Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ILI UL3 0 I EHIF. 2.] CHWEFROR, 1851, [OYF. XIV. ABRAHAM YN OFFRYMU ISAAC. (í r ct 111) o ì> a It . YR HANESYDDIABTÍI YSGRYTIIYROL, PENNOD X. Tn awr dychwelwn gyda hyfrydwch athanes Abraham. Yr oeddem wedi ei adael y prydnawn cyn dinystr y dinasoedd, yn dadleu ger bron yr Arglwydd am eu harbediad ; ao wedi i'r Ar- glwydd fyned ymaith oddiwrtho, mae yn dy- chwelyd i'w babell, ac yn foreu dranoeth yn dyfod i'r fan y safasai gydag Angel y Cyfammod y nos o'r blaen, yr hwn debygid oedd fryn oddiar ba un y gallasai weled gwastadedd yr Iorddonen, ac • 0 ! yr olwg arswydus oedd yn ymagor o'i flaen, yr holl wastadedd cnydfawr ag oedd yehydig or- iau yn ol fel gardd yr Arglwydd mewn dymun- oldeb, yn awr i gyd, y tir, y dinasoedd, a'r trig- olion yn fyw ynddynt, ar dân, a'u mwg yn es- gyn i fyny fel mŵg ffwrn. Mae Abraham, efall- çyr. xiv. 3 ai, yn teimlo ei hun yn rhy agos at y dyffryn llosg i fod yn gysurus, yn symud o Ilebron i Ca- desbarnea, ar derfyn deheuol gwlad Canaan o amgylch 20 milldir o Hebron. Yr oedd yma yn nhiriogaeth Abimelech, brenin Gerar. Tr oedd. prydferthwch ieuengctyd Sarah eto heb adfeilio, er ei bodbellach gerllaw 90 mlwydd oed, oblegid mae amgylchiad cyffelyb yn cymeryd lle.yma aga gymerasai le ynyr Aipht 24 mlynedd yn ol, ac yn cael ei ddilyn yn gymwys gan yr un canlyniadau. Mae yr hanes Tsgrythyrol yn ein tueddu i fedd- wl yn dyner am yr Abimelech hwn ; yn wir, mae ei holl ymddygiad yn y tro hwn yn Uawer mwy boneddigaidd a theg na'r eiddo Abraham ei hunan. Cadwyd Sarah yn y ddau amgylchiad, yma yn gystal ag yn yr Aipht, hebjychwyno ei nodweddiad na rhoddi Ue i neb ameu ei diweir- deb mewn un modd. Bellach, mae yr amser yn dod i fyny, pan oedd y tad yn gant, a'r fam yn 90 mlwydd oed, i etif- edd gael ei eni. Galwyd ei enw yn Isaac yn ol y brophwydoliaeth am dano, ac,nid aml, debygid, y derbyniwyd dyn i'r byd gyda mwy o bryder a