Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CYFAILL. Oyŵol XXVII. MAWBTH, 1864. R-Mfyn 315. Crací|)0ì)iuu ét* EIN DYLED3WYDD DAN FARNAÜ DUW. KEWX PREGETH* 0 EIDDO Y PAK( !!.. HEXRY REES, LIVERPOOL. "Ymgesglwch, ie, deuwch yn nghyd, genedlan- hawddgar ; cyn i'r ddeddf esgor, <■> n i'r dydd fyned heibio fel peiswyn, cyn dyfod arnoch lid digbfaint yr Arglwydd, cyn dyfod dydd soriant yr Arglwydd. Ceis- iwch yr Arglwydd, holl rai llariaidd y ddaiar, y rhai a wnaethant ei farn ef: ceisiwch gyfiawnder, ceisiwch lareidd-dra ; fe allai y cuddir chwi yn nydd digofaint yr Arglwydd."—Zmea. 1: 1, 2. 3. Pan íÿddo baraedigaethau Duw ar y ddaiar. y mae'n perthyn i drigolion y ddaiar ddysgu cyí- lawnder. Mae pocbod ac anghyflawnder yn an- weddaidd iawn i'n daiar ni bob amser ; ond yn 'wy felly pan y byddo barnedigaethau Duw arni. Mao gweled preswylwyr y ddaiar yn ccdi all- m i bechu, pan inae'r Arglwydd yn dyfod all- tn o:i fangre i ymweied a'u banwiredd, yn ol- vg alarus a dychrynadwy iawn. Y mae barn- u Duw ar y ddaiar y dyddiau hyn. a galwad > ichel arnom ninau i droi at yr hwn sydd yn J ygwth ein íaro. ac i geisio Arglwydd y llu- j edd. Os anfonwyd y proöwyd hwn i bregethu yn j echreu teyrnasiad Josiah, íe allai i'w weini- j ogaeth nerthol ef, yn nghyd a llafur y brenin uwiol hwnw, í'od yn foddion i beri y di- ygiad a íii yn Juda y pryd hyny. Fan oedd remn duwiol yn teyrnasu, a phroffwyd, fe Llai, o'r gwaed breninol yn pregethu, fe ddi- ystrwyd yr eilunod, adgyweiriwyd y'deml a'r Idoliad. a dygwyd Juda yn ol at Arglwydd duw eu tadau. Ond y mae yn amlwg had :dd y diwygiad yn Juda o:id arwynebol: yr j îdd yn fwy mewn ymddangosiad nag yn y j ,;Mcddyliwyd nad annhymoraidd y Brégeth ragorol n, o eiddo \ún hybarch Frawd, pan y mac barn i)uw amlwg ar eiu gwlad, yii y rhyfel gartrëfol greulon- !l «lywyd erioed son am dani mewn unrhyw hanes- ! diaeth,—Gol. ' gaion ; mcwn uí'udd-dod irr Brenin nagi Dduw. " Ni ddychwelodd Juda ei chwaer anflyddlon ataf fi a'i hoìl galon. eithr meiun rhagrith, medd yr Arglwydd."—Jer. 3 : 10. A mwy tebyg yw mai yn nyddiau diweddaf Josiah yr aní'onwyd y proöwyd duwiol ac effro hwn ; pan oedd y diwygiad wedi llaesu. ac adfeiliad y.i ymdaenu; rhagrithwyr yn troi yn wrthgilwyr ; y rhai a ddychwelasent yn arwynebol at Dduw, yn nyddiau cyntai' Josiah, yn troi yn ol at ea pechodau. fel cî at ei chwydiad. Pelly mae yn dechreu ei weinidogaeth, diw^y gyhoeddi y barnau trymaf, gan uodi y gwrthddrychau ar ba rai y byddent yn disgyn. Mae'r Argìwydd, trwyddo. yn bygwth tori ymaith yr eilunaddol- wyr cyhoedd, y rhai a ymgryment ar benau y tai i lu y nef, u'r rhai oedd yn ceisio gwasanaethu Duw a'r eilunod. "Y rhai a dyngant i'r Argl- wydd, a hefyd i Malcham : a'r rhai a giliant oddiar ol yr Arglwydd ; (er dychwelyd mewn rhagrith ato yn y diwygíad trwy Josiah), a'r rhai ni chei?iasant yr Arglwydd.;: yn amser j j diwygiad hwuw, ond parhau yn annuwiol o I hyd,—Pen. 1: 4—6. I Onid oes yn Nghymru gannoedd a ddychwei- ! asant at yr Arglwydd, mewn ymddaugosiad, i yn y diwygiadau, ag sydd wedi cilio oddiar ei ol ef at eu chwantan ! A channoedd wedi par- hau yn gaied ac annychweledig trwy bob di- wygiad a fu yn eu dyddiau ? Ac onid oes llaw- eroedd yn ein gwlad yn tyngu i'r Arglwydd, ac hefyd i Malcham : yn ceisio byw i Dduw. ac hefyd i'w chwantau ; yn ceisio gwasanaethu Duw a Mammon—Duw a baîchder—Duw a meddwdod ? Oad. "pa gyfeillaoh sydd rhwng cyfiawnder ac anghyfiawnder ? A pha gymun - deb sydd rhwng goìeuni a thywyllwch ? A pha gysondeb sydd rhwng Criíí a Belial?" Y peth- au, gan hyny, á wahanodd Duw, na chysyllted dyn. Wedi desgriflo y gwrthddrychau, y mae y proft'wyd yn cyhoeddi y farn a ddisgynai ar-