Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

The " CYFAIHj" is a HfEWSE'A'PER, and chargeaele with newspaper postage ONLY. 18 5 0. DARLLENA, OOFIA, YSTYRIA.' m ypii mg i äw it M £ üü W tLAiJ)* T <YUA!14 OY Wt> VUV SEF CYLCHGRAWN O WYBODAETH A HANESIAETH GREFYDDOL, BÜDDIOl A DYDDORAWL. C YJYN W STSIA t». Tu clal. DARLUNIAU. Twr Babel,................................... 289 Y Ty lle Ganwyd y Biweddar Gyn-Lywydd John Cìuincy Adams,........................ 301 TRAETHODAU. Yr Hancsyddiaeth Ysgrythyrol, [Pen. vi |...... 289 Arfaeih Duw............................"...... 290 Y Nos Lun Gyntaf o'r Mis,..................... 295 Ail Oes i Ddirwe-t,............................- 297 Satan yn Níthiwr,.................-.......... 297 HANESYNAU. Y Pab Ioan VIII.................................298 Gras Duw y dyddìau hyn,......................300 Mr. Gray,.....................................302 Y Freniaes Victoria,.......................... 3ü2 GOHEBIAETHAU. Coed y Llywodraeth,..-...................____ 302 Sylw ar " Parch a Meietr,"____.................. 3i)3 GûFYNlADAU AC AtEBION,-----.................. 304 DARNAU. Trueni Segurdod—Cymhwysder yr Efengyl i Ddyn—Perthynas Biiodasol,.................. 304 DOSRAN Y PRYDYDD. lachawdwriaeth Crist,................-...------- Cerdd y Pren Almon,......................... Anereh Rìcbard Jones, Dolgellau, ateifab Isaac Jones,..............................------------ 306 Hhaeth Cymro am ei Wlad,................... 3u7 HANESIAETH GARTREFOL. Y Cymry yn Amhrtca.—•Cymdeithas Feibl- aidd Gymreig Pittsburgh.................... 307 Cyfarfod Chwarterol y T. C. yn liome,........ 307 Yr Achos Dirwestol yu Abersiwgr, Pa.,........308 Cofiant Jane Williams, Henljant, Columbus, Wia....................-................... 309 Damwain Alaetlius yn Port Leyden, C. N....... 309 Damwain Angeuol yn Cincinnati,..............310 Eto eto ger Ciiicinnatí,......___... 310 305 3o!5 i Genedigaethau—Priodasau—Marwolaethau,... 310 i Americanaidd—Y Cydgynghor,............... 311 j Cy.itih.nedd y Nef a .Lrmy Lind—Y Gym- j deithas Díaethodawl Aíiicrica.iaidd— Nodiad- i nu o'r Cylchrif—Oedranus—Yr Athrawiaeth 1 Newy.id a'r Hen—Caet'.ion Ffoedig yn Ro- ! chester—Cenhadaeth i Sa.ita Ffe—Marwol- > a. th I)r. Judson—Ooesaw ì Caliíîbrniy— ì Cynghnnawd Gyiit.if' Jenny Lind—rais-ysgrif- | au y Cyfaddawd—Beiblau Llo^ell—Gauafau í Celyd—DìweOOar o Gahft'.rnia—-Llil'eiriant ] Tr> cbinebus—F.to o Galiffb nia—Buddugol- í iaetìi Fi'ydd—Addys;r yn mhlith y Cherokee- ] ai-i,................'-......................312-13 Califfornia—Llythyr o Wlad yr Aur,______.... 31.3 I HANESIAETH GENHADOL. \ Cenhadaeth Dramor y Trefnyddion Caltìnaidd, 314 | Pii^ion o Lythyr oddiwrth y i'arch. W. Pryse,.. 314 Manion,..................................... 315 i HANESIAETH BELLENIG. Prydain Fawr ac Ewrop.—Triniaetli Haynau i yn Llundain-Marwolaeth Louis Philippe-Tel- i egraph Tanforaw!—ELtrddfa y Rhyfel—Yr j Eidal—Yr Amlierodraeth El)n.yiiaidd-Y Mor- t rieiihiau Byraf— Cydgynghor Heddwch—Teg- wch Prydeinig,.......................... 315-16 Tywysogaeth Cymrtj.—Amledd yn Gryno— Sir Forganwg—Cwrdd Misol Ll.insainlet— GweiniOogaeth yr Efengyi—Dydd Diolchgar- garwch—Preaeth y Par«h. J. James— Lle- wirch No.lr.dig— Essob Exeter— Y Cynhauaf —Y Gweithiau Haiarn—Y Conference Wes- leyaidd—Politicaidd,........-............... 310 Dy«wy<ldiad Galarus— Marwolaeth R. Ab Gwi- iym'Ddu—Glandwr.ger Abeitawy—Yr Wydd a'r Llwynoges yu eppilio yn nshyil—Cons— Huthin—Llangollen—Damwain Angeuo!—Ys- talyfera—Mwrddrnd yn Ba.-aleg----Pigiad Gwenyn—Cornio Dynes i Farwol ietli—Doi- g„]lau—Caergjbi—Caeríÿrddin, &c, &c, 318-20 Marwolaetliau,..............--------.. -------,. 320 CyHOEDDIR Y « CyFAILL' YN FISOL, DAN OLYGJ.AD W. ROWLANDS, 126 ORCHARD-STREET, NEW-Y0 1tK. Ei bris yw $1 50 y flwyddyn. Dysgwylîr yr hanner yn mlaen llaw bob chwe' mîs. LJ^?e.notover IoQ-mile8or any distance within the State. onecent; over 100 miles andout of the State, one anda halfcenta.