Cyf. XX. MEDI, 18 57 Bhif. 235. €. friufíjnìiíní itr iítîUHpínr; TR HANESYMAETH YSGRYTHYROL, PE1:N0D LXVI. [Parhaá o du dal. 230,] "II oe.dcì Gehazi gwas Eliseus, yn sefyll ger llaw yn gweled yr arian a'r gwisg- °edd gwertlifawr yn eael eu cynnyg i'w' í'ẁstr, ac yntau druan'a tbuecld ariangar gref ynddo, mae yn gwneyd lìw difrifol rhyi.gddo agefeihuny mynai ran o îionynt doed a ddelo, ac wedi i'r gwr boneddig droi tu ag ad- i'ef mae yn rhedeg. ar ei ol; a gwelwyd ef yn fuan gan Naaman, ac mae mor iselfryd a disgyn oddiar ei gerbyd, rhedeg i'w gyfarfod, a gofyn yn bryderus, a oedd rhyw beth allan o le pan y rhedai felly ar ei ol. Dywedai Gehazi, gelwydd noeth wrtho, fod dau ymwelydd tlawd o un o ysgojion y prophwydi wedi dod i dy ei feistr, ac fod ai feistr yn dymuno cael talen,t o arian, a phar o ddillad i bob un. Mae ÿTaaman haelfrydig yn gwasgu arno gy- ûieryddwy dalent o arian gyda y dillad, a chan fod yr arian o gryii bwysau, mae yn anfon un o'i weision i'w cario adref gydag ef. Mae Gehazi yn dod a hwy i'r ty, yn eu cuddio, Rc yna • yn myned i sefyll lleyroeddy pro. phwyd, gofynai Eliseus ( nid am nad oedd yn Swybod), pa le y buasai. " $i fu dy was nag yma nag acw" oedd yr ateb. Ond meddai y prophwyd yn llym, " Onid oedd fy ngalon gyda thi pan ddarfu i'r gwr ddisgyn oddjar ei.gerbyd lth gyfarfod?" Ymddengys fod yrholl olygfa 1 gyd wedi ei dwyn o fìaenilygaidy.prophwyd Ean Ysbryd yr Arglwydd, a. themlai ei cyf. x x. 88 galon yn dolurio wrtho, wrth weled y perygl yr oedd Naanian ynddo, i farnu mai er mwyn elẅ y cyfiawnid y wyrth, "A oedd hi amser i gymeryd arian, ac i gymeiyd gwisg- oedd, olewydd-lanoedd, a gwiullanoedd, deí'aid a gwartheg, a gweision a morwynion,, pan oedd gogoniant Duw mewn cyinaint perygl o gael ei gymylu, meddai. y' prophwyd wrth ei was euog. Tebygid wrth fod gwr Duw yn son am winllanoedd, <fec, fod Gehazi yn poríhi ei hun a drychfeddwl o fod yn wr mawr, piynu tir, gweision a morwynion &c,i a'r gwobr anwiredd a gawsai, a dysgodd yr Arglwydd y prophwyd i ddarllen ei ddirgel feddyliau. Ýr oedd wedi dywedyd celwydd noeth wrth y gwr boneddig ac un arall mor noeth wrth y prophwyd ei feistr, ac yr oedd wrth hyny wedi peri i'w feistr a'i Dduw edrych yn ddirmygus yn ngolwg y gwr dy-* eithr. Yr oedd y Gehazi hwn yn wr ieuangc crefyddol o ran proífes, yn un o feibion y prophwydi mae yn debyg, a dysgwylai ryw ddydd ddyfod yn brophwyd ei hunan, ac feily gallesid gobeithio iddo ymddwyn y.n amgeu. Ar hyn mae y prophwyd yn troi ato fel barn- wr, ac yn cyhoeddi uwch ei ben euog y dded- fryd drom y byddai i wahanglwyf Naaman, lynu wrtho ef a'i blant yn dragyAvydd, mae y clefyd anaelo a ffiaidd yn gafaelu yn ei natur yn y man. PJiyw bryd ar ol hyn cawn Eliseus yn un o ysgolion y prophwydi yn agos i lan yr Ior- ddonen, yn Jericho hwyraeh, yr oedd hen adeilad yr ysgol wedi myned yn rhy gyfyng i'r astudwyr, a thrwy ganiatad Eliseus (yr hyn a ddengys mai trwy ddylanwad y pio- phwyd yr oedd yr ysgoleigion hyn yn cael eu dwyn ymlaeu), y rnaent yn myned ati i adeiladu ty newydd ac helaethach. Mynent i'r prophwyd ddod gyda hwy i dori coed, er mwyn ei gwmniaeth ai addysgiadau, a phan