TACHWEDD. 1890. IÌHFîŵJ-**^*^--"! N0VEMBER. \9fF'j& K-***~ (THE FRIEND), NEÜ GYLCHGRAWN MISOL Y JVIeth,odij3 jiid Öàlfinàidd yr\ Ŵ.h\qû6ò, DAN OLYGIAETH Y PARCH. H. P. HOWELL, D. D., COLOJBUS, 0. STÌ^ẀTtSAS PREGETH— Dlrweat..................................... : TRAETHODAETH- Anerchiad at Ieuenctyd eln Ceredl ar Lwyr- ymwrtbodiad......... ; SYLWADAETH- Perthynas Resymegol Ûyfia..uju Ailen- •edigaeth................................... Y Farchnadfa............................... Pethau sydd yn Llygru yr Eglwys.......... Y Parcb. Henry Rees....................... Hanes Dirwest.............................. , TRYSORFA Y CRISTION— lesu Grist yn Dweyd yn Dda ani ei Bobl___ (.Torchfygu y Crlstion trwy ei Ddigaloni___ Yr ymddygiad at Achos Crist yn Brawf o'n CariadAto................................. YPeryglo Edrych ynt)l.................... BARDDONIAETH— Cymdeithas Crist............................ Yr Eneth Fach a'i Thad Annychweledig— Cap Du fy Nhad............................. MARWOLAETHAÜ S. EGLWYSIG— Y Dlweddar Barch. J. H. Evans.,Dodgeville, Wisconsin................................. 416 419 420 422 425 426 427 4'27 42S 428 429 430 430 GENI—PBIODI—MARW— Ganwyd—Triodwyd—Coflantau.........432- EENADüRIAETHOL— Cofnodau Cyfarfod Pittsburgh............. Ystadegau Eglwysig y M. C. Cymanfa Min- nesota...................................... Cyfarfod Dosoarth Bristol Grove, Minn___ Cyfarfod Dosbarth Gogledcl-ddwyrain Pa... Cyíarfod Dosbarth Welsh Prairie, Wis___ ADOLYGIAI) Y WASG........................ ADBAN Ylì 1EUENCTYD- Pl^wt i Wneyd Drosto ei Hun.............. Marwolaetli Patrich Henry................ Hanes Hynod am Howell Harris............ DOSRAN Y PLANT- Y Tafoliad—Yr Atebion—Y Wera. &c...... HYN A'R LIALL-- Y Cîfaili. a'r Genadaeth................... Methodistiaeth Cymru...................... Nodion Cyffredinol......................446- Meddyliau Prydferth....................... 436 437 | 43? 439 '. 439; 441 || 441 442 442 443 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, UTICA, N. Y.