosbarth Bellevue, Pa................ Cymdeithas Genado! Columbus, Wis.......... Y Gymanfa C.erddorol yn Remsen, N. Y...... BWRDD Y GOLYGYDD- Crefÿddolder yr Arlywydd Garfield........... Marwolaeth y Parc'i, D C. Davies, Bolton..... Llythyr oddiwrth y Parch. R. Foullces Jones .... Jubili y Parch. Edward Matthews, D. C..... Cyflwyniari Tysteb i'r Parch. Hugh Harries.... Eglurhadaeth Ysgrythytol .................... ADOLYGIAD Y WASG- Bwthyn fy Nhaid Oiiver, &c ................. Blodau Paradwys............................ DOSRAN Y PLANT- Cadw yn Sanctaidd y Dydd Sabboth............ I Ba Deyrnas yr ydym yn Perthyn ?........... Gwell Bod yn Siwr na Bod yn Drist........___ Atebion—Y Feirniadaeth—Y Wers ............ Priodwyd...................................... CRONICL CENADOL- Bryniau Cassia............................... CRONICL Y MI8 ......................... 366- Marwolaethau Cymru........................ UTICA, N. Y. T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, EXCHANGE BUILDINGS.