MAI. 1890. CYF.FXXlî' í°'r Gyfres Newydd. MAY. ; RHIF. 641. CYF LIJI. [•o'r Hen íîyfres. (THE FRIEND), NEÜ GYLCHGEAWN MISOL Y jMetliotl^tiàid dàlfiiiaidd yn ^meriéà. ^ DANOLYGIAETH T PAR^H. H. P. HOWELL, D. D., COLIIMBUS, O. OTirirTiii.s PREGETH— Preswyliad Duw gyda, ae mewn dyu ar y ddaear ................................... 169 TRAETHODAETH- Gwyrthiau yu eu Perthynas a Deddíau Natur.................................... 174 A ydyw Ailenedigaeth yn Blaenori Cyfiawn- had?....................................... 176 lawn-ddefnyddiad Amgylchiadau...........178 SYLWADAETH— Mr. Owen W. Owen iOwaini,Granville, N.Y. 180 Y Cyfieithiadau a'r Argraffìadau Cymreig o'rBeibl................................. 182 Y Defnydd Cysur sydd mewn Maddeuant.. 184 TRYSORFA Y CRISTION-- Myned o dan Sinai.......................... 187 " Ac wele yr wyf fi Gyda chwi Bob Amser." 187 TaLth y Cristion............ . ........... 188 Y Perygl o Wneyd yn Rhy Hyf ar Dduw a'i Bethau ...^.................... ... .188 Dydd lachawdwriaethWedi ei Selio........ 189 BARDDONIAETH— Penillion ar Farwolaeth Mrs. Pccbe .Tones 189 Myfyrdodau ar Ddiwedd Blwyddyn........ 190 Lluwchfa (Blizard).......................... 191 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Y Parch. Wm. Harrison, Newburgh, O___ 191 Mrs. Phu;be Jones, Picatouica, Wis......... P>4 GENI—PRIODI—MARW- Ganwyd—Priodwyd—Cofiantau.........195—199 HENADURIAETHOL— Cyfarfod Dosbarth Wautesha, Wis........ 199 Cyfarfod Dosbarth Dodgeville, Wls ........ 200 Cyfarfod Dosbarth Gorllewiubarth Ohio___ 201 ADRAN YR lEUBNOTTD— Thirza .- ........................... 202 Penderfyniad................................ 203 Y Dewisiad Diogelaf ...................... 203 DOSEAN Y PLANT— Y Taíollad—Yr Atebion—Y Wers. &c....... 204 HYN A'R LLALL— Cenadaeth y T. C. yn America.............. 204 Enwau Gweinidogion a Phregethwyr Di- weddnro fewn Cylch Cymanfa Wis........ 205 Dynion a'u Serch arnynt eu Hunain....... 206 Profiad Hynod.............................. 206 Coínodion Cyfundebol................. 207, 20g T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, UTICA; N. Y.