Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

//■■' *J & fcI t EBRILL, 1881. cS^raf' í«"-Gyfre8Newydd. | APRIL. | fvpfXJ?IV. í«" He« Gyfre.. Jlil iufu* NEU GYLCHGRAWN MISOL Y jYíetrjodi^tiàid Öàlfiflàidd yq Snier'iòà. DAN OLYGIAETH Y PAROH. WILLIAM ROBERTS, D. D., UTICA, N. Y. CYNWYSÍAD. iRWEINÍOL- Presenoldeb Duw yn ei Deml..............----- 129 BAETHODAETH— Agwedd Poesol a Chrefyddol y Byd ar Ddyfod- iad Iesu Grist iddo.................___.... 136 Crist yn Fyw................................. 13S MRYWIAETHAU— Cymeriadau Hynod yn mhlith y M. C......... 14° Erlidigaeth................................. 142 Williams, Pantycelyn............ .......... 142 Crefydd a Chybydd-dod .......... ........... M3 Enaid Dydd Sul .........................•••• »44 Llyfr yr Ysgol Sabbothol..................... 144 Barfoniaeth................................. J44 ^RDDONIAETH— Harown Al Raschid .......................... r45 Mynydd Calfaria .............................. *45 SalarebTad............................. *45 jenedigaeth Crist............................. I4S ílRWOLAETHAU S. EGLWSSIG- Ar. Hugh R. Hughes........................ 146 CYMRY YN AMERICA— ìeibl Gymdeithas Holland Patent a Marcy...... 147 ìeibl Gymdeithas Columbus, Wis.............. J47 leibl Gymdeithas Remsen, Steuben, &c........ 148 eibl Gymdeithas Radnor, 0................. 148 Beibl Gymdeithas Minersville, Pa. . ......... 349 Priodwyd.......................149,162,167 Bu Farw................................... . 150 HENADURIAETHOL- Derbyniadau at y Bwrdd Addysg Presbyteraidd, 154 ! Cyfarfod Dosbarth Saron, Coed Mawr, Minn___ 154 ; Cyfarfod Dosbarth yn Dodgeville, Wis.......... 155 YR YSGOL SABBOTHOL— Cyfarfod Ysgolion Utica, &c , yn Oriskany ..... 156 ; BWRDD Y GOLYGYDD- Cenadon y Mur............................... 156; Marwolaeth y Parch, John Jones, Ferry Side .. . 15S j ADOLYGIAD Y WASG- Pregethau, gan y Parch. David Jones, Treborth, 159 j Hours with the Bible, by Dr. Geikie..........., 159 DOSRAN Y PLANT— Esiampl Dda—"'Rwy'n myn'd yn ol y Llyfr— Ymddiried yn Nuw............................. 160 \ Atebion—Y Feirniadaeth—Y Wers..........161—2 CRONICL CENADOL—Bryniau Cassia..........162 HANE8IAETH BELLENIG-- Amledd yn Gryno ..................... 165 Newyddion Cyfundebol.................... 165 CRONICL Y MIS ........................... 166 Marwolaethau Cymru....................... 168 UTICA, N. Y. T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, EXCHANGE BUILDINGS. tt .......■ ii ■iim.iii r 7