Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyf. XIX. A W S T , 18 5 6. Riiif. 224. $rartljoìiajj ar BainHîpiau.i YR nMESYDDIAETÌÎ YSlíRYTÍIiRÖL, P E X X O D L V I 11. [Parkadodu dal. 249.] MAE Baasa, yr hwn erbyn hyn oedd wedi , esgyn gorsedd y deg llwyth, wrth weled ! ei ddeiliaid yn cilio at Asa, yn adeiladu Ra-; mah, trefo gylch chwe' niilltir i'r gogledd o Jerusalem, ac felly bron yn ngolwg y ddinas, i'r j dyben o attal ymfudiad. Yn awr mae ffydd Asa, trwy yr hon yr oedd wedi gorchfygu miliwn o Ethiopiaid, ac wedi cael addewid gan Dduw y byddai iddo ei helpu yn mhob cyfyngder, ond iddo yn unig alw arno; mae yn awr yn ymollwng mewn digalondid, ac yn lle galw ar e; Dduw, yr hwn oedd yn wastad yn agos, mae yn anfon at Benliadad, brenin Syria, ac yu ei wobrwyo o drysorau y deml am iddo ddyfod a rhyfela yn erbyn Baasa, fel y byddai iddo orfod myned i amddiffyn ei wlad a rhoddi heibio adeiladu Ramali. Wedi i Baasa ymadael, a myned ì fyny i'r cwr gogleddol o'i deyrnas i gyfarfod y Syriaid, mae Asa yn galw ar ei bobl, ac yn symud y defnyddiau adeiladu a gasglasai Baasa yn Ramah, ac yn adeiladu dwy ddinas iddo ei hun yn yr un gymydogaeth. Darfu i Asa fel hyn siomi ei elyn Bansa, brenin Israel, ond tyuodd arno ei huu anfoddlonrwydd yr Argwydd ei Dduw, ac mae Iíanani, y gwyliedydd, yn cael ei anfou ato i edliw ei anymddiried diachos yn ei Dduw, ac y byddai iddo o hyn allan gael digon o ryfel. Vn 2 Cron. dywedir i hyn gymeryd lle yn yr 36ain flwyddyn i Asa, oud yr oedd Baasa wedi marw yn y 2tiain <nr. xu& 78 iddo. I symud yr anhawsdra, tybir fod yr amser yn cael ei gyfrif o ymraniad y ddwy deyrna^. Mae swydd y prophwyd yn digio Asa yn ddirfawr, ac y mae }-n rhoddi y prophwyd yn ngharchar am ei ffyddlondeb. Dywedir hefyd iddo orthrymu rhai o'i bobl ag oeddent, debygid,yn gwrthdystio yn erbyn ei ymddygiad. Tair neu bedair blynedd cyn ei farwolaeth, mae yn cloffî o'i draed, a'i glefyd yn cynnyddu yn ddirfawr, a rhoddir yn ei erbyn ìddo geisio y meddygon yn lleceisio yr Arglwydd am wellâd. Mae yn marw wedi teyrnasu ar Judah am un adengain o flynydd- oedd. Mae Asa yn un o'r ychydig freninoedd ydynt yn cael en canmol amlynu wrth yrArglwydd a rhodio yn ffyrdd Dafydd ei dad. Mae ei sêl yn erbyn eihmaddoliaetli, a'i waith yn diwygio y wlad, yn ei osod yn m}"sg y goreuon o fren- oedd Judah. Cadwodd mewn golwg yn bar- hatis, '.nai Ficar breriinol }-n unig ydoedd—yn llenwi swydd bwysig dros yr Arglwydd, ; brenin gwladol Israel; ac er fod ei flynydd- oedd olaf yn cael en hanurddo gan nnnghred- iniaeth a thrais, mae genyra, er hyny, le i hyderu iddo farw mewn heddwch â Duw. Yn ystod ei deyrnasiad maith. gwelodd wyth | o freninoedd yn dil^'n eu gilydd ar orsedd Tsrael yn nghanol gwacd ac annhrefn. Yn awr, dychwelwn yn ol yn agos i ddeugain I mlynedd, o ran arnser, i fwrw golwg fras dros hanes y giwaid hyny. Yn yr ail fiwyddyn i Asa, mae Nadab, mab Jeroboam, mab Nebat, yn esgyn gorsedd Israel ar ol ei dad. Kid oes dim hyi.odi wydd ynddo, ond ei ddrygioiii yn unig. Düyimdd yn gy- wii ôl traed A d>ul, a dwy flynedd í'u ei oes freninol. Yr oedd wedi myned gyda'i fyddin | i ymosod ar Gibethon, yn ugwr gwlad y Phi- listiaid, yr hon oedd wedi ei dwyu oddiar j feibiou Dan ganddynt, Pan oedd yn gwarchae