Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyf. XIX. MAWRTII, 1850. Ehif. 219. $riutjjiiìiitîi nt litîuspatt. FFORDD IACHAWDWRIAETIL GAN Y PARGH. E. HARRIES, JIERTIIYR TYDFIL. Actai" xvi. 17. " Y dynion hyn ydynt weision y Duw goruehuí', y rhàì sydd' yn mynegu i ehwi ffofdd iachawdwriaeth." AI dyna y text i gyd ? Ië ; ac 'rwy'n meddwl ei fod yn llawn ddigon ar unwaith. Er ei fod wedi dyfod allan o enau Ilygredig, y mae yn wirionedd cynwysfawr; perl 'o enau llyff- ant y w. Y mae perl 3'n werthfawr o ba le byn- ag y daw. O'r llaid y maent íyn cael yr aur yn Califfornia; y maent yn ei bigo o'r tomen- au. Aur o'r llaid yw y Uxt; ond y mae yn eitha' metel. Llefarwyd dim ohono er mwyn dangos gwirionedd, nac er mwyn amddiffyn gwirionedd ; eto gwirionedd yw ef. Yr hon a lefarodd y texl yma ydoedd llances ; a 'does un enw arall yn cael ei 'roi arni. Enw priod- ol iawn. " Rhyw lances yr hon oedd ganddi ysbryd dewiniaeth." Wn i ddim beth oedd ysbryd dewiniaeth ; a wyddoch chwithau ddim hefyd; ond û wn i ei fod yn y llances; ac yr oedd yn dwyn y fusnes yn mlaen yn llwydd- ianus. Y mae rhai yn dywedyd mai ysbryd conjuro ydoedd ; ac eraill mai \'sbryd fortune- teller. Beth bynag, daeth Paul i bregethu i gymydogaeth y fortune-teller; a dyma ddwy fusnes yn mynel yn rnlaen yno yn awr, ac fe gynhyrfodd y gwaethaf yn erbỳn y goreu—a gwawdiaith y Ilances a'rj'sbryd dewiniaeth ar Paul a Silas yw y tcxt. " Y rhai hyn ydynt weision y Duw goruchaf," ác. Ië, ti ddywed- aist y gwir dan dy ddwylaw; a ti gai di wy- bod hyny yn w'eìl cyn hir. Dilynai hon y pregethwyr i bob nian, a hyny am " ddyddiau ìnwor." Elent hwy Uemyneut, yr oedd y ddy- cyf. xrx. 12 hiren yma yn myned ar eu hol. " A Phaul yn flin ganddo:" íì fuaswn yn flin fy hunan pebu- asai llances fel hon yn fy nilyn. " Dos alìan," ebe Paul; " yr wyf wedi goddof digon genyt ti." K"id rhoi mis o notice iddo, fel ydych tua'r I gweithiau yma, wnaeth ef; ond ei droi allan 3-n y fynyd. A phan aeth y cythraul allan fe ! fHatodd y fusnes. Fe fflatai llawer busneseto, I tai y cythraul yn myn'd allan o'r bobl sydd j gyda nhw. ì Yr oedd hi yn dwyn elw i'w mhcistriaid; yr ; oedd company yn ci chyflogi;. ac fe alwyd y 1 company yn nghyd i gynal committee ar achos l gwaethj-giad y fusnes, a phenderfynwyd cym- eryd Paul a Silas.i fynu a'u taflu i garchar. Y | mae'r byd wedi bod yn go ganolig cyn i ni ddy- j fod iddo—tafiu y pregethwyr i'r carchar am | fwrw y cythraul allan ! ' Does gyda fi ddim j amser i fyned yno ar eu hol yn awr, ond dar- j llenwch chwi y bennod ar ol myn'd tua thre', hi aiff â chwi i'r carchar ar eich cyfer. Beth ddaoth o'r llances ? Duw sy'n gwybod— 'chh'wais air am dani byth. Eto y mae yn well gen' i feddwl, gan i un cythraul gael ei fwrw allan 0 honi, i bob cythraul gael eu bwrw allan. Ond yn awr rhaid i ni adael Paul, a gadael y carchar, a gadael y llangces, a gadael y cy- thraul, a'r cwbl, a dyfod at wirionedd y text. 'Does yr un adnod o'i hyd a'i lled yn well des- grifiad o natur gweinidogaeth yr efengyl. 'Dyw pregelh na darlith yn ddim gwerth croesi yr heol i'w gwrando, os nad ydynt yn mynegu ffordd iaehawdwriaeth. îsid Ile i ddyweyd pellder yr haul yw y pwlpud: botli fyddeoh chwi well tawn i yn dyweyd faint o ffordd sydd o gapel C-------yno? fyddeoh chwi yr un cam yn nes i'r nefoedd ; na, nid trwy yr haul mae y ffordd i'r nefoedd : ond y mae ffordd i'r nefoedd o'ch tŷ chwi; ac y mae y text yu rho'i cyfarwyddyd i chwi ynddi.