Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

'___________18 5 0. 'DARLLENA, COFIA, YSTYRIA.' * CYF. XIII. #ÇÄ Y <YUA1H OY Ul> VU> SEF CYLCHGRAWN O WYBODAETH A HANESIAETH GREFYDDOL, BUDDIOL A DYDDORAWL. C ¥M W¥§IAB. PORTREAD Y PARCH. ROBERT WILLIAMS, SWYDD JACRS0N, OHIO. Tu dal. TRAETHODAU. Chwedl y Ci a'i Gysgod, [gyda darlun,]......... 65 YBeìbl oDarddiad Dwyfol..................... 66 Y Mynediad drwy y Mor Coch,................ 70 Gwir Argyhoeddiad............................. 73 Esbonîad Morgan ar y Dadguddiad,............ 75 GOHEBIAETHAU. At Ysgrifenwyr Llÿthyrau,..................... 77 Atebion.—Rhifvddegawl—Dyledswyddyr Iudd- ewon at y Cenhedloedd dan yr Hen Oruch- wyliaeth—Eglurhad ar Rhuf. viii. 2,.......... 78 GOFYNIADAU,.........................------- - - - - 79 DARNAU- Meithrinfa yr Eglwys—Mynediad at Grist— Rheol Ragorol,-----Richard Adkins-----Tröed- israeth yr Oedranus—Goleini Tragywydd- oìdeb—Cymeriad—Gwir Wybodaeth—Bydd Ddiysgog—Gwnewch eich Ewyllys—Mr.Whit- field—Rhywbeth a Ddysgwyd trwy Brofiad— Hygoeledd Anifyddiaeth—Y Porth Cul DOSRAN Y PRYDYDD. ............ 81 ............. 81 ............. 82 Tu dal. Vestry Flynyddol y Trefnyddion Calfinaidd yn Remsen,..................................... 85 Genedigaethau—Priodasau—Marwolaethau, ...86-88 Esiampl ileuengctyd,..........................88 Cofiant Jane Wiîliams,......................... 90 Americanaidd—Y Cyd-Gyngbor..........-----90 Trychineb Of'nad wy a Dinystriol,............ 91 Ymf'udwyr i Liberia,....................----- 91 Gweithrediad y Ddeddf Fordwyaethol,........ 91 Dwfr-wehhfeydd Utica....................... 91 Cysyiltiad Canada,..........................92 Ychwaneg am y " Caleb Grimshaw,".....___92 Rhyddfraint Cartrefle,....................... 92 Nicaragna,..................................92 Y " Pudlers" a'r "Boilers"yn Mhittsburgh,.. 92 Tahiti yn talu ei Dyled........................ 92 Darganíyddiad Pwysig,............___...... 92 Aberth Jndiaidd,............................. 92 Llythyr o Galiffornia,.......................... 92 79-80 1 Manion,..................................... 93 Pethau Dymunol,........... "Gadlddo,"................ Dyfais Trugaredd Ddwyfol,. HANESIAETH GARTREFOL. Y Cymry yn America.—Y Pedwerydd o Or- phenaf yn Wisconsin,...........- - - - • -....... 82 Cyfarfod Blynyddol Beibl Gymdeithas Steuben, Remsen, a'r Cymydogaethau,................ 83 Cyfarfod Blynyddol Utica, i areithioo blaid yr Ysgol Sabbothol,......................-..... 84 Cyfarfod Ysgol Sabbothol Cincmnati,........... 84 Ty-losgiad Brawychus ac Angeuol,............. 85 HANESIAETH BELLENIG. Pbydain Fawr ac Ewrop.—Newyddion Diw- eddaraf— Araith y Frenines—Syr John Frank- lyn—Masnach Rydd—Amherawdwr Rwssia— Terfysg yn Ffraingc, &c, &c, &c,.....- -. .93-94 Tywysogaeth Cymbü—Llythyr Cynnwysfawr,. 94 Adçaffaeliad Hynod—Bangor, Ordeimad—líir- hoëdledd-Damwain—Yspeiliad—L'anbedr— Aberffraw—Caernarfon—Ysgol Gymreig Llun- dain—Llanfair Talhaiarn—Towyn, sir Femon- ydd a'r Cyffiniau—Llanllechid—Aberdare— Dowlais—Caerphili,.....................- - - 95-96 Marwolaethau,..........-..........■-----.....■ • 96 CAEREFROG-NEWYDD: CYIIOEDDIR Y * CyFAILl' YN FISOL, DAN OLYGIAD W. ROWLANDS, 126 ORCHARD-STREET. Ei bris yw $1 50 7 flwyddyn. Dysgwylir yr hantier yn mlaen llaw bob chwe' mis.