Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyf. XXI. TACHWEDD, 1858. Rhif. 251. taf|tta a iMspra. AR ARFER Y BYD HEB EI GAM-ARFER. l'REGETH A DBADDODWYD GAN Y DIWEDDAR BARCH. MORGAN HOWEELS. "A.hyn yr ydwýf yn ci ddywcdyd, frodyr, am fbd yr amser yu fyr. Y mae yn ol, fod o'r rhai sydd ä gwragedd iddynt megys pe byddent hebddynt; a'r rìiai a wylant, megys heb wylo ; a'r rìiaialawenhant, megys hob lawenhau ; a'r rhai a brynant, mogys iscb í'eddu ; a'r rhai a arferant y byd hwn, megys lieb ei gam-arfer. Cänys y mae dull y byd hwn yn myned heibio," 1 Cor. vii. 29, 30, 31. Y mae yr apostol yn dangos yr ynfydrwydd 0' roddi pwys mawr ar bethau eyfnewidiol a byr. "Y rhai sydd a gwragedd iddynt, megys pe byddent hebddynt ;'* "aM fod yr amser yn fyr;" canys ni fyddwch yn hir cyn y byddwch ya rhwym o fod hebddynt. " A'r rhai sydd yn Wylo. megys heb wylo ;" " am fod yr amser yn fyr. " A'r rhai a ìawenhant, megys heb lawenhau;" am fpd yr amser yn fyr. "A'r rhai a brynant, megys heb feddu ;" am fod yr ainser yn fyr. " A'r rhai a arferant y byd hwn, öiegy's heb ei gam-arfer;" am fod yr amser yn fyr." " Canys y mae dull y byd hwn yn myned heibio." Beth hynag sydd a dull y byd hwn yn argraffedig arno, nid yw o werth sylw, na Hawenhau ryw lawer o'i blegid. Sylwch, 1. Y mae y pethau hyn yn gyfreith- lon. Y mae yn gyíreithlon ac anrhydeddus i hriodi, y mae yn gyfreithlon i wylo, y mae yn gyfreithlon i lawenhau, y mae yn gyíreithlon i ẁddu, y mae yn gyí'reithlon i arfcr y byd hwn. 2. Gwelwn fod peryglon mawrion mewn Pethau cyfreiihlon. Y mae annghymedroldeb Pechadnrus yn dyfod i mewn yn yr arferiad o honynt. Y mae llawenydâ yn gystal a thristwch yn gweithio angeu, yn naturiol; ac yn dechreu angeu tragywyddol yma ar y ddáiar; yn gwneyd y ddaiar yn uifern. Y mae y byd hwn, y naill ffordd a'r llall, yn " boddi dynion i ddi- nystr a cholledigaeth " yr awr hon, yn y byd hwn ; ac yn dragywyddol, ac yn anadferadwy ' ar ol myned oddiyma. 0, y pechod a'r boen sydd yn y pethau hyn, yn y bywyd hwn! lè', y mae pawb, ond Cristionogion, yn colli eu hunain am byth mewn cysylliad â'r pethau hyn. Y mae y Cristion yn cael ei flino yn f'awr gan- ddynt. Morfyr, mor gyfnewidiol yw pob peth y býwyd hwn! Mor fnan y niae cyfoeth llawer yn cael ei droi yn dlodi, yr anrhydedd i warth, a'r llawenydd i dristwch. Y mae llawer iawn o long-ddrylliadau ar dywod a chreigydd y byd hwn ; y mae dynion yn colli eu crefydd, eu cysuron, eu synwyrau, eu hiechyd. eubywydau, ac yn y diwedd eu heneidiau,—eu cwbl. Yn colli daiar, nefoedd, Duw, yr oll, ac yn suddo eu hunain i uffern am dragywyddoldeb. 3. Y mae crefydd yn cynyg meddyginiaeth yn yr amgylchiadau peryglus hyn. Y mae a fyno crefydd â phob sefyllfa mewn bywyd. Y mae a fyno hi â pbriodi, prynu, gwerthu, meddu, cleíÿd, iechyd, wylo, llawenhau, arfer y byd hwn yn ei holl gysylltiadau. Y mae cretydd i'n llywodraethu yn y cwbl, a chyda'r cwbl. Hi sydd yn santeiddio ein serchiadau, ac yn eu cymedroli yn mhob peth. Nid yw ereíÿdd, deallwch, yn gwneyd dyn yn annheimladwy i'r byd hwn, feì coed neu geryg ; ond yn ychwan- egu teimlad araìl, yn rhoddi gwrthddrychau eraill i'r serchiadau. Nid dinystrio y creadur, ond ychwanegu creadur newydd, y tueddiadau a'r serchiadau yn cael eu cyfeirio at wrth- ddrychau uwch. fel y gwrthddrychau penaf, Y mae y dyn yn dywedyd yn Wylofus, Yr wyf