Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

18 5 0 DARLLEWA, COFIA, YSTYRIA.' ^J^^^^ CYF. XIII. £^f% -# EBRILL »>. Y <YUAIH <$f W^fU) SEF CYLCHGRAWN O WYBODAETH A HANESIAETH GREFYDDOL, BUDDIOL A DYDDORAWL. CYNNWYSIA». j Tu dal. , I DARLÜNIAO. ; Cyn y Cwymp............................... 97 j j Gwy-Wasg,..................................109 j| TRAETHODAU. Yr Hanesyddiaeth Ysgrythyrcl,,.......... 97 Gorseddfaingc y Gras,......................... 99 ji Temtasiynau,................................ 102 | Gras yn dwyn i Ogoniant,..................... 104 HANESYNAU. I Gweledigaeth Mabomet,...................... 105 Cyfrifon Presbjteraidd,...................... 106 YBodoDduw,.............................. 107 CELFYDDYDAU. Yr Wy-wasg GOHEBIAETHAU. " Y Ddaear o flaen Adda,".................... 109 Dyddiadur Methodistaidd,.................... 110 Gofyniadatt,—"Rhifyddegawl, &c............. m Ateb i Ddychymyg Tafarnyfagl,..........___ m PERORIAETH. "Fy Anwyl Fam fy Hunan," [gyda'r geiriau,] 1J2 DOSRAN Y PRYDYDD. Penniîlion Galarus ar ol Jane Evans........... 113 Galar Linellnu ar ol Mr. John Jones,.......... 113 Meddyliau uwchben Beddau John Morris a Rohert .1. Owen,..................'..........114 Myfyrdodau mewn Cystudd,.................. 1x4 HANESIAETH GARTREFOL. Y Cymry yn America.—Dirwest yn Racine,._ 114 Cymdeithas Feiblaidd Racine a'r Amaylchoedd, 115 Cyfarfod Chwarterol y T. C. yn Utica,........' 115 Cymdeithas Feiblaidd Ftìint Creelí, Iowa,...... 1]6 Cyfrifon yr Ysgolion Sabbothol,............... i (7 Tu dal. Priodasau—Marwolaetb.au,.................118-120 Damwain Angenol yn Marsy,................. 120 Cofiant Jsmes Jones, Cymru Newydd,........121 Ameeicanaidd—V Cydgynghor,.,......-----... 121 Cyfrifoldeb Perchenogion Rheilffyrdd—Sy- mudiad Negroaid Rhyddion o Virginia— Gwobr i Mr. Webster,-----Diwedd Cymro Meddw—Ymddangosiad tra Hynod—Prawf Professor Webster—Araith Webster—Gwir Feddyginiaeth-----Y Pabyddion yn Chiiia— Doctôriaid Duwim ddawl-Califfornia—Ophir Solomon a ChaHffornia—Y Drosglwydd-dull ; ?'" ar Haiarn,............................... 122-124 HANESIAETH BELLENIG. Prydain Fawb ac Ewiìop.—Newyddion Diw- eddaraf,................................... 124 Seneddr Lloegr..........................___ 124 Agoriad Pont Britannia,....................... 124 Prydain a Groeg,............................. 124 Adenedigaeth a Bedydd,...................... 124 Rh ufain,..................................... 124 Hungari,..................................... 124 Tywysogaeth Cymru—Amledd yn Gryno— —Cyfarchiad—Yr Hin-Y Gwpithfeydd—Yr Amaethwyr—" Free Trade a Phrotection,"—Y Seneddr Ddilynol—Addysg—Eglwys Loegr ac Ymneillduwyr—Glo-gloddwyr, &c.......124 Llythyr o'r Hen Wlad—Cymanfa—Amynedd Caerdydd-----Aberdare----Y Gweithfaoedd— Iechyd y Wlad—Masnach Rydd yn y Seneildr Glowyr Aberdnre—Gweitbredoedd Ysgeler, 125 Barn Arswydusar Galilwraig.........'......... 126 Eisteddfod Freiniol Rhuddlan—Ffrwythlon- rwydd—Cyflwr y Ffermwyr—Awdwr y Fty Sheets-----PÒnt-y-pridd— Aberystwyth—Llof- ruddiaeth yn Rhuthin—Tanchwa Ddychryn- llyd—Aberystwyth- Casne wy dd,..........127-28 Marwolaethau,-----.-------...................... 128 Manion,..............•...............-..... 128 Cyhoeddir y 'Cyfaill' yn fisol, dan olygiad W. ROWLANDS, 126 ORCHARD-STREET, NEW-YORK. Ei bris yw $1 50 y flwyddyn. Dysgwylir yr harmer yn mlaen llaw bob chwe' mis.