Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CYFAILL. Cjrfpol XXVII. RHAaFYR, 1864. Rhifyn 3S4. %xní^ìmf $t. :Y DIWEDDAR BARCH. JOHN ELIAS YN Y I5ALA. 1835. WEM KJ IIVS(;iUFlS^T)?I NOIÍIAnAÜ KK Ef HIN\ 'Dos, a dywed wrth y boblhyn, Gan glywed clywch, und na ddeallweh, a chan weled gwelwch, ond na wy- jfddwch. Brasâ galon y bobl hyn, a thrymá eu clust- " a chau eu llygaid, rhag iddynt weled û'n llygaid, îywed â'u clustiau, a dcall â'u calon, a dychwel- ÿd, a'u meddyginiaethu."—Esa. 4 : 9, 10. Y }*kth trymaf sydd yn cyfarfod íì gweinidog duwiol, y\v gweled ei genadwri a:i lafur. nid yn unig lieb wneyd lles, ond yn caledu ei wran- dawyr, a'u crino yn fwy i golledigaeth. ... ... Nid yw Duw yn rhoddi dynion i l'yny ond i betbau yr oeddynt hwy yn en carn o'r blaen, —tywyllwch a brasder. •• Anfon íí," meddai y prophwyd yn'adnod 8ted : "Dos," ebai Duw, a mi a nodaf iÿ mhobl i ti—•• Y bobl hyn :" ni alwaf hwy/t/ inhobl. Rhoddaf y gwaith, y neges. aV genadwri— "Dywed wrthynt, (Tanglywed," ŵe. Yr ydych ! wedi cael clywed a gweled llawer. ond heb | dderbyn, deall. nac ufuddhau. Cewcb glywed ; agweled dros yohydig eto. ond mi a'cli gad- ; awaf; ni weithiaf yn rasol arnoch. Can eicli | bod yu casàu y goleuni. gadawaf chwi yu y j tywyllwch : gan eicli bod yn caru ymguledit. ì a bod yn ddideimlad, gadawaf i chwi ínwáu. Y'na ni'cb achubir ohwi : ni ddychwolwch i gael meddyginiaetli. ; Sylw L Nid yw t)uw yn rhoddi dim drwg yn y galon. na thywyllweh n.i chalcdwch : ond gadael dyuion y mae. ac atal ei ras. Sylw 2. Nid ydym i feddwl fod y prophjjyd yn gorchymyn iddyut i'od yu ddall, ;i bycftfar. a brasáu eu ealou ; ond [1.] Rhag-ddywedyd mai ielly y Imldent Mae hyny yn cael oi ahv gẃneyd y peth__Jer. 1 : 10: E/.ec. 43: 3 23 [2.] Mae'n parhau yn ei waith, ergweled mai dyma yr effeithiau arnynt hwy. [3.1 Mae yn rhag-ddywedyd yr agwedd a fyddai arnynt pan y deuai y Messiah.—Mat. 13 : 14, 15. loan 12 : 40. 41. Aet, 28: 26, 27. Yr Ysbryd Grlân oedd yn llefaru drwy Esaia ;— gweled gogoniant Crist yr oedd, a llefaru am dano FA'. a chyflawnwyd y brophwydoliaethytt yr Iuddcwon a'i gwrthodasant Ef. Sylw 3. Priodolir br.isâu eu calon, trymhau en clustiau, a chau eu llygaid— [1.] Iddynt hwy cu lainain.—Deut, 32: 15. Ps. 17: 10. Ezec. 3 : 6—11. Jer. Ü : 10. Ací. 7: 51. En pechod a'u gwrthryfel hwy oedd. Ni fynent wrando ei air: yi- oeddynt yn caru y tywyllwch. Ioan 3 : lí). Zech. 7: 11. Eu balchdcr, a'u chwanraii.a'ugelyniaeth oeddyr | achos. Fs. 111» : 67, 70. Heb. 3 : 8—11. [2.] J'r propìtwyä. •' Drasâ " di. Adn. 10. Nid oedd yn amcann hyny, oud i'r gwrthwyn- eb : eto irwy eu bod yn diystyru a gwrthod ei genadwri, yr oedd yn cael yr eífaith hyny ar- nynt. Mae gweinidogion yr efengyl eto yn •• arogl marwolaeth" i rai o'u gwrandawyr—2 Cor. 2 : 16. Dywedwyd mai felly yr oeddyni. ac y byddent. I'el yn Jer. 1:10: Ezee. 43 : 3, —yn cnwedig yn nyddiau y Messiah ; yr oedd y bobl yn clywed mai Efe ydoedd, yu gweled »-i wyrthiau, &c. ac eto bob gredu yuddo. na gweled ei ogouiant. [:;.] IDduie.—Ioan 12 : 40. Lthuf. 11:8. Esa. 2!> : 1<>. NTid trwy eii eyrahell i fod l'elly, na gweithio yr agweddau hyn ynddyut, ond trw\ eii gadael yn gyfiawn i'w daliineb, aru caled- weh. am mai iiyny a fynein. Eu gadael y mue : atal ei Ysbryd i weithio trwy y genadwrî,- poidio yraryson á bwy. Gren. (j: '•'>. Y canlyniad dycbrynllyd o hyny—" lîhag iddyní ddychwelyd a'u meddygin|aetbu." Sylwn oddiwrlh y tesjiui. I. AB AGWEDDAU V ROBL, A(. >.KKKJ IHÍAl CKN- AliWlîl Y l'IJOl'IIU VI» \ì:XVM.