Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYF. XV. TACHWEDD, 1852. EHIF. 179. SEFYDLIAD ACHUBAWL DUW. • €xta jtjrnìUîu YR ÜANESYDDIAETÌI YSGRYTHYROL. PENNO D XXVI. YBEN mawr arall o neillduad hâd Ab- raham, fel cenedl, oddiwrth ddynion er- eill y ddaear, oedd,fel y byddent yn gyff- genedl i Iachawdwr y byd i flaguro o honi yn nghyflawnder yr amser, ac hefyd fel y taenid y newydd am dano trwyddi hi i'r holJ fyd. At ei ddyfodiad ef y cyfeiriai yr holl ebyrth a'r sere- monlau ; dangosai y rhai hyn i'r Israeliaid eu hunain. ao i bawb ereill a ewyllysiai chwilio i mewn iddynt, hollol lygredd natur dyn, yr ang- enrheidrwydd am iawn i Dduw dros bechod y byd, yn nghyda dadganiad fod y Messiah yn dyfod, mewn amser, i gyflawni y gorchwyl hwn CYF. XV. 21 o druffaredd a gras ; ac y mae genym le cryf i hyderu fod y ddeddf seremoniol wedi cael ei ben- dithio i ddwyn llawer o genedloedd o amgylch gwlad Canaan, ac hyd derfynau preswyliedig y byd, er argyhoeddi llawer o'u hynfydrwydd o ymddiried mewn eilunod mudion, a'u dwyn i ad- nabyddiaeth o'r gwir Dduw, oblegid addawsai Duw wrth Abraham, y bendithid yn ei hâd ef holl deuluoedd y ddaear. Mae yn ddigou amlwg oddiwrth yr hanesysiàeth Ysgrythyrol, fod y bycl oamgylch yn sylwî â llygad craff ar yr hyn oedd yn cario yn mlaen yn ngwlad Canaan. O herwydd hyn, gwasgai Moses, mewn ysbryd prophwydol- iaethol arnynt, yr angenrlieidrwydd am gadwy deddfau a'r barnedigaethau; u Oblegid hyn," meddai, " yw eich doethineb a'ch deall chwi," &c. Deut. xxxii. 26,27. Yr oedd doethineb yn dod i'r golwg yn amlwg wrth osod y feth hynodrwydd ar y genedl ag yr oedd Iachawdwr y byd i hanu o honi, fel y m le gwr a hynodrwydd arno yn ad- nabyddus i bawb yn ei ardal, a sylw manwl yn oael ei dynn ar ei holl weithrediadau ; felly yr