Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

BYTHE LAWS OP'THB UNITED STATE8, AND.THE DECISION OF THEfPOST OFFICE DEPARTMENT, The " €¥F AILL» is a Jíi;W§PÄPÍB, an» chargeable with sewspafeb i-ostage QivXY. 1 8 5 DARLLENA, COFIA, YSTYRIA.' V CfLAIM' 0> -'M? VU> CYLCHGRAWN O WYBODAETH A HANESIAETH GREFYDDOL, TIUDDIOL A DYDDORAWL. CYMWTSIAB. DARLUNIAU. Ymadawiad Abram a Lot......... Tu dal. .... 353 TRAETHODAU. Yr Hanesyddiaeth Ysgrythyrol, [Pen. viii.]____. 353 Seren Bethlehem,............................. 355 Ffordd Cain,................■.'.....'............ 357 HANESYNAU. Esiampl o Ysbryd Cristionogol................ 358 Dirnadaeth y Parch. William Williams, Pant-y- CeLn,...................................... 359 Cyfarchiadau ar ol Darllen Pennod wrth Dde- chreu. Oedfa,................................359 Dau Air.'oeu yr Adgyfodiad,..................360 ; Gwersi Cýffredin,___........._.............. 360 ; GOHEBIAETHAU. '• William Penn yn Gymro,. ..................... 361 ! Gair aty "Crwt,"............................ 362 ! Yr Ymholydd o Lart Syme,...................31)3 j Ar ddewisiad Blaenoriaid,..-----___........... 363 5 Ordeinio,....................................363 j Rhifyddegawl,................................363 j DYDDANION. Y Parch. J. Evans, Llwynffbrtun—Y Parch. C. .'.'. j Evans—Y Parch. H. Parry, Ficar Llanasaph j Y Parch. A. Joiies, D. D., Bangor—.Mrs. Mor- ; gan, Caerdydd—Drwg y V Fawr-Drwg Rhyf- j el—Gostyngiad—Parcher Henaint,........363-64 DOSRAN Y PRYDYDD. Genedigaeth y Messia,........................ 365 My Falhcr's Wìll,.___...............-----.....365 Y BoreuDdydd,............................... 365 Hunan,....................___............... 365 HANESIAETH GARTREFOL. Y Cymry yn America.—Cymanfa y T. C. ,' yn Aborsiwgr,.............................. 365 Gwrthgaetlnwed yn Mhittsburgh,.............. 367 í Yr Ail Gyfarfod Gwrthgaethiwolyn Pittsburgh, 367 \ Y Meddyg Teuluaidd,......................... 368 At Ysgrìfenyddion Ysgolion Sabbothol y T. C. ynWiscousin,.............................. 368 ì r■" Tu dal. '< Eglwys Gynnulleidfaoi M'ontelle,.............. 368 '• Agoriad Cap»l yn Pittsburgh,................. 369 ! Mellt a Tharatiau,............................ 369 ! Aurheg i Gymro,...................,».....___369 ! Newydd dai'r Odyddion,....____-■-............ 370 Damwain Angeuol,...........................370 Genedigaethau—Priodasau—Marwolaëthau, ... 370 AmericAnaidd—Adfeiliad Protestaniaetb-Pobl- ogáeth New-York—George Thompson yn Bos- ton—Caethion FfoedUr—Ptiodas Ddyddorawl —Darganfyddiad Trydedd Fodrwy i'r Blaned . Sadwrn—l'oblogaeth Wisconsin—Arddangos- fa y Byd yn Llundain—Cleíÿd y Mor__Y Ddeddf Gaeth—Gonestrwydd y Cyfrwystra Goreu—Gwirionedd Prydferth— Caìiflbrnia—- Dydd Diolchgarwch—Post-swyddfeydd yn y Taleithau Uuedig— Ofergoeled'd Bedyddiawl 371-72 HANESIAETH BELLENIG. Prydain Fawr ac Ewrop.—Newyddion Diw- eddaraf—Pabytldiaeth yn Lloegr—Arg. J. Russel!-----Arddangosfa 1851 yn Llundain— Ffraingc—Yr Almaen—Dylanwad Rwssia—Y Pasha a'r Pab—Algiers—Awstria—Liberia— Itali—Nicaragua—Malta, &c, &c,...........373 Tywysogaeth Cymru.—Amledd yn Grj'no— Masnach a Cbyflogau—Y Cynhauaf— "i'mwel- iad Mr. Reerì—Cyunadledd y Wesleyaid— Lledaeniad Pabyrìdiaeth yn Mhrydain— Lled- aeniad yr Ysgrythyrau ar y Cyfaodir—Mr. Gorham—Ytudrecbion er Efengyleiddio y Gwyddelod—Mantais i Ymneiiíduwyr—Yr Annibynwyr, &c—Y Pab a'r Italiaid—Aws- tralia—Gwahanol Ënwadau,................. 373 Y Gwenwyniad yn Llaugharne—Llaneiìi-Pwll- heli—Anrheg i Weinidog—Y Gwenwyniad yn Pontrhydfendigaìd, gerllaw Abeiystwvth —Damwani erchyll yn ngwaith Plwm y Fron- goch eer Aberystwyth—Y Llofruddiaeth yn Haverfordwest—Yspeiliart Penffordd—Aríer Swynion yn Nghymru—Ffair Lledrod,____374-76 Marwolaetb.au,......._____1...................376 YN FISOL, B^ OLYGIAD CyHOEDDIR Y 'GtlFAlhlS W. HOWLANDS, 126 ORCHARD- STIt E E T , N E W - Y 0 It K . Ei bris yw $1 50 y flwyddyn. Dysgwylir yr hanner yn mlaen llaw bob chwe' mis. =ge. not over100 miles or any distance within the State, on,e ccnt; over 100 miles and out of the State, one and a Jialfcenis.