Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

BY THE LAWS OF THE UNITED STATES, AND THE DECISION OF THE P08T OFFICE DEPARTMENT, ^s"CYFAILL»is AÍÍEWSPAPEB, and chakgeabi.e with newspapee fosiage ONLY. See page 224, inside. ........ ...... • ......~"......""'.......~~1 850~ 'DARLLENA, COFIA, YSTYHIA.' RHIF. 8. ^£g®â£s*^ CYF. T CfUAIM OY UÌP VU> ^S SEF CYLCHGRAWN O WYBODAETH A HANESIAETH GREFYDDOL, BUDDIOL A DYDDORAWL. |Ä -S,.M CITNNWITSIAI». Tu dal. DARLUNIAU. Aderyn Paradwys,............................225 TRAETHODAU. Yr Ail Deml,................................. 226 Holwyddoreg ar Ragluniaeth Ddwyfol,....... 228 Mechniaeth Crist,............................ 229 Prif-ffordd a Ffordd.......................... 229 Cuddiad Cryfder y Weinidogaeth,............ 229 HANESYNAU. Jones o Langan a'i Amserau,..............____230 Hanes D------, neu Fath Newydd o Gofiant,.....235 Olyniad Apostolaidd,.........................237 GOHEBIAETHAU. Offer Cerdd mewn Caniadaeth Eglwysig,...... 237 Pleidlais Eglwysig............................239 Y Weinìdogaeth,.............................. 240 Hunan-Amddiffyniad Hafrenydd,.............. 241 DOSRAN Y PRYDYDD. Duwdod Crist,............................... 241 Pennillion Cenadol,.......................... 242 Deuwch Ataf Fi............................... 242 Eva,.....................................----- 243 Cyfieithiad o Shakspeare,..................... 243 HANESIAETH GARTREFOL. Y Cymry yn America.—Cofiant y Parch. John T. Grifflths, Carbondale...................... 243 Cyfarfod Pregethu Blynyddol Collinsville, Sir Lewis,..................................... 244 Cymanfa Hanner-Blynyddol y T. C. yn Wiscon- sin,........................................245 Agoriad Addoldy y T. C. yn Columbus, Wis.,.. 246 i Datnwain Angeuol,.........:................. 246 ' Cymdeithas Genhadol Dramor y T. C,........ 246 ! Dull Newydd o gadw y Pedwerydd o Orphenaf, 247 ! Defodau Dwyreiniol,.......................... 247 ! Genedigaeth—Priodasaü—Marwolaethau,___247-8 , AMERicANAini)—Angau y Lly wydd Taylor, Millard Fillmorc—Y Llywydd Newydd,... Y Cydgynghor,............................ Texas aMexico Newydd.................. Y Colera................................. Liberia,.................................. Carcharorion Ynys Contoy,............. Yr Agerlestr " Griffith," a'r Sabboth,...... Morthwyl o dipyn o Faint................ Proffessor Webster y Llofrudd,........... Califfornia............................... Tymhestl Fawr,.......................... Saith Marwolaeth mewn un Teulu,........ Dygwyddiad Hynod,..................... Derchafiad i Gymro eto,.................. Tymhestl Eto,.......................... Y " Powhattan,"........................ Califfornia—Llythyr o San Francisco,___ Y Daith i Galiffornia,.................... Manion,................................... dal. . 248 249 249 . 249 249 . 249 . 249 . 249 250 . 250 250 . 25!) 250 . 250 250 . 250 . 250 . 250 . 252 252 HANESIAETH BELLENIG. Prydain Fawr ac Ewrop.—Crynodeb Cyffred- inol,....................................... 252 Ymosodiad ar y Frenines,.................. 243 Y Fordaith Feraf,.......................... 353 Marwolaeth Syr R. Peel,................... 253 Y Seneddr Brydeinig.......................254 Y Cnydauyn Mhrydain,.................... 254 Marwolaethy Duc Cambridge,............... 254 Fraingc,..................................... 254 Pabyddion yr Iwerddon,.................... 255 Esgob Exeter a Gorham,.................... 254 Tywysogaeth Cymru.—Conwy—Cerngydru- idion—Hirwaen—Bettws-y-Coed—Pa íodd i drin Gwraig Ddiog—Llandegai—Ysgolfeistr Wesleyaidd—Llangristiolus, Mon—Talu yr Echwyn Adref—Penmorfa, Ceredígion----- Caerfyrddin—Merthyr—Bala—Porthmadog —Caerdydd—Cryfder mewn Henaint—Am- gyIchiad Hynod,.........................254-26 Marwolaethau,.............................256 Manion,...................................... 256 Cyhoeddir y 'Cyfaill' yn fisol, dan olygiad W. EOWLANDS, 126 O R C H A R D - S T R E E T, NEW-YORR. Ei bris yw $1 50 y flwyddyn. Dysgwylir yr hanner yn mlaen llaw bob chwe' mis. fostai Se. notover lOOmilea or >