Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

BYTHE LAWS OF THE UNITED STÁTES, AND THE DECISION OF THE POST OFFICE DEPARTMENT, The " CYFAI.liIi" is a NEWSPAPER, and chabgeable with newspapeh postage ONLY. i 8 sT7~ 4 DARLLENA, COFIA, YSTYRIA. ìi Y <YUAIN 0Nr Ul> VkA> CYLCHGRAWN O WYBODAETH A HANESIAETH GREFYDDOL, BUDDIOL A DYDDORAWL. C¥NNW¥SÍAD. DARLUNIAU. Y Frenines Victoria,........................... Y Tywysog Albert,............................ TRAETHODAU. Teulu Breninol Lloegr,......................... Duw yn Ymguddio,............................ Dechreuad Ysgolion Sabbothol................. HANESYNAU. Siencyn Penhydd a'i Amserau,.................. Diwydrwydd,.................................. Chwareu Te«r,___........í..................... " Cysgwch Bellach, a Gorphwyswch.".......... Boddlonrwydd,................................ Rhagfarn,..................................., Trueni,...................................... GOHEBIAETHAU. Taith trwy Bnrthau o'r America,................ Cymdeithas Genhadol Gartrefol sir Oneida,...... Atebion a Gofyniadau,...................... Rhifyddegawl,................................ CONGL Y BARDD. Cynghor i Ddyn Ieuangc,...................... Amser a'i Dreuliad,............................ PERORIAETH. St. Collen,....................................\ HANESIAETH GARTREFOL. Y Cymry yn America.—Cymdeithas Feiblaidd Swyddi Jackson a Gallia, Ohio,.............. Oofiant Mr. John W. Thomas, o Liuia, swydd Al- len, Ohio,.................................. Y Golofn Genedlaethol yn Scrantonia,.......... Cymdeithas Feiblaidd Gymreig Pittsburgh.......; Cyfarfod Ysgolion Dosbarth Gogleddol sir Oneida, Oyfrif a Llafur Ysgol y T. C. ac ereiilyn Steuben, Genedigaethau—Priodasau—Marwolaethau,...... Americanaidd—Blwyddwyliau Crefyddol N. Y., Caba—Addysg i'r Caethion—Iuddewon Tröed- 169 171 169 171 173 176 180 180 180 181 181 181 181 184 184 184 Tu dal. i ig— Pwysig o Rufain—Llonglwyth o Gnwrfiiod —Dygwyddiad Difrifol yn Danville, Pa.—Y Gweinidog Prydeinig yn Washington—lirein'- ebion—Eglwys Bresbyteraidd Gym.w% yn y Gorllewiu—Marwolaeth Cymro—Ỳ Colera—Y Brif Gosp—Ymdrechion yn tnhlith yr luddew- on—Chwyldroad Mawr—Casgliadau Cennadol —Y Presbyteriaid—Diweddaraf o GaliO'ornia— Llafur yn Ofer—Cincinnati-Yrni'udiaefli-Rlieil- ífordd Erie—Ystadegau Prif Gymdeithasau Cref- yddol C. N. am y flwyddyn vn terfynu Ebrill "JOain, 1851—Gwaith Haiarn Pottsville—South Caroiina—Yr Eglwys FethodislaiddEsgobaeth- ol—Yr Ynysoedd Sandwich—Jenny Lind— Trü- edigaeth luddewon Dysgedig—Anrheg y Ferch Fud a Byddar—Cymundeb Caetti—Puuip Sab- both yn Chwefror,.........................190-93 HANESIAETH GENHADOL. Cetìadaethau Cristionogol—Y Morafiaid yn mhlith y Mohiciaid—Tschoop a Shabash—Y dull gor- eu o Bregethu i'r Paganiaid................... 193 HANESIAETH BELLENIG. Prydain Fawr ac Ewrop—Yr Arddangosiad Mawr—Blwyddwyliau Crefyddöl Llundain—Y Seneddr Brydeinig—Ffraiugc—^l'enrhyn Gob- aith Da—Rossuth yn Gaeth Eto—Rhufain— Portugal—Y Cynghrair Efengylaidd,..........194-5 I Tywysogaeth Cymru—Oddiw-rth ein Gohebydd Deheuol—Y Gweithfeydd—Crefydd—Yr Ym- gyrch Pabaidd—Newyddiaduron—Addysg—Ys- ( tadegau y Deyrnas—Alltudiaeth i Awstralia— Iwerddon—Y Cyfandir Eẅropi'aidd—Rhyfel y Caffrariaid-Awstralia-Rheiîflỳrdd-Yr Arddang- í osiad Mawr, &c, &c,.......................196-8 j " YCylchgrawn"—Cymdeithasfa Rhuthin-Llun- . dain—Dyn Synhwyrol—Yr Arddangosiad Màwr yn Llundain—Trengholiad--Damwain Angeu- \ pl gerllaw Brymbo—Sir Forganwg—Aberteifi < —Porthladd Caergybi—Pontytypridd, &c,___198-9 Manion......................'................ 200 } Marwolaethau,-................................200 185 185 Cyhoeddir y ' Cvfaii,l' yn fisol, dan olygiad W. ROWLANDS, 138 orchard-street, new-york. Ei bris yw $1 50 y flwyddyn. Dysgwylir yr hanner yn mlaen llaw bob chwe' mís. 'tage, not over ltìOmiles or any distance within the State, one cent; ovër 100 miles and out of j.the State, one and a halfccnts