Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

J& JI ju ju^ NEü GYLCHGRAWN MISOL Y ]\iett|odi^tiàid Càlfii)àidd yn. ^nieriòà. DAN OLYGIAETH Y PARCH. WILLIAM ROBERTS, D. D., TJTICA, N. Y. CYNWYSIAD. ARWEINIOL- Adnabod Gras ein Harglwydd Iesu Grist....... 169 TRAETHODAETH— Agwedd Poesol a Chrefyddol y Byd ar Ddyfod- iad Iesu Grist iddo.....................----- 175 Nazareaeth................................. 177 AMRYWIAETHAU— Cymeriadau Hynod yn mhlith y M. C.........180 Perygl yr Oes................................. 182 David Livingstone............................. 182 Y Pregethwr Wesleyaidd a Het y Ficer.......184 Ceisio Teyrnas yn Gyntaf...................... 184 Breuddwyd Hynod........................... 185 BARDDONIAETH- Diarhebion Solomon ...................... 185 Basgedi Mai................................ 186 Deigryn' Cydymdeimlad ar Farwolaeth Mrs. Mary Jane Jones, Palmyra, 0............... 186 Beth sy'n Mlaen?............................ 186 Englyn ar Enedigaeth, &c..................... 187 MARWOLAETHAD 8. EGLWYSIG- Hugh E Davies, Ysw., Long Creelc, Iowa..... 187 Mr. John Goodwin........................... 188 Y CYMRY YN AMERIOA— Beibl Gymdeithas Floyd...................... 189 Beibl Gymdeithas Gyntaf Ardal Oshlcosh, Wis.. 190 Beibl Gymdeithas Bridgewater, Plainfield, N. Y,, a'r Cylchoedd.............................. 190 Priodwyd—Bu Farw......................190—194 YR YSGOL SABBOTHOL— Rhif a Llafur Ysgolion Sabbothol Utica a'r Cylch oedd am 18S0..............................105 HENADÜRIAETHOL- Cyfarfod Dosbarth Bethel, Minn.............. 105 Cyfarfod Dosbarth Waukesha, Wis , yn Racine. 196 Çyfarfod Dosbarth y T. C. yn Plymouth, Pa ... 197 Cyfarfod Dosbarth Gorllewinbarth O., yn Newark 198 Cyfarchiad o Eglwys y M. C. yn Hyde Park, Pa. at Gymry America..................... 199 BWRDD Y GOLYGYDD— Marwolaeth Mrs. Jane Albro, Newport, R. I.. 199 Marwolaeth Mrs. Roberts, Genesee, Wis...... 200 Afiechyd Dyeithr yn Genesee, Wis............ 200 Y Cwestiwn a gyflwynwyd i'r Anrh. T. Lloyd Hughes............................... .. 200 Y Parch. Thomas Thomas, Llanymddyfri, D. C. 201 Llyfr Newydd............................... 201 Gwelliant Gwall Hanesyddol................. 202 DOSRAN Y PLANT— Gweddi y Bachgen Indiaidd....... ........... 202 Gwnewch Ddefnydd Da o'ch Amser............ 202 Cnst yn Curo wrth y Drws.................... 203 Ätebion—Y Feirniadaeth—Y Wers..........203—4 HANESIAETH BELLENIG— Amledd yn Gryno ___ ....................... 204 CRONICL CENADOL—Bryniau Cassia..........205 CROSICL Y MI8 ............................. 206 Marwolaethau Cymru....................... 208 UTICA, N. Y. T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, JEXCHANGE BUILDINGS.