Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

18 5 0. 'PARLLEUA, COFIA, YSTYRIA.' o— RHIF. 6. ^^SSa**^ CYF. XIII. ^-= Y CYUA\V\ 0Y UP VU> CYLCHGRAWN O WYBODAETH A HANESIAETH GREFYDDOL, BUDDÎOL A DYDDORAWL. CYraWYSIAD. Tu dal. ' DARLUNIAU. Cain ac Abel,................................. 161 Y Llaw-wasg,....... ........................ 169 Argraff-wasg TrolynawgÂgerawí,............ 171 TRAETHODAU. Ya HANESYDDrAETH YsGRYTHYROL,.......... 161 Nodiadau ar Ddammeg y Deng Morwyn,.....163 Ffurf yr Ymadroddion Iachus.................165 Cerddoriaeth,................................ Igg CELPYDDYDAU. Argraffu—Yr Arwasgydd,.................... 169 HANESYNAU. Jones o Langan, a'i Amserau,................. 171 Portage Prairie, Wisconsin,.................. 174 Adar Canari.................................. 175 GOHEBIAETHAU. Pleidlais Eglwysig,........................... 176 Atebion,....................................176-7 Gofyniadau,—Rhifyddegawl, <fcc............. 177 DARNAU. Angau y Cristion—Sicrwydd—Dychymygion Dyn—Golchiad, ond nid Cyfnewidiad,...... 177 DOSRAN Y PRYDYDD. Galarnad Arobryn,-----Marwolaeth yr Esgob Heber......................................178 Cydgyfarchiad y Beirdd.................____. 179 PERORIAETH. Noddfa yr Amddifad,......................... 180 HANESIAETH GARTREFOL. Y Cymry yn Ambrica.—Capel Penycaerau, C. N........................................ 181 Cymdeithas Feiblaidd New-York,............. 182 Cymdeithas Feiblaidd Gymreig Jackson a Gal- lia, Ohio,................................... 183 Ymfudwyr Cymreig,......................... 183 Tu dal. Cymraes Ddiwy d,............................ 183 Genedigaethau—Priodasau,—Marwolaethau, 183-85 Americanaidd—Y Cydgynghor,............... 185 Blwyddwyliau Crefyddol Caerefrog-Newydd — Cyfieithiad Newydd y Bedyddwyr—Barn Du w ar Gablwyr—Y Fuddai Americanaidd— Ad feiliau Dinas Henafol yn Califfornia—Syr John Franklin—Caetblongau Americanaidd —Calìflbrnia—Gwenwyniad—Ffrwythydd— Ymosodiad ar Cuba,.....................185-87 HANESIAETH GENHADOL, Y Genhadaeth Iuddewig,..................... 187 Erledigaeth yn Llydaw,...................... 187 Cyfrifon Cenhadol,......................... 188 HANESIAETH BELLENIG. Prydain Fawb ac Ewbop.—Newyddion Diw- eddaraf,....................................188 Lloegr,—Helbul yn y Gwynt—Ffraingc—Ita- li—Twrci—Rwssia—Hungari—Iceland,.... 188-89 Tywysogaeth Cymrd.—Amledd yn Gryno— Yr Hin—Y Gweithfaoedd—Iechyd y» Wlad— YSeneddr—Arddangosiad Mawryrholl Gen- edloedd—Cymdeithasfa Maesteg—Sancteidd- rwydd Crefydd—Arwyddion yr Amserau— Prisoedd Isel—Yr Americaniaid—Rheilffyrdd Addysg a Chrefydd—-Heddwch Gwledydd— Offeiriaid—Bedydd ac Adenedigaeth—Llyfr- au yn Rhad—-Gweddiau Unffurf—Yr Ysgolion Sabbothol—Gwers i Athrawon.........''...... 189 Buckley—Llangefni—Caernarfon—Trefriw— Brynmawr—Ûic Turpin—Adferiad Golwg— Pont Menai—Llanddeusánt— Pont Britannia Pwllheli—Harlech—Corwen—Castellnedd— Pentir—Dygwyddiad Nodedig—Eisteddfod Rhuddlan—Treffynnon-----Llofruddiaeth Ar- swydus,..................................191-92 Marwolaethau,................................ 19.2 CYHOEDDIR Y 'CyFAILL' YN FISOL,, DAN OLYGIAD W. ROWLAWDS, 126 ORCHARD-STREET, NEW-YORR. Ei brls yw $1 50 y flwyddyn. Dysgwylir yr hanner yn mlaen llaw bob chwe' mis.