Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

BY THE LAWS OF THE UNITED STATES, AND THE DECISION OF THE POST OFFICE DEPARTMENT, The f' CYFAIIjIí" is a ìtEWSPAPEB, and chargeable with newspapee postage ONLY. 'DARLLEMA, OOFIA, YSTYRIA. RHIF. 11. ^^^. CYF. r cyuawi o> ut> vu^ CYLCHGRAWN O WYBODAETH A HANESIAETH GREFYDDOL, BÜDDIOL A DYDDORAWL. CYMWÎSÍAD. Tu dal. DARLUNIAU. Ymdaith Abram o Ur y Caldeaid,.............. 321 Jenny Lind,.................................. 334 TRAETHODAÙ. Yr Hanesyddiaeth Ysgrythyrol, [Pen. vii.]......321 Y Ddyledswydd o Weddio am Lwyddiant ar y Wemidogaeth,.............................. 324 Y Daith Bell,................................. 327 HANESYNAU. Nodiadau Coffadwriaethol am William Roberts, y Peroriaethydd,........................... 330 Hannah Price,................................ 332 Jenny Lind,.................................. 334 GOHEBIAETHAU. Adolysiad ar "Pleidlais Eglwysig,"............ 335 Atebion a Gofyniadau,...................... 337 DOSRAN Y PRYDYDD. Y Cristion yn Marw,..........................338 Gweddi yr Argl wydd,......................... 338 Y Fenyw Siomedig,........................... 338 Ffynnon Calfaria,.............................. 338 PERORIAETH. Wisconsin,.................................... 339 HANESIAETH GARTREFOL. Y Cymry yn America.—Casgliad Siroedd Oneida n Lewis, at Gapel y T. C. yn C. N., 340 Oymanfa St. Clairs,........................... 340 Priodasau—Marwolaethau,.................----- 341 Americanaidd—V Cydgynghor—Y Bobl Ddu- on yn Canada— Ffrainçrc a Chalift'ornia—Dull Newydd o Hud-ladrad—Gweithrediadau I)y- eithryn Pittsburgh—Dim Fflangellu Mo.wyr mwy—Pi.pyr y 'l'rochwyr—Yspail Cyntaf y ; Ddeiiilf Gaethwnsawl—Rhagfarn Annoeth— ; Ymfudiaeth i Galiffornia—Cynnydd y Tal- eithau Uuediy—Cawod Arswydus o Genllysg [ Tu dal. —Tan Mawr yn Ngharhondalo—•Darganfydd- iad mewn gwneutmiriad Haiarn— Rheilffordd j yn Wisconsin—Yr Etholiad yn New-York— ( Prophwyd Tlawd—Jenny Lind—Milwaukie a Chicago,...............................341-43 HANESIAETH GENHADOL. Llythyr oddiwrth y Parch. T. Phillips, Hen- ff°r?d>-,..................................... 343 Cenadaethyn mysg y Cymry yn Llundain,____345 Y Beibl-Gluilwyr yn Ffraingc,................ 346 HANESIAETH BELLENIG. Prydain Fawr ac Ewrop.—Crynodeb......... 345 Galway a Halifax— Attaliad y Gaethfasnach— j Newydd oddiwrth Aiituriaeth Ff. anklyn— lwerddon—Athrofa—Bygythiad olaf Exeter —Pellobyr o G> mru i'r Iwerddon—Dr. Chal- mers a Llyfr Gw.-ddi Eglwys Loegr—Dr. Achilh yn cael ei gyhuddo gan l)r. Wiseman í —Llywydd Ffrainge—Denmarc a'r Dugiaeth- au—Y Chwyldroad yn Hesse Cassel—Y Pab j a Piedmond—Ymíuúiaeth Formonaidd—Kos- í suth a'i Gyíeillion,........................346-48 J Tywysogaeth Cymru.—Amledd yn Gryno— í Cymanfa Ponty-pool—Athrofa Trefecca— Gweithredoedd y Capelau—Profiad y Sais— Y Piirch. Thos. Richards—Y Moddion Cy- hoeddus—Y Gorsafoedd Cenhadol Cartref- ol—Ordeiniad—Y Cynhauaf— lechyd y Deyr- nas, ....................................... 348 Coed-y-Cymer—Llangefni—Dolgellau—Cym- I deithasfa Bangor— Ystradgynlais— Ponhladd í Newydd Caergybi—Rhyfeddod—Y Pabydd a'r Protestint—Llangollen—Undeb Tlodion ì swydd Fon—Rhosllanerchrugog—Cricciaeth —Yspeiliad Pen-ffordd Fawr—Lledaeniad Pabyddiaeth-----Tobacco yti lle Pytatws—Y " Saint"—Yr Iuddewon yn Huiigari—-Tra Hynod....................................350-52 Manion,..................................... 352 Marwolaethau,................................ 352 Cyhoeddir y ' Cyfaill' yn fisol, dan olygiad W. EOWLAHDS, 126 ORCIIARD-STREET, NEW-YORK. Ei bris yw $1 50 y fiwyddyn. Dysgwylir yr hanner yn mlaen llaw bob chwe' mis.