Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Gyf. XX. M AWRTH, 18 5 7. Rhif. 231. Críiríljnìîiiîî ú il n t S î[ u ít îi . YR HANESYDBÎAETIÍ YSIÎRYTIÍYROl, PE LÎÌT. [Pcr/iad o clu dal. 55.] \f^ vr amgylehiad ajffyng hwn aj" Israeì JL inae riiyw bronhwyd, rmaîcl è'm gnfnw e-i enw, yn dyfwá yn mlaréu i nunog Ahab i wroì àtih: Yi' ostM y prupliwydi hob amser yr. wir wlísríL'arwy;', ao yn eithaf cywir i'r iiyw- «ui'jìi-'íii, m er ttid oodd y giwr hwn, pwy bys<- ag oedd, wed; cnel or.d nncihareh oddiar !aw Ahab, mne yn d\'fod yn mlnen ae yu sierhau Jn enw yr Argìwydd wrth Ahah, y rhoddid ^hioedd dirif hrenin Syria yn ei law y diwrnod 11 '«'.'"iw,- ae y cnwsni ynta.u wyhod mai yi' Ai'- S'iwydcl eedd Dduw. Yna mae yn cyí'ar- -wyddo y breni-n i roddi tywysogion ieuuinc Isrrsel ar y hlaen, m yna yr ychydig fiìwyr «edd ganddo i'w diìyn. . Mae y dyrnnid erjfcẁlw hwn yn taro Israel á lladdfa fnwr. Wedi hyn, rnae y prophwyd yn erehi i Ahab i ymgadamhau erbyn ymosodiad "rall, oblegid nad oedd Berdiadad yn bwriadu î'noddi i fjrtíy serch cael ei orchfygu mewn orwydr. Yr oedd y frwydr gyntaf wedi ei bymladd mewn eerbydau, y-n beuaf ar lethrau .fierth mynydd Samaria. Yr oedd pen Benha "M yn iìawn o hen ddyehymyg pagannidd am dduwiau llëo!, a thybini y truan mai duw }' bryniau oedd Duw Israel, ac nad allai dynu }:n y (JDì'ch á'i dduwiau ef ar dir cwastad a theg. Yn mhen y íìwyüdyn, yn ol gair y . pro- OYF. xx, 12 phwyd, mae drachefn yn arwain ei fyddinoedd i dir ísrael, ae yn trefnu ei fyddin y waith hoa yn Âphec, ar wastadedd Estraelon, yn eithaf liyderus, ond eael tir gwastad dan ei wadnau, ac hefyd fod o gyrhaedd dylanwad duw y bryniau, y gallai gario y dydd ; ond yr ocdd wedi estyn ci dafod, nid yn erbyn Ahab yn unig, ond yn erbyn Duw Tsrael, ac y mae y prophwyd eto yn dyfod yn mlöen i galonogi yr Israeliairl i'r gâd. Gan i frenin Syria galdu yr Arglwydd Dduw, a dyweyd mai duw baeh bryuiau gwlad Canaan ydoedd, rhoddodd yr Argìwydd, trwy laẅ Ahab, ddym- chweìind iddo y wûith hon, fel y mae yn dyh.d a sachl'ian am ei Iwynau, a rhaff am ei î ben, ac yn y wedd anwraidd hon yn ymbil I ani drugíiredd u licddweh. ! Yr oedd y Benhadad hwn yn ellyll mor | annuwiol. fel yr oedd yr Arglwydd ei huu i wedi ei gondemnio i'w ddyfetlia trwy ddwy- j law Ahab; ond yn lle rhoddi y ddedfryd I mewn gweithrediad, mae Ahab yn ei arbed | fel yr arbedasai Saul Agag yr Ámaleeiad, ae yn ei anfon adref dwwü heddwch. Mae un o i fei'oion y prophwydi yn c.ael ei anfon ato, a \ thrwy aríer darnmeg yn cael ganddo ei gon- ! demnio ei.hun, ae yna yn cyhoeddi y dded- j -fryd arno. y byddaii'w einioes ef fyned yn Ue ! einioes Benhadad, ag oedd wedi ei ymddiried ! gan Dduw i'w.ddwylaw ef o bwrpasi'w ddi- j eneidio, ae yntau wedi ei ollwng yn rhydd. Fel y soniasom eisioes, yr oedd gan Abab dv haí' yn.Jezreel, He y treuliai lawer o'i am- ser.segur. Yn fíinio á gardd y paìas yr oedd g.wir.llan hyfryd gan wr o'renw Naboth. Mae Ahab yn ei blysio yn fawr, ac yn.eynnyg ei ne'wid am nn arall, neu ynte ei phrynu ana arian. Buasai hyn yn gyunygiad digon teg a rhesymol mewn unrhyw wlad ond gwlad. Canuan, Ond gwyddai eí' ei hun ar y piyd