Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

■'ẁ ■■".: MAWRTH, 1881. üO^mf' H'r Gyfre8 Ne^dd' I MARCH. ICYF^S. }•* He„ Gylrea. ¥ CYFJLllIi #■ NEU GYLCHGRAWN MISOL Y ]tfetl}odijftiàid dàrfinàidd yn SWiéà DAN OLYGIAETH Y PARCH. WILLIAM ROBERTS, D. D., TJTIOA, N. Y. C YN W YS I A D ARWEINIOL- Dylanwad y Beibl yn Madagascar............. TBAJETHODAETH— Agwedd Foesol a Chrefyddol y Byd ar Ddyfod iad Iesu Grist iddo........................ Crist yn Fyw................................. AMRYWIAETHAU- Cymeriadau Hynod yn mhlith y M. C......... Gweinidogaeth Boblogaidd................. Tebygolrwydd ac Annhebj'golrwydd........... Troedigaeth Mr. Spurgeon.......... ........ Addoliad Teuluaidd.......................... Rowlands, Llangeitho, a Williams, Pantycelyn. Detholion ar Amser.......................... CYMDEITHAAS GENADOL Y M. C- Talaeth Vermont........... ................. Talaeth New York........................... Talaeth Pennsylvania....... .................. Talaeth Ohio............................. Talaethau Iowa, Missoun, Kansas, a Nebraska. Talaeth Colorado.................... ....... Adroddiad y Trysorydd................. 107- BARDDONIAETH— T Cwmwl.................................... Nid Ëreuddwydion.......................... Y CYMRY YN AMERIOA— Beibl Gymdeithas Gymreig Swydd Licking, O.. Beibl Gymdeithas Rome, N. Y., a'r Cylchoedd. Ganwyd—Priodwyd—Bu Farw............ m- MARWOLAETHAÜ 8. EGLWÎSIG- Y DiweddarDdiacon WiIIiam Davies, Randolph, Wis., a'i Amserau........................... 114 HENADÜRIAETHOL- Gwelliant Gwallau............................ 117 Y Gymanfa Gerddorol....................... 117 Cyfarfod Dosbarth La Crosse, Wis., yn Blaen Dy ffry n....... ...................... 118 Addysg i Fechgyn y Cyfundeb a'r Gymanfa Gy- ffredinol.................................... 119 YR YSGOL SABBOTHOL— Rhif a Llafur Ysgol Sabbothol Seion, Swydd Vanwert, O.................................. 120 Ysgoî Sabbothol Caersalem, Pine River. Wis... 120 DOSRA.N Y PLANT— Y Parrot a'r Brain............................ 120 Yn Nghysgod yr HoIIalluog................... 121 Pregeth Fer i'r Plant........................ 121 Atebion—Y Feirniadaeth—Y Wers....... 121—122 BWRDD Y GOLYGÎDD- Dull a Deiliaid Bedydd........ ............ 123 Y Cyfieithiad Diwygiedig o'r Beibl ............ 124 HANESIAETH BELLENIG— Amledd yn Gryno ....................... 124 Newyddion Cyfundebol................... .... 125 CRONICL Y MIS........................ 126-127 Marwolaethàu Cymru........................ 128 UTICA, N. Y.