Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

1850 'DAHLLENA, 0OFIA, YSTYRIA.' RHIF. 5. Y <YUA.iH OY U3í> VU> SEF CYLCHGRAWN O WYBODAETH A HANESIAETH GIÌEFYDDOL, BUDDIOL A DYDDORAWL. CYMWTSIAD. Tu dal. DARLUNIAU. Y Brofedigaeth,.............................. 129 Swyddfa Argraffu,............................ 138 TRAETHODAU. Ya Hanesyddiaeth Ysgrythyrct.,..........129 Deddf Ysbryd y Bywyd,...................... 131 Y Byd yn ei Berthynas a Chrefydd,........... 136 CELFYDDYDAU. Argraffu—Y Cyssodydd,...................... 137 HANESYNAU. Llythyr o Wlad yr Aur,...................... 140 Llythyr o Panamá, ar y daith i Califfornia,-----141 Meddygimaeth rhag y Bysdwn, (Felon,)....... 142 GOHEBIAETHAU. Gair atOhebwyr,............................. 142 Priodoliaethau y Jehofah,..................... 143 Gofyniadau,—Rhifyddegawl, &c..........143-144 Dychymyg,.................................. 144- DARNAU. Meithriniad Baban,........................... 144 Rhesyniwr leuangc,.......................... 144 Ysbryd Hynaws, ............................. 144 Crefydd Bachgenyn,.......-.................. 144 Gweddi Teulu,............................... 144 Ein Goruchwyliaeth,......................... 144 Boddlonrwydd,............................... 144 DOSRAN Y PRYDYDD. " Sefwch ac edrychwch ar Iachawdwriaeth yr Arglwydd,"................................ 145 Y Pererin,.................................... 145 Myfyrdod Boreuol,........................... 146 Englynion i'r Melinydd,-----..................146 HANESIAETH GARTREFOL. Y Cymry yn America.—Agoriad Addoîdy Caer- gybi,......................................... 147 Cyfarfod Chwe' Misol y T. C. yn Harrison, Pa., 148 Tu dal. Cyfarfod o Blaid yr Ysgol Sabbothol yn Rem- aen,....................................... 148 Cymdeithas Feiblaidd Remsen a'r Cylchoedd, 149 Cymdeithas Feiblaìdd Prairievillo............. 149 Cymdeithas Feiblaidd Swydd Lcwis, C.N.,----- 150 Yr Achos Dìrwestol yn Racine,............... 150 Genedigaethau—Priodasau—Marwolaethau, 151-52 Damwain Angeuol yn St. Louis,.............. 151 Americanaidd—Y Cydgynghor,............... 153 Cartretìe yn Eithriedig yn C. N.— Speculation Priodasol—Y " Galpin Claim"—Y Rhuthr i Galiffornia—Y ' Tad Mathew,',-Ffyrdd Planc- iau—Cyfieithiad Newydd y Bedyddwyr o'r Beibl—Gwae y Bibell—Aur Califlbrnia—O Bwys i Speculators Califfornaidd—Dyddim,- iad y Gosp o Farwolaethiad—Marwolaeth D. Cadwaladr Colden, Ysw.—Henaduriaeth Califfornia—Prawf Proff. Webster—Marwol- aeth Mr. Calhoun—Camelod,............153-155 HANESIAETH BELLENIG. Prydain Fawr ac Ewrop.—Newyddion Diw- eddaraf,................................... 155 Seneddr Lloegr.............................. 155 Llongddryllìadau Brawychus—Ffraingc— Dychwcliad y Pab—Rwssia a Phrwssia—Sen- eddr yr Almaen—Portugal a'r Taleithau Un- edig—Sefyllfa Cuba—Twrci, Rossuth, &c— Cennadaethau—Adfeilion Ninii'eh,........155-o6 Tywysogaeth Cymru—Y Gymraes...........157 Bagillt-—Hirwaun—Ystalyfera—Abertawe— Pontypool—Llangefni—Wyddgrug—Nawdd- dy y Mud a'r Byddar,.....................158-59 Marwolaethau,................................ 159 Manion,..................................... lo9 i Cyffkedinoi..—Teitl Newydd ei Mawrhydi, ! y Frenines—Cig Ceffylau—Cyffesiad o Lof- ruddiaeth—Gwniadyddesau Lmndain,....... 160 Cyhoeddir y * Cyfaill' yn fisol, dan olygiad W. ROWLANDS, 126 ORCHARD-STREET, NEW-YORK. Ei bris yw $1 50 y flwyddyn. Dysgwylir yr hanner yn mlaen llaw bob chwe' mis.