Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

_________1 8 50 . DARLLENA, COFIA, YSTYRIA.' '. 7. ^e^^Sää^^ CYF. XIII. GORPHENAF. Y <YUAIM OY U3P> VU> SEF CYLCHGRAWN O WYBODAETH A HANESIAETH GREFYDDOL, BUDDIOL A DYDDORAWL. C¥OTW¥SIAB. DARLUNIAU. Tu dal- YÖýlif,...................................... 193 Y Dyn a laddodd ei Gymydogion,..........202 TRA liTHODAU. YR HANESYDDIAETH Y3GRYTHYROL,.......... 193 Dedwyddwch yn Nuw yn unig,............... 194 Yr Ail Denal................k................. 194 Ffrwythau Hunanserch,..................'..".". 198 Dinaeyddiaeth,.........____........ 199 HANESYNAU. Jonea o Langan, a'i Amserau.................. 199 Y Dyn a laddodd ei Gymydogion,............___202 Amryw f'ath o Ystywiau,.............____..... 205 Diod Wan Ragorol,...................... 205 GOHEBIAETHAU. Cademid yr Eglwys,..^......................205 Y Dwl Wedimyned yn Ddall,.................207 Perchenog y " Cyfaill" a Charwr Goleuni.....207 Y Gwthienau Glo,............................ 207 Cenhadon yn mhíith yr Indiaid,............... 207 Gofyniadau,—Rhifyddegawl, &c......... 107 DARNAU. Esiampl Werthfawr dan Gabledd ac Erlid-^ Ymweliadau Ofer—Deg Rheol i fy w wrthynt -pY^Gymeradwyaeth Oreu—Rheol Ragorol— Cfar'tref Dedwydd,.................... 208 DOSRAN Y PRYDYDD. Iachawdwriaeth a phob peth o Dduw,......... 209 Llais Doethineb,.............................. 209 Gwerthfawrogrwydd Amser,.................. 209 Pennillion ar yr achlysur o ymadawiad rhan o deulu W. Walters i'r America,.............. 210 Anerch i Fyd ac Eglwys...................... 210 HANESIAETH GARTREFOL. Y Cymry yn America.— Cyfarfod Chwarterol yT.C.ynFfloyd............................ 211 Yr Ysgol Sabbothol yn Swydd Oneida,........ 212 Derchaflad i Gymro yn America,..............212 Priodasau,—Marwolaethau,................... 212 AmericanaidD—V Cydgynghor,............... 513 Cuba—Cristmas Evans a John Elias yn Cali- fFornia—Cyfieithiad Newydd y Bedyddwyr— Efi'aìth Ofn—Ymwrthod a Phabyddiaeth—Y Goedwig a'r Llynges—Defnyddiau Bara a Chalico—Texas—Laura Bridgeman—Marw- olaeth Olynydd Mr. Calhoun—Geneth Wyllt -----Arddangosiad Cywreinrwydd y Byd----- Maeneiddiadau—Poblogaeth Cuba—Bathu— Goleunwy o Ddwfr—Yr Agerlong " Asia"—Y Comet—Trychiueb Alaethus ar Lyn Erie— Ogof Fawr—Y Beibl—Iechyd y Wlad—- Cny dau,..................................215-6 Califfornia—Llytbyr o San Francisco,......216 HANESIAETH GENIIADOL. Achos y Parch..). Williams,yn Llydaw,....... 216 Addoldy Presbyteraidd yn Rhufain,...........217 Cymdeithas Genadol Llundaìn................ 217 Cristionogaeth yn India,......................217 Cenadaeth Dramor y Wesleyaid,.............-- 218 Cysegriad Eglwys yn China,.................. 218 Amherawclwr Rwssia a'r luddewon,...........218 HANESIAETH BELLENIG. PrydainFawrac Ewrop.—Crynodeb Cyffred- inol,.........................................218 Lloegr—Yr Arddangosiad yn 1851—Ffraingc— Itali—Germani—Cyffredinol,..............218-9 Tywysogaeth Cymru.—Gohebiaeth y "Cyí- aill."—Cymanfa Aberhonddu—Athrofa Tre- fecca—Is-athraw—Cyhoeddiad Misol i'r De- heu—Capel y " Great Oak"-----Ansawdd yr Achos—Cymdeithasfaoedd Dyfodol—Wm. Havard—Addysg—Y Genhadaeth Gartrefol -----Cymeradwyo Gweinidog i America-----Y Moddion Cylioeddus—YrHoliad Blynyddol,. 219 Llofruddiaeth Echryslawn—Rhuthin—Cerig-y- druidion—Aberdare—Bangor—Porth Madog —Dowlais—Caernarfon—Merthyr-----Cym- deithasfa v M. C. yn Liverpool-----Gwaith Haiarn a Glo Blaenafon—Caerfyrddm—Aber- gwili—Aberteifi—Pwllheli—Ffair Llandaff—- Pont Britannia—Towyn—Rhosllanerchrugog —Bethesda—Dinas—Gelligaer—Merthyr—Yr Afonfarch,.................................220-3 Marwolaethau,................................ 223 Manion,........................................ 22 Postage y " Cyfaill,"........................... 224 Cyhoeddir. y 'Cyfaill,' yn fisol, dan olygiad W. ROWLANDS, 12€ ORCHAB.D-STREET, new-yore. Ei bris yw $1 50 y flwyddyii. Dysgwylir yr hanner yn mlaen Uaw bob chwe' mis. age, not over 100 miles or any distance within the Statp o».« aM ■