Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

BY THE LAWS OF THE UNITED STATES, AND THE DECÍSION OF THE POST OF.FICE DEPARTMENT, The " CYFAILL» is a NEWSPAPEB, and chaegeable with newspapeb i vu-tî ONLY, 18 5 1 DAELLENA, COFIA, YSTYRIA,' f <YUk)V\ Ŵ Ml> VkA> SEF ÇYLCHGRAWN 0 WYBODAETH A HANESIAETH GREFYDDOL, BUDDIOL A DYDDORAWL. CÎSÍJÍWI'SIAD. Tu dal. DARLUNIAü. Joseph yn cael ei Werthu gan ei Frodyr,........137 Y Tabyrddwr Babanaidd,...................... 145 TRAETHODAU. Yr Hanesyddiaeth Ysgrythyrol, (Pen. xm.) 137 Llytbyr oddiwrth y Parch. Wm. Morris, Ty Ddewi, Dyfed, Cymru, at Frawd leuangc, yn N. York, 139 G wrth-ddywediad Corab,....................... 14L Duwinyddiaeth Anghywir y Syriaid,............ 142 HANESYNAU. Siencyn Penhydd a'i Amserau,................. 142 Y Tabyrddwr Babanaidd,...................... 145 GwahanolDdulliau o Bregethu,................. 146 Protestaniaeth yn Ddiogel dan Nawdd Alpha,— 14ö Chwedi am William Penn,...................... 147 Uncle Sam,................................... 147 GOHEBIAETHAU. Y Priodoliaethau Dwyfol,...................... 148 Yn Agos i Lythyren y Pwngc,.................. 150 " Y Cyfiawn a ürig yn y Nef,"___.............. 15ü Y Cymry a'r Golofn Genedlaethol,.............151 Atebion a Gofyniadau—Cyflymdra y Ddaear yn ei Chylclirediad—Atebwch y Dwl, &c,.....152 DARNAU. Tranoeth ar ol yr Etholiad—Y wir Eglwys—Y Ddau Haeddiant,............................. 152 CONGL Y BARDD. Bedd-Argraff y Diweddar Barch. John Peters,.... 153 Natur yn Tystiolaethu am Dduw,................ 153 Cyfarcíiiadi'w ílen Gyfeillion, &c,.............. 153 Cy fammod Disygl,...'.......................... 154 " Na Chedwch Ddigofaint,".................... 154 HANESIAETH GARTREFOL. Y Cymry yn America.—Adroddiad o Weithred- iadau Beibl Gymdeithas Gymreig y T. C yn New-York a Broofclyn,....................... 155 Cyfärfod i Areiihioo Blaid yr Ysgol Sabbothol yn Rome, C.N.........................î........ 150 Tu dal Casgliadau at y Feibl Gymdeithas yn swydd Lew- is,C.N.,.....................".............. 156 Damwciniau Angeuol,......................... 156 Cyfriíbn Ysgolion Sabbothol v T. C. yn y Taleith- au Unedig, am 1850,......"...................157-8 Cyfarfod Chwe'-Misol y T. O, ac agoriad Capel Newydd yn Lehigh Gap, Pa.,___."............ 159 Gohebiaeth o Utica,............................ 100 Cymdeithas Feiblaidd Remsen, Steuben a'r Cylch- oedd........................................ 161 Cymry Chicago a'r Maen Cenedlaetliol,.........102 Genedigaethau—Priodasau—Marwolaethau,....... 162 Americanaidd—Ffolinebion—Athrofayn y Goed- wig—Twyll-Chwareuaeth yn Albany—Ymfud- iaeth Nodedig—Cloc am 00 cent—Ÿ Ddawns Eto—Ffrwyth Calfiniaeth-Y Beibl yn Rhufain —Caethyn Ffoedig Arall yn Boston—-Hunan- Ddienydd Hynod—Rheilfforddi St Lonis—Cam yn 01—Gwahoddiad Nodedig—Deddf'-i-oddfa New-York—Califlbrnia—Llys Faneuiil yn cael ei Gwrthod i Mr. Webster—Y'Cylcìiwylilìu -Teith- wyri Ewrop—Tanauyn Utica—Cnwd Ohio,.. 163-4 HANE3IAETII BELLENIG. Tywysogaeth Cymru—Oddiwrthein Gohebydd Gogleddol—Seneddawl-Ai-glwydd J. Russell a'i Gyd-weínidogion—Rhyddt'asnäch—Y Rhaith- ysgrif Babaidd—Pusey àeth,.................... 164 Oddiwrthein Gohebydd Deheuol—Protestanioeth Ty yCyffredin—YSouth Wales Railway—Syr B. Hall—Cylchrif y Deyrnas—Yr Hin—Y Fas- nach Haiarn—Yr Arddangosiad Mawr—Y " Cylchgrawn,"—Anghydfíurfwyr Cymru—Ben- nett—Penrhyn Gobaith Da—Stanley—Blam yn Llosgi ei Phientyn,...............'........... 165 Bron-y-Berllan, sir Áberleifi—Pabyddiaeth yr un —Aberhonddu,.............................. 167 Ma swolaethau,................................167 Prydain Fawr ac Ewrop—Lloegr—Y Frenin- » es a'r Puseyaid—Ffraingc—Itali—Gwrthgodiad yn yr Aipht—Daeargryn yn Makri a Rb'odes— CyfyngdirSuez—Rossuth—Dirprwyaeth o Fon- eddigesau Hungaraidd,..................____ 168 Ci'HOEDDlR Y 'CyFáìLJJ YN FISOL, DAN OLYGIAD W. ROWLANDS, 138 ORCHARD-STREET, NEW-YORK. pyw $1 50 y flwyddyn. Dysgwylir yr hanner yn mlaen lîaw bob chwe' mis. • over ino m.\\pq and cut of tìie Stnto hr V cô-ì