Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

:--::;;;: í^^lj/fff /?er ll«y/{J V <YUAIH oy W vu> 8 E F CYLCHGRAWN 0 WYBODAETH A HANESIAETH CREFYDDOL, BUDDIOL A DYDDÖRAWL. CYNWYSIAD. Yr Hanesyddiaeth YsgrythyroL, .., 273 Yr Athrawiaeth o Gyfrifiad,........ 274 í Bedydd gaa y Waldensiaid,........ 279 Crefydd yr Iuddewon yn amser Crist, 281 ];',TyüiVr G'wein, yr EíeRím aí; eî Fíẁ'G'í' Calviiiiaeth............. ........ 28.3 ' Darganíÿddiadau Diweddar yn Aft'.. 289 Pregeth y Parch. J. Jones, falsarn,. 291 Tèml Diana yn Ephesus,.......___ 29B Auwybodaet'h un o Ddemocratiaid,.. 293 Congl y Beirdd- j Y Gwragedd wrth y Eedd......... 294 ' Myfyrdodau ar Farwolaeth R. Davies, 294 Deigrynarol Ieuan GlanGeirionydd, 295 Bryn y Groes.................... 295 Cyflwynedig i'r Parch. W. Hughes,.. 295 fa í)dyfodol.......... 295 i Y Lleuad,.............___.___. 296 I Yr Ymffrostiwr,..............___ 296 Ehisengarwch,................... 296 I Gohebiaethau- Amìedd yn Gryno,................ 297 Ymweliad a rhanu o Wisconsin,.... Gwir Gerddoriaeth Eglwysig.'...... Gofyniad,........................ Hanesiaeth Gartrefol— Cymdeithasfa y T. C. yn Wisconsin,., Eglwys Gymraeg Philadelphia,.... Taith y Golygydd,................ Cofiant am D. Wynne, Centreville, 0. Coíiant Wm. Wiliiams, Cincinnati. 0. Coflant W. Roberts, Remsen, E. N... Coílánt Mr. Thoroas Evans,........ Genedigaethau,.................... Priodasau,....................... Marwolaethau..................... Americanaidd,.................... Hanesiaeth Bellenig— Y Rhyfel,.. ......___........... Y" Diwygiad yn Llangeitho......... Diwygiad yn Iwerddon,........... Y Diwygiad yn Sir Gaerfyrddin,. .. Marwolaethau,................... Milwyr y Pab,......,............ 299 300/ 3011 I>. C. DAVIES,,ARGRAFFrB&, " EXCHANGE BUILDL\GS:' 1859. XlV_