Y CYFAILL. Cyfrol XXVII. 3M.A.I, 1864=. Rliify» 317. DARLITHIAU DÜWINYDDOL. (Braslunian ut wasanaeth yr Efrydjrar.l DARLITH RHIF. I. Natur a Dyben Duwinyddiaeth. I. Yit Enw.—Duwinyddiaeth, Dwyfyddiaeth, Duwineb. 1. Ei ystyr.—Yn hytraeh dysgeidiaeth am Dduw, nag oddiwrth Dduw. 2. Ei wreiddyn. (1.) Pa fodd yr arferid yn mhlith y pagan- ìaid henafol ? (2.) Gan y tadau yn yr eglwys gyntefig. (2.) Gan awduron diweddar. II. Rhaniadaü Cyffredin mewn Duwinydd- IAETH. 1. Oddiwrth y rhai a'i coleddant (1.) Gwreiddiol neu argynddelwawl (archety- pal.") (2.) Canghenawl neu adysgrifiawl (ecty- pal.) 2. Oddiwrth ei ffynnonellau. (1.) Naturiol.—Salm 19 : 1. 2. (2.) Dad- guddiedig. 3. Oddiwrth ei wahanol rauau. (1.) Egwyddorol. (2.) Ymarferol. 4. Oddiwrth ei wahanol arferiadau. (1.) Dadleuawl. [2.] Eglurhäol. [3.] Preg- ethwrol. [4.] Cynddelwawl. [5.] Cyfrinol neu ddirgf-laidd. 5. Oddiwrth ei wahauol ffurfiau. [1.] Cyfundreí'uawl. [2.] Gwyddorawl. [3.] Ysgoleigiawl. [4.] Cyfundebawl. III. DYBEN DUWINYDIMAETU. A. Fel y gogonedder Duw. 1. Beth a olygir wrth oaoniant Duw ?—Saim 8: 1; 57: 108: 5. [1.] Ei ogoniant hanfodol. [2.] Ei ogoniant mynegol. 2. Pa fodd y gogoneddir Duw? Yn gyntaf. Oddiwrth yr hyn a gyfrana. 1. Trwy amlygu ei ogoniant yn nygiad cre- aduriaid i fodolaeth. 2. Trwy eu cadw, eu cynnal a'u llywod- odraethu. 3. Trwy gyfranu o'i gyflawnder iddynt. Yn ail. Oddiwrth y dylanwad a gâ y cyfran- iadau hyn ar ei greaduriaid. 1. Pan y gwelir, yr adwaenir, ac y deallir hwynt. 2. Pan y caftönt eu cydnabod a'u dadgan.— 3. Pan yn briodol y dychwelir y diolchgar- wch iddo ef.—loan 15 : 8. 4. Pan y dygant greaduriaid rhesymawl i fod yn hollol gyflwynedig i Dduw.—1 Cor. 6 : 20. 6. Pan y dygir hwynt i undeb agos â Duw yn y llawn fwynhâd o hono. 6. Pan y cospir troseddwyr, y rhai o'u gwir- fodd a wrthodant ogoneddu Duw yn y flordd grybwylledig, mewn modd cyfaddas i'w natur Ef, a'u anhaeddiant hwythau. 7. Gogoneddu Duw yn y ffyrdd hyn. oddiar natur pethau. rhaid bod dyben uchaf Duwin- yddiaeth. B. Ail ddyben Duwinyddiaeth yw îachawd- wriaeth dynion. Deugys Duwinyddiaeth. 1. Yn mha le y mae dedwyddwch dyn yu gynwysedig? 2. Pa fodd y mae i'w gyrhaeddyd ? 3. Pa íodd y geliir gwaredu dyn oddiwrth y pethau hyny sydd ar ffordd ei ddedwyddwch ? 4. Pa fodd y mae dedwyddwch dyn yn gy- son â'r go<ìoniiint dwyfol. ac yn wasanaeth- gar iddo ? Llyfrau Cymraeg a Saesonaeg i cyfeirio atynt ar y pynciau tichod—Owen's Theolojry, 1—13. Withenbank's Comp. Thcol. 1—4. Ridgely's B. D I. C-ll. Clark'8 Ser. I. 18. Edward't. (Jod's l»st end in Crcation. Whichard's Theol. 440—526. Bos ton's H. I>. I. 1—12. McLauriu on Proph. 388. Cateciím Brown, 4c, Ac.