Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

i'-üì b AIJLL/. Cyp. XXI. GOEPHENÁF, 1858. Rhif. 241. ol Y DULL O FEDYDD. tYííDD'ANGOsoDD yr hyn a ganlyn, gyntaf yn y ^hviüe Advocate, gwaith un Parch. L. Parker ""-"Pregethwr llëol gyda'r Cyfundeb Methodist- ^dd Armînaidd oedd yr awdwr. Mae ei eglur- ^er a'i fyrdra, yn gystal a'i Ysgrythyroldeb, yn eiQ cymhell i'w gyfieithu a'i gyhoeddi er budd * Cymr0 uniaith.—Goi,.] "Yrwyf yn ysgrifenu, nid i ddyweyd ych- ^aneg ar y dull o fedydd, ond can belled ag y *ûae a fynom â geiriau i ddyweyd llai. " Mae'r pwnc wedi cael ei ddadleu yn ormod- > er adeiladaeth cyffredinol. Trwy luaws o eiriau y mae cynghor Daw wedi cael ei dywyllu. ~*ae rhandiroedd llenyddiaeth Groeg wedi eu ^nysbyddu, a'r uwch-awduron wedi eu dwyn ^a mlaen i iawn sefydlu geir-darddiant y gair Jŵydd; ac eto y mae'r dysgedigion yn rhaned- gj a'r ddadl heb ei therfynu. Dwg y Bedydd- yr eu prawf casgliadol o'r Ysgrythyr yn tolaen yn dra hyderus:—" A hwy a fedyddiwyd Saaddo ef (Ioan) yn yr Iorddonen."—" Ac yr edd Ioan hefyd yn bcdyddio yn Ainon, yn S°s i Salim; canys dyfroedd lawer oedd yno." r~ &?* Iesu wedi ei fedyddio a aeth yn y fan i fyny o'r dwfr."—« A hwy a aethant i waered dau i'r dwfr, Phylip a'r eunuch; ac efe a'i <%ddiodd ef."—" Wedi eich cydgladdu âg ef ^n y bedydd." O herwydd hyn cesglir gan y e(lyddwyr mai trocìd oedd y dull, ond gwel i ,w" Qad yw eu prawf ond dychymyg casgl- «aüol. ' ^r y Haẃ arall, dadleuir i Ananìas fedydd- io Paul yn ei sefyll yn nhŷ Judas, oblegid dy- wed yr Ysgrythyr, "Ac efe a gyfododd ac a fedyddiwyd." Bedyddiwyd ceidwad carchar Philippi a'i holl dŷ yn y carchardy—" Ac efe a fedyddiwyd, a'r eiddo oll yn y man." Bedydd- iwyd y dychweledigion Cenhedlig cyntaf, yn rihŷ Cornelius—" A all neb luddias dwfr, fel na fedyddier y rhai hyn ?" Bedyddiwyd miloedd gan ychydig apostolion mewn ychydig oriau, ddigon pell o gyrhaedd yr lorddonen nac un afon arall, ar ddydd y Pentecost—a " bedydd- iwyd tadau y genedl Iuddewig oll i Moses yn y cwmwl ac yn y môr;" eto ni throchwyd yr un o honynt. Oddiar hyn cesglir nad yw troçh- iad yn angenrheidiol; ac nad trochi oedd y dull apostolaidd o fedyddio. Ysgrifenwyd cyfrolau yn yr ymchwiliad i nerth cydmariaethol y tyst- iolaethau casgliadol hyn, ac i sefydlu gwir ys- tyr y gair bedyddio; tra ma-e'r eglurhad a rydd Crist ei hun o'r gwir gynllun arddangosedig ganddo ef' yn Mynydd Seion, dros ddeunaw cant o flynyddoedd, braìdd yn ddisylw. " Dygir i'n sylw, gan Ioan, ordinhad pwysig y Bedydd Cristionogol yn y brophwydoliaeth hono sydd yn ei gydnabod ef fel y prophwyd mwyaf o blant gwragedd, yr hyn a gofnodir yn ofalus gan y pedwar Efengylwr. I ddeall y dull priodol o weinyddu bedydd o enau yspryd- oliaeth Ddwyfol ei hun, nid rhaid i ni ond sylwi ar y brophwydoliaeth hono, a'i chyflawniad eg- lur a neillduol. Yn yr efengyl yn ol Matthew, iii. 11, cyhoedda Ioan: "Myfi yn ddiau yd- wyf yn eich bedyddio chwi â dwfr i edifeirwch; eithr yr hwn sydd yn dyfod ar fy ol i, sydd gryfach na myfî, yr hwn nid ydwyf deilwng i ddwyn ei esgidiau: efe a'ch bedyddia chwi â'r Yspryd Glän ac â thân. Marc i. 8: "Myíi yn