Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

" THE LAWS OF THE UNITED 8TATES, AND THE DECISION OF THE POST OFFICE DEPARTMENT, CVFAII/Ii" is a ÌYEWSPAPER, and chabbeabie with newspaper postage ONLY. Sek 2dp. ofCoyer, 5 1 DARLLEIÍA, COFIA, YSTYRIA. * <YUA!H OY Uì> VkA> SEF ÜYLCHGRAWN O WYBODAETH A HANESIAETH GREFYDDOL. BUDDIOL A DYDDORAWL. c:vivivwin§iiAi>. í'Ui.. DAREUNIAU. Corlifiad y Nilus,........................ TRAETHODAU. Yr Hanusyddiauth Ysgrythyrol, (Pen Dirwest o'i' Ysgrythyrau Sanctaidd......... Dy.tl vn Llai na'i Fesur wrth Eathen Job,.. Nos îlafaidd.............................. GWYBODAETUAU. Y Goleuni <îogleddaw)..............- Dirprwy-Rifycídiaeth a Thryfal-Fesufi HANESYNAU. Hanes y Weuiidogaeth,........... - Peggy Evans,...................... Gwneuthur Pob Peth yn Iawn,....... GOHEBIAETHAU. "Taith drwy Barthau o'r America,".. Dl. T. Evans at y " LJinôs,".......... Jíugeiliaid yr Eglwysi,.............. Y Ptim' Can' Brodyr,............... CoFYNIADAII,....................... AMRYWIAETHAU. Gair i Ferehed Ieuaingc—Pregethau— Gwe ac nid Siarad—Achtib yr Adeg—Tyngti—C hor—Nineveh—Gffeiriàd— Nain i Nain-- fe —Eftaith Yled Gwirod................... CONGL Y BAP.DD. Yi' Atnser Gytjt,........-.................. Mynwes IV Mam,.......................... Yi- Olaf o'r Pump,........................ Pennillion ar Farwolaeth Margaret Davies,.. Galargan Miss Jane J. .Tonos arol e.i Thad,... CJantre'r Gwaolod,.......................... Bedd-Argraff,............................. HANESIAETH GARTREFOL. Cymaufa, neu Gyfarfod Chwe' Misol Pennsylf; Cofìant iMrs Sanäers. Pitteburgh, Pa.......... f.*lnv,Tro]:iì.i U>vtiaii Sir Gaeref'rog, Pa........ u dal. . :m ..) :tö9 . :»;j2 :m . :m 335 336 :ì:ìt 339 34i 34(1 342 343 343 343 ■ Damwain Angeuol vti Danvtlte,..... ........... 349 Ty-Losgiad Dychryíillyd yn Welsh Prairie,...... 349 , Genotio'-i > li ni ■:•!.' ni . i . ,...... 350 Amkrh;anaidd—Caliloi'i i.< ì i >M ílai.irn Soran- ton—Etholiadau Diweddar—Terfysg yn Syra- cuse—Y Chwvldro Mcxioanaidd—-Defmddiẁch Wafers—Llofi-udd Arswvdtis—Oediad-—Dvdd Diolehgarwch—O New-York i .-\lbany ac yn' ol yr tm í)iwmod—Y •'Tad Mathew"—Dyfbdiad kossiith—Cubn— Pregethu yu y Prif-Ffyrdd — Ffblineb a'i Gnnlyniadau—-Baplist Noel yn Rhydd-Gynumwr—-- Cymdeilhasau Pirgelaidd ' a'r CynnuHeidfaolion,.'.....................35!-5'2 IIANESIA ET11 G EN11A D OL. Cen'idaeth Drainor y Trefnyddioit Caltinaidd,.. .. 352 HANE3IAETH BELLENIG. Prydain Fawr a<; Ewroi'—Newyddion Diwodd- araf--Crynhodob Cyffredinol.................. 354 Cuba ar Werth i 1 ,oegr,......................... 355 Ffraingc, Napoleon. a Éossutb,................. 355 ìithh Ivng- ■hv; :ì55 :ì55 355 351; ~t"l 345 345 315 345 346 34ti 340 347 348 349 Awstria a Thwrci,............................. Yr Arddangosiad Mawr,....................... Ymweìiad Dysgwytiedig Eossuth............... Yr Ymctiwiliad am Cadben ITranlOin,.......... Y Sabboth a'r Ffyrdd Haiarn................... Yml'udiat'th o'r lworddon,...................... Ail Galiffornia — Ulwch Auryn Awstralia,......3. Tywysogaeth Çtmru—Oddiwrtli ein Gohebydd Prydeinig— Y Cynhattaf—Y Pytalws—Diolch- garwe))--Piwygiad Cwladyddol—Rheilffyrdd Cymnt a Lloegr—l'abydditietJi vn Cwymẁp— Cŷfarfodvdd Amaetliỳddol—Cyfarf'od" Misol Caerdydd—Beiidilhion yr Ysgrifoll a'r Wasg— Cymhwysderau Blaenoriaidy T. O, &c, &c,.. 3ätì Marwolae'thau l'rogeUiwyr yn 1850-51—Ediíiùr- wch yn caol oi Broti mewn Gweilhredind—Ar- odig gyilag Agordd—RliiiJ,hyn-—Gwn;csatn-— lliuian-Laddiail—Musoum Bangor—Brymbo— CaerfYrddin—l'wllheli—Chwareìati Dinorwig— Beth à wnawn 1— Ynfydrwydd Pabyddiaeth, 358-60 Marwolaethau,.................................;;t(>ü .Manion,...................................... 3WI ij CyiioEDDiit y ' Cyfaill' yn fiso),, ijan olygÌaii I W. EOWLANDS, 13 8 O R C H A R D - 8vT R E E T , N K W - Y O II K . Ei bris yw $1 50 y flwyddyn. Dysgwylir yr hanner yn mlaen llaw bob chwe' mis.