Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

BY THE I.AWS OF THE UfclTED BTATES, AND THE DECISION OF THE POST OFFICE DEPARTMENT, The "C1TFAH._*> is aNEẀSPAPER, and chargeable with newspaper postage ONLT. See 2dp. of Cover. 18 5 1 « DARLLENA,, COFIA, YSTYRIA.' RHT P. 9. N WLâD. ; Y <YUAIM OY -U# VkÄ> ?j > ... SEF ■''.'"■ CYLCHGRAWN O WYBODAETH' A HANESIAETH GREFYDDOL, BUDDIOL • A DYDDORAWL. ..'■'.'•'". .. • Tu daì, • ioimi - l 11 i n , i , i, DARLUNIAU. ì" Gwenittìam 1851—YmfudwyrOregonaidd a'r Merch Phmaoh yn cael Moses,................. 265 '-. Mormohiaid—Cyfferi Meddygol Indiaidd—Ra- TRAETHODAU. , ' ì cine-YDmasoedd Mawrion-Çrefydd yn New- ' _ _ • _ _ „ _,._ i York-eY Gyfraith a Gweddwdod—Ymddial— Yr Hanesydbiaeth Ysgrythyrol, (Pen.xvi..) 265- Croesi yr Atlantic tnewn Cwch Bychan—Niear- CwynSeion o herwydd Dyeithrwch ei Bremn..... 2b7,' agua-Per.rglon Camphene a Hylif Llosgadwy Niweid Anghydfod,-------...............-----.....270, _i> da<1 Erledigaeth,................................... 2/1.: _Rhagfarn at v Meirw—Y " Tad Mathew,"vÿ.286-8 Tywod Auratdd,.............................. J.l Califfornia—Llythyr oddiwrth Ohebvdd ...... 288 GWYBODAETHAU. -', ^ i HANESIAETH ÜENADOL. Gwyddoraeth PethauCynneíìn: Awyr.....:. ... 2í2 ., ,,,..„, „, ,, „ ■ •", ,, , ,. , ■_,__-._. J Bedyddiad Blaenffrwyth y Genadaeth yn mhhth HANESYNAU, . yr luddewon................................. 289 Shônyr Ysgubor,.............V...............273, pjgion o Lythyr oddíwrth y Parch. W. Lcwis,.. 290 Y PotBiodaua'r tìwr,......................... 2/4 ,Llỳdäẃ, . '>9l NpdweziadyCymryr,......................... 274; HANESIAETH BELLENIgV"'''"' ~ Priodoliaethau y^Sn^^í^............276 ! ^^^^^F™ÌOnÄ.d" ^TS'Mfi» » r,nẃKnmr-r,nfvn v Tlflpiiilf-Hír- araf— Yr Ysgnf Wrth-Babyddawl yn Ddeddf— luẃad ar lÄw" W-À DlT EyarÜ ! Yr Iudde™» ^ Wrthodedig-Kossuth-Pab- BÙ^eüi-fid v, F^wvsi' 079-80 ' >'ddawl--Wiseman—Ffraingc—Rhufain-Y uugeuididyi Fgtwjbi.......................~u au caucassiaid eto yn Fuddugol ar Rwssia-Pyra- DYDDANION, &c. , mid Victoria—PenyrEglwys mewn GyrfaCeff- Gair am n ' ini I Un i l- - ylau,...,..................____Î"í--A......... 291 dgynghor Heddwch—Dienyddiad yr Ís-Iarll . ian—Ffrae—Diflasdod—Cadw y Sabboth, &c. 280 ] , Bocarme—Cenadaeth Morafaidd—Y Pab a'r ,; CONGL Y BARDD. ' » Beibl—Aberthau Dynol—Y Pab a'r SègaryrT Emyn Gyífredinol 281 ■ RegiumDonum—Llundain a Rhufain—Góleu- Cwynfan G wraig y Meddŵỳn,................- - 281 -ŴẄ -y Lampau, ■■■...............-.........^92 Pryddest ar Gwymp Gòliath,.................... 281 .Cuba—lmad y Cadt. Lopez—Saethu 50 o'i Wyr "Gardd yr Arglwydd,"..»............,-............... HAw/írAifTHrÀiìTiìwnT ■-*__? ■' -*aleWwu--Ychwaneg o Adgyfnerthion—An- HANESIALIH GAKlh_-01,. jr.-,. . , foniad Ilestr rhyfel gan y Llywodraeth Americ- ■ Y Cymry.yn Amjîrica.—Cymanfa Hanner-BÍyn- ariaidd—Terfysg yn Orlearis Newydd,.........293 yddol y T. C. yn Wisconsin,................... 283 Tywysogaeth Cymrtj—Oddiwrth ein Gohebydd Capel y Wesleyaíd Cymreig yn Utica,.......--•-.'•. 283 Deheuol—Cyfarfodydd Beiblau yn Merthyr a'r Y' Pedwerydd o Orphenaf yn Holland Patent,,... 284 ; gymvdogaeth-Yr Arddangosiad Mawr-Yr ludd- Pwy'oedd y Tad?............................. 284 ; ewoíi yny Seneddr—Te—Y Gweithfeydd Hai- Hunari-Bdîenydd Cymraes ger Utica,............ 285 arn—YTyddjaiwyr, &c, &c,............... 293-5 Cof-golofnWashington,.........................2S5 Cymdöitliasfa ÍTynyddol y T. C. yn Llanilar— Genedigaethau^-Priodasau—Marwolaethau,..___,285 ■, Coed-duon—Ffestiniog—Llantrisant—Damwain Americanaidd—Jenny Lmd—Barn Duw: ar Dor- —Cymdeithas y Merched—Pẅllheli, &c,.......2% wyr Sabboth—Ansawdd Cymdeithas yn Cali-' > Marwolaethau,............................... 296 CyiJOEDDI^ Y ' GyFAILl' YN FISOL, DAN OLYGIAD ,, W. ROWLANDS, 1 3 8' O R C H A R- D - S T R E E T , N È W - Y O R K . Ei bris yw $1 50 y flwyddyn. Dysgẅylir yr hanner yn mlaen llaw bob chwe' mis.