Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

íl I \M \Skü 9 RHAGFYR, 1851. [OYF. XIV. SEFYDLIAD <í r a e 11) o îi a it YR IIANESYDDIAETII YSGRYTIIYROL. PENNOD XVIII. Wrtii ddarllen hanes y barnau rliyfeddol blaenorol, mac hir amynedd y Jehofali i'w weled yn amlwg iawn tuag at y creadur ystyfnig hwn. Yn Ile, ar y gwrthodiad cyntaf i ollwng Israel o'u caethiwed, ei daro ef a'i bobl ft. dinystr ág un ddyrnod, mae yr Arglwyddmawr, asiaradmewn iaith ddynol, yn eymeryd yr holl drafferth i'w berswadio a'i argyhoeddi o'i ynfydrẅydd o ym- ddiried mewn eilunod mudion, ac o wrthod gwrando ar lais y Duw byw. Mae barn ar ol barn yn cael eu tywallt arno—ei afon gysegredig a sanctaidd yn cael ei llygru—ei dai ef a'i weision yn cael eu llenwi gan ymlusgiaid ffiaidd—ei an- ifeiliaid yn cael eu lladd—blaenffrwyth ei gyn- hauaf yn cael ei guro i'r llaid gan genllysg, a'r gweddill yn cael ei ddifa gan y locustiaid—yr haul yn cuddio ei wyneb am dri diwrnod cyfan.; cyf. xit. 23 ond y mae yn ymgaledu o dan y cwbl. O hyn allan mae y Uuw mawr yn myned i drin y cre- adnr ca'.cd megys á dwylaw noethion • mao yn codi ei ddwrn i daro o ddifrif. Ond mno eto yn cael rhybudd tcg a phrydlawn. " Fel liyn y dy- wcá yr Arglwydd, Yn nghylch hanner y nos.yr áf fi allan i ganol yr Aipht, a phob cyntafanedig yn ngwlad yr Aîpht a fyddmarw, o gynlafauedig Pharaoh, yr hwn sydd yn eistedd ar ei orêedd- faingc, hyd 'gyntafanedig y wasanaethfercJi dd ar ol y felin, a bydd gwaedd mawr itwy hóil wlad yr Aipht, yr hwn ni bu ei fath, ac nibydd mwyach ei gyffelyb." ,. Er fod y farn ofnadwy hon o daro y eyntaf-an- edig yn ad-dahad cyfiawn ar yr Aiphtiaid am ladd plantyr Iîebrcaid, efo barna llawer fod yma ergyd ar holl dduwiau yr Aiphtyn nghyd, obleg- id y cyntafanedig oedd yr offeiriad yn mysg y pagnniaid, fel yn mysg y patriarchiaid; felly dangosai y farn hon nad allai duwiau yr Aipht amddiffyn eu gweision ffyddlawn eu hunain. Mae yr Arglwydd yn gorchymyn i Israel fen- thyca gan yr Aiphtiaid ddodrefn neu dlysau ar- ian ao auuj ac y raae yr Aiphtiaid yn eu dj'chryn lúí IP i -!' \\M v>\W ili k ií i