Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

BY THE LAWS ! T Thr"CYV/ì|\ ■■■■;'. AND THE DECISiON OF THE POST OFFICE DEPARTMENT, fi-t'.PRB, ANB CHARGTÎAELE WITH NFWRFAPER POSTAGT5 ONLY. 18 5 1. ' DARLLEMA, OOFIA, YSTYRIA.' R H I F . 8. R MEM "P7LÀB T <YUA1.M OY WP VkA> CYLGHC^ÌAWN G ẄYBODAETH A HANESIAETH GREFYDDOL, BUDtflí A DYDDORAẄE, CYNIYWYSIAB. Tu dal. darluniau. ryramidau yr Aipht,..............------.'V........ 233 TRAETHODAU. Yr Hanksyj>diakth Y'sg'rythyhoí,, (Pen. xv.,) 233 Protestaniaclh, vv Hen Grèfydd, Pabyddiaeth y Newydd......"............"....'............... 234 Lh-thyr oddi.wrth y Parch. D. T. Lewis, Ebens- burgh..........'...........,..................237 Tywod Auraidd,............................. 239 üüiies Bywyd v Diweddar Barch. Howeîi R. Pow- éíl, PMmyra,' Ö.,............................ 240 HANESYNAU. Chwaliad y Chwil-lys,..........................241 Winnebago Rapids...............,................. 243 Tystiolaeth y Saesön arh Äreithwyr Gymreig.....244 ' GOHEBIAETllÀü. Adolygiad ar Ysgrif D. Williams,................245 ;,Agos i Lytbyren y Pwngc." (Adolygiud.)....... 2-lfi "Cyíeiliornadau y Mortnoniaid,.................. 247 ....... 247 ......-...............- 247 D ýsgyblacth Egl wysig,.........................248 Gofyn y Ddeddf—Bedydd Mi i i ì &c. -:. 248 Rhiiÿddegawl,..........................,...,-. .. -.248 : - , CON'GL Y Û \TiDp. Englyn i Gapel «Dinorwig,"......".. f.. ...■&Zjý£r T-rangc y Cristion...;;.;_________*lmmmiimB^'nH Rhadau yr Eglwys,............................249 Cwytnp Babilon,.............................. 249 Cân Saul o flaen ei Frwydr Olaf,___............ 249 Pennillion,-----'-.............................. 25í PERORIAETH. Blaenau,...................................... 250 HANESIAETH GARTREFOL. Y Cymry yn America.—Cymdeithas Gehhadol Dratnor y Trefnyddion Caífinaidd,............ 251 Cyfarfod Chwarterol v T C. vn Remseu........... 251 CyJarfod BUnyddol Collinsv'ille,.......'......... 252 ' CymanfaGoríibredig y.T. C. vn Amewca, yii New- f' York,.............'......'.':..................252 j Cyfarfod Pedwar-Misòî ËberiSburgh,............ 254 ■ Derchafiad Eglẅysig,..........."..'...-.......... 254 Mr. KJeazer .Tones í'el GoruchwvÌìwr Ymfudwy i Ffaith îlynod,.................'.............r. : Y Pedwerydd o Orphenaf yn yr Old Mines'....... : Cyfarjbdydd Dirẃestol ar ỳ Pêdwerydd.. ...... : Y MeddygTeuluaidd,___...........-..........250 ; Priodasau—Marwolaeihau,.....................256-57 : Americanaidd—Ynysoedd Sandwich—Patriarch yn wir—Deddf-wnêuthurfa New-York—Y Col- i -' îysur ì Fôr-Ymdrochwyr AíionyddwcŴiẀaidd yn 'Wisconsin—Jenuv Lind—-TybaÄẄ^Cristionogaeth yn China— Syr H Bulẁer—CliîÈìWn Ffoedig y'n Canada—Yr : Ymrauiad W'esleyaidd yn Lloegr—Meddylíau Çyntaf ac Olaf—Ciniaw i'r Archesgob —Liberia •Caiitfbrnia-Rhyddhâd Nodedig o Gaethion-Ccff- yl.yn Dychryn i Farwolaeth—Usuriaeth ynẄis- consin—Dwfr Hallt yn Pomeroy—Gwyddel Gwladgärawl yn Caìiffornia—Gwres Mawr— Yanhee Dòodle—Dihetiýddiàdaú,...........257-59 HANESIAETH BELLENIG, Prypàin Fawr ac Ewrop—Newyddion Diwedd- iiraf— i r \ -lîabyddawl—Syr B. Hall ac'ẁgob Llundain—Terfysg yn I/iverpool—Yr ■1 Arddangosiad a'r Palas Gwydr—Peiriant i godi Jjj yn Fareu-— Lleihâd Trigoliûn yr Iwerddìin— Ŵtìhingc—Rhufain—Affrica, G(in:chiî.íiaeth ar ,yr* Amazoniaid—Cynhyrflad Chwyldröawl yn CHíÿa,......... ^,...........................259-00 : Tywysogaeth Cymrtj—Oddiwrth ein Gohebydd Deheuol—-Yr Arddaugosiad Mawr—Hin Boeth —Athrofa Trefecca—y T. C. a'u Manteision— ' Poblogaeth Prydain Fawr, &c, &cv.....;___260 . CyfarfodSulgwyn Carneddi—"Y Cymro,"—Grym ; y.Côf— Nífer trigolion y Byd-Cymdeithasfa ', *Gv-<i 1 i i.id Addoldy—Yspeiliadau ar I Fy&ydd Geliigaer—BraziJ—Âberystwyth—Hel- ì ygain—Lìaudeilo Fawr—-Caerfyrddjn, &c, 262-64 : MarwOlaethau,................'...............264 Cyhoedbih y * Cyfaill' yn fisol, dan olygiad W. ROWLANDS, 13 8 O R C H ARD-STREE T , NEW-YORK. Ei bris yw $1 50 y flwyddyn. Dysgwylir yr hanner yn mlaen Ilaw bob.chwe' mis.