EBRILJL, 1890. oí?.FXXlt' } °'r «yft-e» Newydd. APRIL. RHIF. 640. CYF L.UI. >o'r Hen (îyfres. (THE FRIEND), NEU GYLCHGRAWN MISOL Y JVíeth,odÌT4iàid Öàlfir|àidd yn äcrneric'à. 1-» lí- DAN OLYGIAETH t parc: h. p. howell, d. d., columbtjs, o. PREGETHAU— Ymgnawdoliad Crist........................ 120 Pregeth Ddirwestol........................ 133 TRAETHODAETH— Cyfiawnhad ac Ailenedigaeth............... 137 Iawnddefnyddiad Amgylchiadau........... 139 SYLWADAETH— ■J. Rowlands jH. M. Stanley) yn anrhydedd arbenig i Gymru........................ Hl Dedwyddwch Dyn yn ei sefyllfa greadígol. 142 Credo yr Apostolion........................ 143 YDyn................................. ..... 145 Y Ddiweddar Mrs. Morgans, gwraig y Parch John P. Morgans, Venedocia, O------...... 147 Myfyrdodau Gomer......................... 148 BARDDONIAETH— Y Tybaco a'i Ddilynwyr.................... 149 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Mr. JohnH. Evans, Ripon, Wis............. 150 GENI—PRIODI—MARW— Ganwyd—Priodwyd—Cofiantau.........152—150 HENADURIAETHOL— Adroddiad Trysorydd y Gymdeithas Genad- olaml889..-------------............ .....156 Cyfarfod Dosbarth Bethel, Minn............ Cyfarfod Dosbarth Deheuol Pemisylvania. Cyfarfod Posbarth Jackson a Gallia, Ohio. BEIBL-GYMDEITHASAU— Beibl Gymdeithas Columbus, Wís.......... ADRAN YB IEUENCTYD- Thirza.................................... Y Cychwyniad i Lwyddiant................. DOSRAN Y PLANT— Y Tafoliad—Yr Atebion—Y Wers. &c....... HYN A'R LLàLL-- Marwolaeth y Parch. John J. Roberts, Co- lumbus, Wis............................ Agoriad Capel Justus, Swydd Stark, Ohio.. Caredigrwj'dd ì Bregetbwr.....,........— Adroddiad Ysgrifenydd Eglwj's y T. C. Den- ver, Colo ............................... Y Gymanía Gyffredinol eto___............ Nodion Cyfundebol ........................ Gemau Meädyliau.......................... Nodion Cyffredinol.......................... 158 159 159 161 162 / 164 164 166 165 166 167 167 168 T. J. GRLFFITHS, AEGRAFFYDD, UTICA, N. Y