Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cjtf. XIX. MEDI, 18 5 0. Rhif. 225. €raítl;niìati u JBauBspnii.; YR ATHRAWIAETII O GYFRIFIAD. Ci'JIDEITHASFA Y BALA. MYHEFIN' 7FED a'r 8FED, | 1796. YMDDYDDANWYD yn neillduol am yr' Athrawiaeth hon—sef I. Y cyfrifiad o bècbod Adda i'w hiliogneth. i II. Cyfrifiad o bechodau ei bobl ar Grist. III. Cyfrifiad o gyfiawnder Crist i'r sawl ; ydynt yn credu ynddo. Sylwn yn \af, Nad oes neb yn iawn ddeall I yr Ysgrythyrau, na threfn fawr yr iachawd-: wriaeth yn ol yr Ysgryíhyrau, heb iawn ; feddwl am athrawiacth y Cyfrifiad. Trwy j gyfrifiad o anufudd-dod un dyn y gwnawd \ llawer. sef ei lioll hiliogaeth, yn bechaduriaid ; I felly, hefyd, trwy gyfiifiad o ufudddod un j dyn, sef y dyn Crist lesu, ÿ gwneir llawer, sef| pawb a gredant ynddo, yn gyfiawn. Dyrnai drefu bnw i gymmodi pecbadur âg ef ei lnit'. \ Is'id y gwaith a wueir g'eným ni', ond yr hyn a wnaeth Crist drosom ni sydd yn e'itt eyfiawn ; hau ger bron Duw. Rhoddwyd arno ef, trwy I gyfrifiad, ein hanwiredd ni i gyd : hyn a rydd ; le i ninau edrych am gyfiawnder yi.ddo ef; i ni trwy gyfrifiad. Gwnawd ef yri beèbod drosom ni, fcl y'n 'gwneir ni yn gyfiuwnder ; Duw ynddo ef. (2 Cor. v. 21.) Y gair Groeg \ (Kctesathesan) a wnawd yn bechaduriaid, ac a ; wneir (Katasathesontai) yn gyfiawn (Rhuf. v. ; 19), a arwydda eu bod felly yn ol gosodiad a ; threfn Duw mewn ystyr farnedigaetliol; felly yr oedd gosodiad Duw fod i bechod y r.ri'l ac ufudddod y llall gael ei gyfrif i bawb oedd yn y cyfammod gyda pbob nn <> honyut yn ol trefu Duw. î\Tid cyfraueÿi o'rgosbedig- crp. xix. 42 aeth am bechod Adda y mae ei hiliogaeth; ond dangos mae yr apostol pa fodd y gwr.awd hwynt yn ddarostyngedig i'r un gosbedigaeth ag yntau. sef marwolaeth : marwolaeth yw y gosbedigaeíh, a phechod yw yr achos haedd- iannnol o'r gosbedigaeth : am eu gwneuthur yn bechaduriaid trwy ei anufudd-dod. y mae marwolaeth, sef y gosbedigaeth, yn teyrnasu arnynt. Os yr un peth sydd i ni ddeall wrth bechod a'r farwolaeth am bechod, yna ymres- yma yr apostol yn hynod o annghloaidd, ac anorphenol, mewn dull cwbl anaddas ac an- nghyífredin iddo : yna ystyr y geirÌ9u can- lyp.ol, " Ac yna yr aeth marwolaeth ar bob dyn, j'ti gymaint a phechu o bawb," fyddaì fel hyn, aeth marwolaeth ar bobdyn, yn gymaint ag i farwolaeth fyned ar bob dyn ; neu, y mae pawb yn ddarostyngedig i farwolaeth, am eu bod yn ddarostyngedig i farwolaeth. Heb» law hyny, nis dichon i Iiiliogaeth Adda, mewn cyfiawnder fod yn ddarostyngedig i farwol- acth, y gosb am ei bechod, heb ei bod ryw fì'ordd yn cyfranogi o euogrwydd ei bechod. Nid cyfiar.ogi o natur lygredig oddiwrtho a feddylir ychwaith : Y mae liyny yu wir; ond nid yst.yr gwiriòiìeddoî y geiriau a " wnawd \ii bechadtirîaid;" yw. 'Y raaè gwalnniiaetli rhẃng (í wnawd yn bcchaduriaid, a'c a ddaeth yn. bechadurus; y naill yw y saîì'a'r achos r>'r llall : mae y naill yn gol^-gu euogrwydd, a'r llall lygriad ein natur. Mae dj-.nion yn der- byn natur lygredig oddiwrth eu rhieni natur- j iol ; ond nis gwneir hwynt yri bechaduriaid ; trwy yr un \veithred o'r eiddynt: anufudd dod : un dyn yn unig a wnaeth bawb o'i hiliogacth 1 yn beehaduriaid, sef trwy gyfrifad. Nid oes , un ffordd iddynt gael eu gwneuthur yn bech- aduriaid trwj' anufudd-dod un arall.ond trwy gyfrifiad; yr un fath ag y mae cyfiawnder Crist yn gyfiawnderun arnll, acnid yreiddom ; eiu huuaiu, acnis dichou fod yn eiddo i ni oud