Ctf. XX. A WS T, 18 5 7 Rhip. 236. €rfntljiiìutr itr IwBpiiîi. IR HANESYDDIAETH YSGEYTfiYRÖL, PENNO.D LXV. [Parhaä o du dal. 211.] ¥ETH dramwy y wlad fel dysgawdwr, a chynghorwr y bobl, mae Eliseus yn dy- fpd ar ei daith i Sunem, dinas ar ael dyffryn Estraelon. Ychydig filldiroedd o Jezreel, yr °edd gwraig gyfoethog a rhinweddol, yn byw yn y ddinas, yr oedd fel Abigail, yn fwy enwog mewn rhinwedd na'i gwr; mae hon yn llettya y prophwyd yn garedig, höffai ei gymdeitbas fel gwr crefyddol, ac fel llawer gwraig dda yn Äghymru, ac America, hoffai ei lettya er mwyn ei swydd. Mae y wraig yn annog ei pbriod i adeiladu ystafell fechan iddo ar bwys ei thŷ, fel y gallai droi i mewn iddi pan y mynai, ac aros cybyd ag y dewisai. Teimlai Eliseus yn ddiolchgar am y caredigrwydd mawr byn, ac Un diwrnod y mae yn gofyn a al)ai yntau "Wneyd dim fel ad-daliad iddi. Yr oedd gan y prophwyd ddylanwad gyday brenin, a mawr- ion y wlad, a rboddai amnaid y gallai gael Un gymmwynas a ddyinunai drosti gan y rhai ûÿn, Ond dewisai y wraig ragorol hon fyw yn ngbanol ei pbobl â'i chyfeillion yn hytrach ttag jmgymysgu-â mawrion y byd. Deallai gwas y pi-opbwyd fod y wraig yn anmblant- ftdwy, yr hyn a ystyrid yn Israel yr anhap ^wyaf gofidus a allai gyfarfod â tbeulu. Mae Eliseus yn enw yr Arglwydd yn addaw toab iddl Yr oedd bithau fel Sarah yn csf. xx. 35 methu gan lawenydd ei gi'edu ar y dechreu ond dygwyddodd iddi yn gymhwys yn o\ ei air. Ganwyd iddi fab mewn amser priodol bywiolaeth, sef yn nghylch pen naw mis ar ol hyny. Eithr gwedi i'r plentyn gyrhaedd ychydig fìynyddoedd o oedran, mae yn'marw. Mae y fam yn ei galar a'i hing yn troi am gyngbor at yr hwn oedd wedi rhoddi addeAvid am y plentyn cyn ei eni, ac y mae yn meddu ifydd ddigon cref i gredu y gallasai yr Hwu a anadlodd einioes ynddo ar y cyntaf adfer bywyd iddo wedi eigolli; ac y mae yn myned ei hunan gyda brys i fynydd Carmel, yr hwn oedd o leiaf yn 25 milldir o ffordd, lle y gwyddai fod gwr Duw yn aros ar y pryd. Yr oedd yr Iuddewon crefyddol yn arfer ym- weled â'r prophwydi ar Sabbothau a gwyliau i geisio eu cynghorion a'u haddysgiadau. Hyn , a barai i'w gwr difater ddyweyd nad oedd n» newydd-loer na Sabboth, a synai beth oedd ei wraig yn geisio gyda y pi-ophwyd ar ddydd cyffredin. Wedi cyrhaedd Carmel, mae yn coffa i ŵr Duw, mai nid trwy ei gorawydd ei hun yr ydoedd wedi cael y bachgen ar y dechren; ond iddi ei dderbyn megys rhodd o law Duw; gyda diolchgarwch, a thybiai nad oedd yr Arglwydd tirion wedi ei roddi na'i gymeryd ymaith o bwrpas i'w blino. Mae y prophwyd yn ebrwydd yn anfon ei langc, ac yn rhoddi ei ffon ei hun iddo yn ei law. gan rpddi gorchymyn iddo roddi hon.o ar wyneb y plentyn ; gobeithiai v biiasai byny gyda gweddi daer ar ei Dduw yn ateb y dy- ben i'w adferu i fywyd. Mae yn erchi iddo . beidio ymdroi i gyfarch dynion ar y ffordd, yr hyn yn ol defod y wlad, a gymerai gryn amser, ond iddo fyned yn mlaen gyda y brys mwyaf, Ni foddlonai y fam mewa un modd ar fyn-