Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYF. XV. GORPHENAF, 1852. RHIF. 175. A R F F B R E d^rnrtljnìtnu. YR HANESYDDIAETH YSGRYTHYROL. PENNOD XXIII. *R oedd gwlad Edom yn gorwedd rhwng gwersyllfa bresennol yr Israeliaid a gwlad Canaan. Mae Moses y» anfon cennadwri barch- us at frenin Edom, i ofyn a ga'i eu brodyr fyned trwý eu gwlad hwy i'w hetifeddiaeth eu hunain. Ond gwrthodid y gymwyuas fechan hon iddynt yn bur ddiseremoni; yna maent yn dal gyda ffin | CTF. XV. 13 ddeheuol gwlad Edom, ac yn myned heibio i wersyllu yn rnynydd IJor. Yma mae Aaron ya marw. Wedi aros yma fis i alaru am dano, maent yn cychwyn yn mlaen, ac yn amgylchu tir Ed- om ar hyd, lwybr hynod o arw a gofidus i'w deith- io; a dywèdir fod "yri gyfyng ar enaid y bobl o herwydd y fFordd." Maent eto yn myned dros yr hen gán ddiflas, ,l Paham y dygasoch ni o'r Aipht, i farw yn yr anialwch ?'' Maent hefyd yn grwgnach yn erwin yn erbyn y fywioliaeth wael oedd ganddynt, ac yn gwneyd swn uwch ei ben, fel'y gweîsom weithiau blant annynad wedi digio wrth eu bwyd*; er ei fod yr ymborth goreu a a!lasai«Duw ei'hunan roddi iddynt. Yn gosp am eu grwgnach a'u cabledd y tro hwn, mae • ■