Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CYFAILL. Oyf. xLvm.] AWST, 1885. [Bhh\ 584. ARWEINIOL. BYWYD BUDDUGOLIAETHUS YR IESU YN SICRWYDD BUDDUGOLIAETH BYWYD EI BOBL. GAN T PABCH. T. J. PHTTìTJPS, PIiYMOTJTH, PA. " Oanys byw wyf fi, a byw fyddwch chwithau hefyd."—Ioan 14 : 19. Fel yr oedd y Gwabedwb mawr yn agosâu at ei farwolaeth, ac at awr ei ymddatodiad, yr oedd yn mynychu y son am hyny wrth ei ddysgyblion. Tr amcan yn yr oll oedd, en cysuro a'u dyddanu. Byddai yr Iestj bob amser yn cysylltu tywyllwch y glyn a gwawr fòreu y trydydd dydd a'u güydd. " Y tryd- ydd dydd yr adgyfyd." Mae holl ymddy- ddanion y Gwabedwb a'i ddysgyblion yn yr adnodau o flaen y testyn yn amcanu at eu cysuro. " Na thralloder eich calon," medd- ai yr Athraw wrth ei ddysgyblion, o her- wydd myned i barotoî lle i chwi yw fy am- can mawr i, ac enw y lle yw " Ty fy Nhad." enw adnabyddus iawn i chwi oll. Mae y sjniad hwn yn sylfaenedig ar ei dynerwch anfesnrol. Mae yn agor ar ffynonau y dy- ddanwch Dwyfol i gyfarfod ag angen ei ddysgyblion; ond fe wna y ffynonau hyn fwrw allan eu dyfroedd i ddisychedu y per- erinion ar ea taith trwy holl oesau y ddaear. Nid oedd yr Addfwyn a'r Gostyngedig yn hoffi areâig teimladaù ei anwyl ganlynwyr. Wedi i mi fyned a pharotoi lle i chwi, " mi a ddeuaf drachefn, ac a'ch cymeraf chwi at- af fy hun," am fod y cytundeb yn cynwys ein bod i gydfyw gyda ein gilydd dros byth. Dyma ewyllys fawr yr Ibstj, cael ei bobl ato i'r nefoedd. " ISÍis gadawaf chwi yn am- ddifaid." Wedi i mi fyned trwy storm y bradychu, a thymestl fawr yr ardd, a chor- wyntoedd y groes, ac agor cloiau bedd Jo- seph, cyrhaeddaf y tu arall i'r oll yn fudd- ugoliaethwr ar angeu a'r bedd, a chysylltaf y llanerch a elwir marwolaeth a llanerch an- farwoldeb a'u gilydd; a chydagolwgar yr ol- af, dywedaf, "Byw wyf fi, a byw fyddwch chwithau hefyd." Ond am i'r Iestj ddywed- yd hyny, tristwch a lanwodd eu calon. Oyf- odai y tristwch, modd bynag, oddiar eu car- iad mawr at eu Gwabedwb. Mae y syniad o farw ynddo ei hun yn hollol annymunol, hyd yn nod dan wenau Dtrw, a heddwch tuag ato. Sylweddolid y syniad mawr hwn gan yr Iestj, er hyny ym- awyddai am fyned iddo o dan yr amgylch- iadau mwyaf anfanteisiol. Marw ar y groes —marw yn nghanol gelynion—marw dan guddiadau gwyneb ei Dad; eithr yn ngwyn- eb hyn oll, awyddai am gael marw er mẁyn iddo gael byw. Dyma farw yn cynwys yn- ddo sicrwydd Dwyfol y caiff miliynau an nghyfrifadwy fyw byth ar sail marw rh edd yr Ibstj. Dyma farw yn sylfaen by a'rbywyd hwnw yn sicrwydd budr1'" bythol. "Bywwyf fi, abywf*"' ^11^617^' Sylwnar £ HONIAD T BTJDDTJGOIiIÀBl m htjn—"Byw wyf fi." Dyma honiad gan y mwyt