Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

GORPHENAF, 1881. K9' [ o'r «yfrea Newydd. | J |J LY. | vŸ^'xifv. \ •* Hen Grta. ¥ €¥ 1 î»î»* NEU GYLCHGRAWN MISOL Y Mett|ödi$ti?;d dàlfiiiäidd yn Srnefiéà DAN OLYGIAETH Y PARÜH. W.LLLÍAM ROBERTS, D. D., ÜTIOA, N. Y. C Y N W Y S ì A D [ÀHWBINIOL- Calondid i ddyfod at Gri«:. .................... 249 TRAETHODAETH— Agwedd Foesol a Chr-f'/ddoi y Byd ar Ddyfod- iad Iesu Grist iddr................. ... 253 Y Dirgel a'r Amlv -,- ■ .....................255 Detholion----- .......... ............... 256 amryw"iaet;!.a;u~ Cofiant y Partí'h. Thomas H. Roberts, Proscai ron, Wis .................... ....... 257 Cerdd.Heu, a Gheuld Newydd.......... 262 Parodrwydd. rtC Anfoniad............ 265 Bathodyn "ríynafol.................... ....... 265 Gwir WrcJdeb.............................. 265 B A RDDO 'NI A ETH— Prydyí t Goffadwriaethol i'r Diweddar Daniel R,/J<.es.„................................ 265 Anr.ía EIizabeth......................... .... 266 ./ Y ÇJYMRY YN AMERICA— 5*riodwyd—Bu Farw....................267—270 lENADÜRIAETHOL- Cymanfa y T. C. yn Pcnnsylvania, yn Hyde Park 270 Cyfarfod Dosbarth Bethesda, yn Waukesha, Wis. 272 Trosglwyddíad Ysgrif i'rCYFMLL............ Cyfarfod Dosbarth Pittsburgh, yn Church Hill.. Y Casgliad at Gapel Niles, O................... Cyfarfod Dosbarth La Crosse, Wis., yn Bangor. Cymanfa New York, yn Remsen............... DIRWEST— Gair o Beaver Dam, Oregon.................. BWRDD Y GOLYGÎDD- Marwolaeth y Parch. E. T. Evans, Newark, O. Y Testament Newydd Diwylliedig............. Cymanfa Gyffredinoî y M. C. yn Liverpool. .... Priodwyd................................... 272 : 274 I 274: 275 j 276| '77 278 280; 271 DOSRAN Y PLANT- Plant yn Adeiladwyr......................... I ba Beth y'ch Gwnaed Chwi ? .............. Dylai Iesu Grist fod yn Mhob Ty....... Atebion—Y Feimiadaeth—Y Wers.........282- CRONICL CENADOL- Bryniau Cassia........—............... HANESIAETH BELLENIG- Araledd yn Gryno...................... CRONICL Y MIS...................... Marwolaethau Cymru_______......... 261 2821 2821 ,83 I 284: 285! 286; 288'' UTICA, N. Y. T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDP, EXCHANGE BUILDINGS.