Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

IONAWR, 1890. ÌSFi3g?-\*'*>*-»~*i-\ JANUÄRY. [SP^iaS: 1«"«™«^- (THE FRIEND), Ẃ NEU GYLCHGEAWN MISOL Y ^íetl^oc °|^tiàîd Öàlfînàîdd yn ^nieriéà. DAN OLYGIAETH Y PARCH. H. P. HOWELL, D. D., COLÜMBUS, O. PBEGETH— Yr Angenrheidrwydd am Efydd i Werthfawrogi Crist....................................... 9 Dyíodiad Teyrnas Dduw............ ....... 13 Belrniadaeth ac Estooniadaeth Ysgrythyrol. 15 TBAETHODAETH— Erthygl ar Weddi........................... 18 SYLWADAETH— Trem ar y Gorphenol....................___21 Anghysondeb Gwledydd Cristionogol....... 21 A ydyw y Gymanfa Gyffredinol yn íalu?..... 22 BABDDONIAETH— Penillion i Margaret Olwen Lloyd, Colum- tous, Ohio..............................25 Coffadwriaeth am EHzabeth Davies, Llech- Iwyd.ger Towyn, Meirionydd............. 25 Hen Adgoflon Boreu Oes —................. 25 MABWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Mr. JohnMills............................. 26 GENI—PEIODI—MABW— Ganwyd—Priodwyd—Coflantau...........26—39 HENADUBIAETHOL— Ystadegau Eglwysig M. C. Talaethau New York a Yermont am y Elwyddyn 1888..~.. 30 Ystadegau y Gymanfa Gyffredinol, &c....... 32 Cymanía y Gorllewln....................... 33 Cyfarfod Dosbarth Waukesha, Wis........35 Cyfarfod Dosbarth Ixonia, Waukesha....... 36 Cyfarfod Dosbarth Lime Sprlng, Iowa...... 36 Cyfarfod Dosbarth T. C. Sir Oneida, N. Y... 37 Cyfarfod Dosbarth Gorllewinbarth Ohio___ 37 Cyfarfod Dosbarth Gogleddol Pennsylvania. 40 Cyfarfod Dosbarth Welsh Prairie, Wis ..... áO Cyfarfod Dosbarth Deheuol Pennsylvania.. 41 BWBDD Y GOLYGYDD ....................... 42 BEIBL-GYMDEITHASAU— Beibl Gymdeithas Gymreig Siroedd Jactson aGallia.O ............... ................. 43 DOSBAN Y PLANT— Y Tafoliad—Yr Atebion—Y Wers. &c...... . 44 HYN A'B LLÄ.LL— Calenigi'r Cyfaill.......................... 45 Cofgolofn y dlweddar Barch. Wm. Harrison, Newburgh, O.............................. 45 Iachawdwrlaeth Dyn........................ 46 Cymanfa Ddirwestol Canolbarth New York. 46 Y Genadaeth............ ...................47 Nodion Cyfundebol........................ 47 Gemau Meddyliol............................48 T. J. GBIFFITHS, ARGRAFFYDD, UTICA, N. Y