Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MEDI 1890. SfSfiIí!' H **- *«-*>*• I SEPTEMBER. |SB*áS: }«* *e„ «**». £ (THE FRIEND), o;- Í&ÍNEU 6YLCHGBAWN MISOL Y JVletl\odi^iàid Càlfi^àidd yr^ ^rqefiéà. D A N OLYGIAETH T PAECH. H. P. HOWELL, D. D.. COLUMBUS. 0. e?srwTeiAS PREGETH— Dal yn well ar y Pethau..................... 829 TRAETHODAETH- Gwyrthìau yn eu Perthynas a Deddfau Natur...................................... 333 SYLWADAETH— Hanes Dirwest.............................. 330 Perthynas Resymegol Cyfìawnhad ac Ailen- edigaeth................................... 338 Y ffordd i Gynal Cyfeillachau Eglwysig.... 341 BARDDONIAETH— Dyn yn Ogoniant y Greadigaeth............ 345 Galargan i'r Diweddar Robert Griffiths, Co- lumbus, Wís..............................346 Nerth Gweddi............................... 346 GENI—PRIODI—MARW— Ganwyd—Priodwyd—Cofiantau—. —347—351 HENADÜRIAETHOL— Cyfarfod Dosbarth Sir Oneida a'r Cylchoedd 351 Ystadegau Eglwysi y T. C. Cymanfa Wis- consin.............................. 252 Cyfarfod Dosbarth Deheuol Pennsylvania. 355 Cyfarfod Dosbarth Dwyreinbarth New York a Vermont............................. 356 Y Derbyniadau atGymanfaForesíon,Minn. 357 357 Y GENADAETH— Sefyllfa ein Cenadaeth Gartrefol .... ADRAN YR IEUENCTYD— Thirza..........................._.. ,___358 Amcan Bywyd............................... 359 Darllen y Beibl............................ 3tìü DOSRAN Y PLANT— Y Tafoliad—Yr Atebion—Y Wers. &c...... 36Î I BWRDD Y GOLYGYDD— Marwolaeth Mr. David Davies, Llandinam 362 ! Cofgolofn i'r Diweddar Barch. D. J. Jenkins 362 i Llyfrgeli y Brifysgoì yn Aberystwyth......362 | ADOLYGIAD Y WASG- Yr Eîengyl yn yr Hen Destament, <ve....... 363 I HYN A'R LLALL— Tysteb y Parch. William Charles........... 363 ! Methodistiaeth Gymru ............... 363 j Cardinal Newman...........................365 Díenyddiad Remmler..................... ggg Barn y "New York Catholic Review" am y Protestaniaid.............................. 365 Ffynonydd yn Eansas ...................... 366 Y Gelfyddyd o Fyw yn Hen................366 Mur Mawr China........................... 366 Yr Hen Ddyn Annedwydd •................. 366 Erledigaeth yr Iuddewon.................. 366 Meddyliau Prydfert'h....................... 367 Cofnodion Cyffredinol..................... 368 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, ÜTICA, N. Y.